Morningstar Sustainability Rating

Nyt nøgletal fra Morningstar skaber hidtil uset transparens og gennemsigtighed om alle investeringsfondes etiske og socialt ansvarlige investeringsprofil

Facebook Twitter LinkedIn

Morningstars mission er at hjælpe investorer med at træffe bedre investeringsbeslutninger og nå deres finansielle mål. Det gør vi bl.a. ved at udvikle relevante redskaber for investorerne og igennem de seneste 30 år har innovative tiltag som fx Morningstars Rating, Stylebox eller Morningstars kategorisering givet investorer verden over muligheden for at analysere, sammenligne, vælge og følge investeringsfonde og tilsvarende produkter. Vores nyeste innovation – Morningstar Sustainability Rating – følger i traditionen og giver investorer helt nye muligheder for at vurdere investeringsfondes etiske og ansvarlige investeringsprofil.

Høj etik, moral og ansvarlighed er noget mange i dag tillægger større betydning end tidligere. Flere undersøgelser viser, at befolkningen i stigende grad er bekymret over klimaforandringer, miljømæssige udfordringer, virksomheders behandling af ansatte og generelle sociale ansvarlighed o.lign. I investeringsøjemed refereres til disse faktorer under betegnelsen ESG – Environmental, Social & Governance.

Til stadighed flere investorer – i særdeleshed kvinder og yngre investorer – fremhæver ESG som et område de vil inddrage i investeringsmæssige overvejelser og beslutninger. For mange er interessen værdibaseret. De vil investere i selskaber med aktiviteter som stemmer overens med deres egen opfattelse og holdning til etik og ansvarlighed. For andre, herunder kapitalforvaltere, hvoraf mange nu aktivt arbejder med ESG i investeringsprocessen, er interessen værdidrevet i forventning om bedre resultater på bundlinjen for selskaber med høj moral og etik.

Indtil nu har det været småt med egentlige værktøjer for investorerne til at evaluere socialt ansvarlige fonde. Derudover er udvalget af fonde med eksplicitte etiske investeringsprofiler begrænset. Sådanne fonde er typisk gået under betegnelsen social responsible investment fonde (SRI) og kendetegnede ved dem er eksklusion af bestemte selskaber (ofte producenter af uetiske produkter, fx våben, ammunition eller tobak alt efter tolerance) og aktivt ejerskab. I dag arbejder hovedparten af SRI-fondene også med ESG-faktorer i investeringsprocessen.

For investorerne er der primært to udfordringer ved SRI-fonde. For det første er der ikke særligt mange. Herhjemme er blot 12 fonde registreret i Morningstars database med en etisk profil og globalt er andelen af sådanne fonde under 2 pct. For det andet er der ikke nogen nem måde for investorerne at evaluere i hvor høj grad SRI-fonde indarbejder etiske og ansvarlige investeringer i investeringsprocessen i praksis.

Morningstar Sustainability Rating hjælper investorerne med at adressere disse udfordringer. Ved at benytte ratingen kan investorerne på et uafhængigt grundlag vurdere, hvorvidt en SRI-fond lever op til dens investeringsmandat om ansvarlig investering. Derudover beregnes og tildeles ratingen en hvilken som helst fond med tilstrækkelige porteføljedata (+20.000 fonde rates), som gør det markant lettere for investorerne ikke blot at vurdere graden af ansvarlighed i SRI-fonde, men i samtlige fonde tilgængelige på markedet.

Sustainability ratingen imødeser investorernes behov for et pålideligt og objektivt nøgletal til at vurdere, hvorvidt deres investeringer afspejler forventninger og ønsker til social ansvarlighed.

Sådan fungerer ratingen

Morningstar Sustainability Rating er et mål for, i hvor høj grad selskaber i en given fondsportefølje indarbejder ESG i deres forretningsmodel og processor. Ratingen tildeles fonde inden for Morningstar kategorierne og kan derfor anvendes til at sammenligne graden af ESG i fonde med samme investeringsfokus – fx danske aktier eller globale value aktier.

A Two Step ProcessVi anvender ESG-data fra Sustainalytics, en førende uafhængig leverandør af ESG-research, til at beregne ratingen på fonde. Alle fonde med mindst 50 pct. af formuen investeret i selskaber med ESG-dækning fra Sustainalytics rates med den nye Sustainability Rating.

Selve tildelingen af den nye fonds-rating er en to trins proces. Først beregner vi en Morningstar Portfolio Sustainability Score. Denne score er et formuevægtet gennemsnit af en porteføljes ESG-score baseret på underliggende værdipapirer. Vi foretager en justering af selskabernes ESG-score fra Sustainalytics, der gør os i stand til at sammenligne scores på tværs af brancher, som er nødvendigt, når fonde investerer i værdipapirer fra mere end én branche (hvilket de fleste gør).

Dernæst sorterer vi fondene i en given kategori efter den beregnede Sustainability Score. De 10 pct. i en given kategori med højeste score – og dermed størst ansvarlighed og etik i porteføljen – tildeles 5 globusser. De næste 22,5 pct. tildeles 4 globusser, der også er udtryk for mere ansvarlighed i porteføljen end gennemsnitsfonden i en given kategori. De næste 35 pct. og dermed det brede midterfelt tildeles 3 globusser. De efterfølgende 22,5 pct. modtager to globusser og for dem er ansvarligheden mindre end gennemsnittet og endelig de 10 pct. af fondene med mindst ansvarlighed i en given kategori må nøjes med én globus.

Sort

Brug af ratingen

Investorerne kan på baggrund af en given fonds Morningstar Sustainability Score vurdere, hvor godt selskaberne i porteføljen håndterer ESG-faktorer relativt til andre selskaber fra samme branche. Scores over 50 indikerer at selskaberne i en fondsportefølje – i gennemsnit – er placeret i den bedste halvdel i deres respektive brancher.

Investorerne kan bl.a. anvendes Morningstar Sustainability Rating til at vurdere, hvor godt en fond klarer sig på ESG-området relativt til andre fonde fra samme Morningstar kategori. Ratingen kan benyttes af investorerne til at vurdere graden af ESG i fonde i porteføljen eller potentielle nye investeringer. Eller til at vurdere i hvilket omfang SRI-fonde lever op til deres investeringsmandat.

Rating example

Både score og ratingen er allerede nu tilgængelig på bl.a. morningstar.dk for alle ratede fonde. Ratingen er et vigtigt første step henimod større gennemsigtighed for investorer til at vurdere og evaluere fonde ud fra deres etiske investeringsprincipper. Investorerne vil nu på objektiv, pålidelig og robust vis få detaljeret indsigt, hvordan fonde håndterer grundlæggende etiske og ansvarlige overvejelser i investeringsprocessen. 

Her er link til relevante artikler om etiske investeringer:

Er socialt ansvarlige og bæredygtige investeringer dyrere?

Bæredygtige investeringer vinder frem

Bæredygtige investeringer på linje med markedsafkastet

Voksende interesse for bæredygtige investeringer

Morningstar Sustainability Rating

Socially Conscious Global-Equity Funds Deliver on Their Promise

Læs mere om metodikken bag Morningstar Sustainability Ratingpå linket her.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser