Velkommen til det nye Morningstar.dk! Læs mere her om ændringerne på siden og hvordan vores nye funktionaliteter kan hjælpe dig med at opnå succes med dine investeringer. X

Er der penge i etiske investeringer?

Ja, nej og måske. Det afhænger af, hvordan man måler resultaterne. Sandsynligvis er den direkte sammenhæng mellem ESG og afkast ikke så stærk, men antallet af ESG-relaterede kontroverser med fx fagforeninger ser ud til at have store negative følger for afkastet.

Thomas Furuseth 16/11/2017

Af Thomas Furuseth, Morningstar Analytiker.

Mange veje til Rom
I Morningstar har Jon Hale lagt mærke til, at de fonde vi har mærket som "socialt ansvarlige fonde" typisk har høj Morningstar Sustainability Rating og et nogenlunde gennemsnitligt forventet afkast - der dog hælder lidt til den positive side. Den grundlæggende akademiske forskning på området viser også med klar overvægt, at det har en "neutral" påvirkning på resultaterne. 

Derefter har vores Morningstar Sustainability Indexes i visse regioner givet et højere afkast, mens de i andre regioner har givet lavere afkast. 

Jeg kommer til at tage nogle smutveje til sammenligning med forskerne, da jeg for det første ikke har adgang til samtlige tidsseriedata og for det andet kan spare tid. Data og kommentarer i artiklen bør derfor forstås som en status per november 2017.

Sustainalytics
Sustainalytics er Morningstars partner når det kommer til at udarbejde de nødvendige analyser og vurderinger af enkeltselskaber, som indgår i investeringsfondenes porteføljer. 

De gennemgår selskabernes rapporter (eller manglen på samme) og vurderer risici i selskabet baseret på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige principper (ESG på engelsk).

De fleste er enige i, at vi som mennesker har et ansvar for at efterlade vores blå planet i en forfatning, der gør det muligt at bo her. Men det er ikke dét som diskuteres her, men i stedet hvorvidt højere ESG-score giver højere afkast. 

ESG Fonde

Der er flere interessante tendenser på tabellen herover. For det første indikeres det, at de største selskaber scorer højere i ESG end de små. Det er også logisk, når man tænker over det. De største selskaber har flere ressourcer til at rapportere og håndtere ESG-relaterede risikofaktorer og muligheder sammenlignet med mindre selskaber.

Hvis man ser på afkastet i år med et simpelt gennemsnit, er der en positiv sammenhæng mellem ESG-score og afkast. Men hvis man i stedet tager højde for selskabernes størrelse og vægter resultaterne baseret på dette, bliver sammenhængen faktisk modsat! 

Målt over tre år er retningen den samme for både ligevægtede og markedsværdi-vægtede afkast.

Kigger man på Morningstars stjerne-rating for aktierne, ser der ud til at være en svag sammenhæng - jo højere ESG-vurdering, jo flere stjerner.

P/E-tallene, der beskriver hvor meget en investor skal betale for én krones indtjening, har samme svage tendens, hvor industrilederne inden for ESG har relativt lav P/E, men det har de mindste selskaber også. Her er det selvfølgelig en blanding af flere faktorer, der spiller ind, og selskabernes størrelse kan være med til at give støj i vurderingerne.

Det tyder dermed på, at når man tager hensyn til faktorer som størrelse, værdi/vækst og aktiernes ejerstruktur, så går afkastet svagt i den modsatte retning af ESG, i de sidste tre år.

Tallene er godt nok relativt små, og 3 år er i grunden for lidt til at udlede stærke konklusioner, da det kan være specielle markedsforhold, der tilfældigt dukker op i datasættet. Men det må afvejes mod, at der på længere sigt kommer flere ændringer, som skal tages hensyn til.

Morningstars ESG-rating måler blandt andet på, hvor mange kontroverser selskaberne eksempelvis har haft med fagforeninger, myndigheder m.fl., og dette ser ud til at have en stærk negativ påvirkning på aktiernes afkast. 

Det at undgå unødvendige risici er en vigtig del af ESG-analysen. Det er jo gerne sådan, at risiko er noget, der ligger og venter i mørket. Man kan aldrig sikre sig 100 procent, men man kan tage sig nogle passende forholdsregler og rette søgelyset i tilstrækkelig grad mod de områder, man bevæger sig i.

Her er links til relevante artikler om etiske investeringer:

Morningstar Sustainability Rating

Er socialt ansvarlige og bæredygtige investeringer dyrere?

Bæredygtige investeringer vinder frem

Bæredygtige investeringer på linje med markedsafkastet

Voksende interesse for bæredygtige investeringer

Socially Conscious Global-Equity Funds Deliver on Their Promise

Læs mere om metodikken bag Morningstar Sustainability Rating på linket her.

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.