Store forventninger til Østeuropa

De europæiske fondshuse har store forventninger til de nye medlemmer af EU, men Rusland er de mere skeptiske over for efter tvangssalget af olieselskabet Yukos’ største produktionsenhed

Sten Blindkilde 28/01/2005
Facebook Twitter LinkedIn

De europæiske fondshuse har store forventninger til de nye medlemmer af EU fra Østeuropa. Det fremgår af Morningstars European Fund Trends for januar. Til gengæld er der mere skepsis omkring regionens mest dominerende marked, Rusland.

Mere end seks ud af ti af de adspurgte fondshuse svarede i januar, at de forventer, at fonde, som fokuserer på Østeuropa vil klare sig bedre end de generelle aktiemarkeder, men samtidig var det 60 pct., som mente, at de russiske aktier ikke vil kunne følge med.

I 2004 oplevede den gennemsnitlige fond i Morningstar Kategorien™ ’ Central- og Østeuropa – Aktier’ en fremgang på 29 pct. Fremgangen var først og fremmest trukket af Ungarn og Tjekkiet, som begge steg mere end 70 pct., mens de russiske aktier efter en ellers god start på året tabte 2,2 pct.

For de nye EU-medlemmer var det konvergens-temaet, som gavnede investeringerne. At landene nu er kommet ind i EU med alle de fordele, det bringer. For Rusland galt, at den høje oliepris og landets gode vækst i starten skubbede aktiemarkederne ud over bakkerne, men sagen omkring Yukos slog billedet i stykker.

Netop Yukos-sagaen, der officielt handler om skatteunddragelse, men af mange betegnes som en politisk motiveret forfølgelse af selskabet, har skadet Ruslands renomme. I al fald peger mere end tre ud af fire – 78 pct. – af fondshusene i Europa på, at deres syn på investering i Rusland er blevet påvirket negativt af statens tvangssalg i december af Yukos’ største produktionsenhed Yuganskneftegaz.

På samme tid tror halvdelen af fondshusene heller ikke på realismen i den russiske præsident, Vladimir Putins, planer om at fordoble landets BNP på ti år.


Positive på aktier

Fondshusene er optimistiske i forhold til aktiemarkedernes udvikling. Mere end 75 pct. af de adspurgte fondshuse regner med, at de globale aktiemarkeder i de kommende 12 måneder vil stige med mere end 5 pct. Flere end halvdelen tror på en stigning mellem 5 og 10 pct., mens næsten hver femte tror på fremgang mellem 10 og 15 pct.

I de senere år – og på det danske aktiemarked især – har det været de små selskaber, som har domineret med de bedste afkast, men den tendens ventes at skifte. I al fald er det cirka totredjedele af de professionelle investorer, som ser Large Cap-aktierne som det bedste bud.

Telekommunikation og energi-sektorerne er de mest populære. Flere end hver fjerde venter de bedste aktieafkast fra telekommunikationsselskaberne, mens godt og vel hver femte peger på energiselskaberne. Forsyningssektoren anses som den ringeste i den kommende periode.

Set henover regionerne er det Europa, som har fanget flest forvalteres blik. Næsten hver tredje tror på Europa, som den bedste region det næste år med Japan og Asien på de kommende pladser. USA anses klart som den ringeste, da mere end halvdelen peger på, at den region vil klare sig dårligst.

Dette hænger formentlig sammen med den negative holdning til dollarens udvikling. Næsten 70 pct. peger på dollaren som den svageste de kommende 12 måneder af hovedvalutaerne, mens euroen af cirka halvdelen anses for at opleve den største styrkelse.’’


Rentestigninger nu?

På rentesiden har fondshusene tilsyneladende en forventning om stigende renter. I al fald mener syv ud af ti, at de korte obligationsfonde vil klare sig bedre end de lange.

På samme tid tror flest på, at statslige udstedelser fra de nye markeder vil klare sig bedst i perioden. Cirka halvdelen er af den overbevisning, mens næsten hver tredje peger på de højt forrentede erhvervsobligationer.

Mindst tilslutning er der til de mere sikre erhvervsobligationer – de såkaldte investment grade udstedelser – og til obligationerne fra de nye markeder.

Læs hele Morningstars European Fund Trends (på engelsk).

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sten Blindkilde  Sten Blindkilde

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser