Forbered porteføljen til en verden med mindre CO2

Morningstars nye CO2-mærke hjælper investorerne med at identificere fonde med lav CO2-risiko og bygge en mere bæredygtig portefølje.

Thomas Furuseth 12/07/2019
Facebook Twitter LinkedIn

Af Thomas Furuseth, Morningstar.

Hvordan forberedes porteføljen til en verden med mindre CO2?
Når vi investerer i fonde, ønsker vi at sætte penge til side, som skal vokse og i fremtiden finansiere for eksempel vores liv som pensionister. Når vi vælger fonde, vælger vi også hvilke selskaber, vi vil høste aktiemarkedets risikopræmie med. På lang sigt er der meget som forandrer sig – investeringsverdenen så anderledes ud for 40 år siden sammenlignet med i dag, og den vil fortsat ændre sig i fremtiden. Nordiske forvaltere er kommet langt, når det gælder bæredygtige investeringer. Stadigt flere nordiske aktører skiller sig af med kul i deres investeringsunivers – inklusive den norske oliefond. Men vi må kigge mod vores svenske nabo for at se, hvor de er kommet længst.

CO2-risiko
Risiko er et begreb med mange fortolkninger. I denne sammenhæng har Sustainalytics – en førende leverandør af analyser inden for bæredygtighed, som Morningstar ejer 40 procent af – vurderet en lang række forhold. Eksempelvis hvor godt et selskab forvalter sin CO2-risiko (altså hvad selskaber gør for aktivt at begrænse sin CO2-udledning), hvor stor CO2-risiko det er muligt at forvalte, «stranded assets» risiko (risikoen for at dyre installationer ligger øde hen), om CO2-risikoen er en del af produktets normale anvendelse (for eksempel fossile brændstoffer), eller om CO2-risikoen ligger i produktionen af produktet (produktion af metaller, cement osv.). Sustainalytics vurderer naturligvis også, hvor meget CO2 der udledes af selskaberne.

Pointen med denne øvelse er at identificere de selskaber, som har en høj CO2-risiko, og der hvor selskabets ledelse ikke er forberedt på en fremtid med CO2-begrænsninger. Nogle af selskaberne med højest CO2-risiko er relativt indlysende: energiselskaber som Equinor i Norge og transportselskaber som A.P. Møller – Mærsk. Også andre industrier har høj CO2-risiko – eksempelvis bil-, stål- og kemikalieindustrien, samt alt der har med kul at gøre. Forskellen mellem de bedste og værste er derimod stor i visse industrier. Selv inden for integrerede olieselskaber, har Sustainalytics vurderet risikoen meget forskellig blandt spillerne på området. Samtidig er der brancher med CO2-risiko, som man ikke umiddelbart tænker over i første omgang – for eksempel kan diversificerede banker have relativt høj CO2-risiko. Hvorfor? Nogle af bankerne finansierer CO2-tunge projekter. Hvis lønsomheden på projekterne forsvinder, vil bankerne sidde med en urentabel ejerandel i et projekt, og i værste fald kan projektet gå konkurs.

CO2-risiko i porteføljerne
Morningstar lancerede sidste år et unikt mærke, der på en enkel måde hjælper med at identificere fonde og porteføljer som, ifølge Sustainalytics, har en lav risiko i overgangen til en verden med mindre CO2. Morningstar aggregerer Sustainalytics omfattende vurdering af CO2-risiko på enkeltaktier i porteføljerne og viser denne information grafisk for alle fonde, så man kan finde ud af om en fond har højere eller lavere CO2-risiko sammenlignet med tilsvarende fonde.

Mærkningen af de fonde med lav CO2-risiko og grafikken gør det væsentligt nemmere for investorer at vurdere CO2-risikoen i deres egne investeringer. Demokratiseringen af information gør, at investorer kan stille højere krav til deres rådgivere og forvaltere.

Mindre CO2 er en del af bæredygtighed
Der har været meget fokus på, hvordan vi skal reducere vores afhængighed af CO2 for at nå målene i Parisaftalen. Men bæredygtighed er et meget bredere tema, hvor man ikke bare ser på CO2-udledningen, men også andre miljørelaterede perspektiver. Desuden analyseres også de sociale aspekter såsom, hvordan selskaberne håndterer deres medarbejdere og lokalsamfundet – og sidst, men ikke mindst, hvordan selskabet ledes. Dette bliver som regel forkortet til ESG (environmental, social, and governance).

Morningstar benytter Sustainalytics scoring af selskabernes indsats på ESG-området for at kunne sammenligne fondenes ESG-profil med hinanden. De bedste inden for hver gruppe får 5 glober, mens fondene med svagest score i sin kategori får 1. Fordelingen er den samme som for Morningstars rating.

Her er links til relevante artikler om etiske investeringer:

Nye muligheder til vurdering af en porteføljes CO2-risiko

Morningstar Sustainability Rating

Er socialt ansvarlige og bæredygtige investeringer dyrere?

Bæredygtige investeringer vinder frem

Bæredygtige investeringer på linje med markedsafkastet

Voksende interesse for bæredygtige investeringer

Socially Conscious Global-Equity Funds Deliver on Their Promise

Læs mere om metodikken bag Morningstar Sustainability Rating på linket her.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  var analytiker og redaktør på Morningstar.no i perioden 2006 til og med mai 2020. Han jobber nå i DNB.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser