Morningstar Fund Awards 2017

Hvert år kårer Morningstar de fonde, der har leveret de bedste resultater til danske investorer. I denne artikel afslører vi de nominerede til årets priser.

Facebook Twitter LinkedIn

Udbuddet af investeringsforeninger bliver til stadighed større, og for den private investor kan det være mere end svært at navigere rundt i fondsjunglen og bevare overblikket. Læg dertil at langt fra alle fonde er lige gode. Selvom to eller flere fonde har stort set ens navne - og endda nogenlunde samme strategi - så er der ofte stor variation i opnåede resultater.

Selv på et forholdsvist lille aktiemarked som det danske, hvor antallet af aktier er relativt beskeden, vil afkastet mellem de bedste og ringeste fonde ofte ligge milevidt fra hinanden. Det illustrerer, hvor nemt man kan komme på glatis, hvis ikke man får satset på de rigtige heste.

De gode præstationer bør belønnes og bringes frem i lyset, og derfor kårer Morningstar hvert år via Morningstar Fund Awards de bedste enkeltfonde på det danske marked. Metoden er den samme, der anvendes af Morningstar i resten af Europa og er derfor anerkendt på tværs af landegrænserne. I Danmark uddeles priser indenfor fem forskellige investeringskategorier.

Prisuddelingen er en årlig begivenhed, og derfor er der lagt vægt på fondenes resultater det seneste kalenderår. Det vil imidlertid være uhensigtsmæssigt at kåre en vinder, som har haft et enkelt heldigt år og ellers givet lave afkast til investorerne. Det er ikke hensigten, at guide investorerne mod fonde, der ikke har kunnet levere gode resultater på længere sigt, eller som kun klarer sig godt, når markedet går op eller omvendt.

Sådan vælges de bedste

Ved Morningstar Fund Awards lægges derfor vægt på etårsafkastet, men fondene skal ligeledes have leveret konkurrencedygtige risikojusterede afkast på tre og fem års sigt for at komme i betragtning. Herudover er det et krav, at fondene mindst har været i den bedste halvdel af feltet inden for deres respektive Morningstar kategori i tre ud af de seneste fem år. Kombinationen af disse krav til fondene skal sikre, at vinderprisen går til fonde med stærke etårs resultater, men som samtidig har bevist evnen til at levere konkurrencedygtige resultater på længere sigt uden unødige risici.

Kun fonde, der er tilgængelige for private danske investorer, kommer i betragtning. I praksis betyder det, at institutionelle fonde udenfor privates rækkevidde, samt almene boligfonde, kommunefonde o. lign. ikke medtages i kåringen.

På tværs af foreninger

Der er nogle investeringsforeninger, som generelt klarer sig bedre end andre, og i de gode foreninger vil der ofte være flere attraktive fonde for investorerne. Men når man sammensætter sin portefølje af fonde, er det vigtigt at se ud over den enkelte investeringsforening og søge de bedste fonde på markedet.

Vi uddeler ligeledes en pris til den bedste investeringsforening til henholdsvis aktiefonde og obligationsfonde samt bedste investeringsforening til både aktie- og obligationsfonde, dvs. i alt tre priser. Det sker ud fra de seneste fem års resultater og under hensyntagen til størrelsen af foreningernes udbud af fonde. Beregningen som lægger til grund for denne kåring bygger på samme principper som Morningstar Ratingen. Ratingen belønner fonde med gode historiske afkast, men det trækker ned, hvis afkastet kommer i hus ved, at fondsforvalterne løber flere risici end andre fonde med samme investeringsstrategi.

Foreningsprisen er en anerkendelse af de foreninger, der har tilbudt investorerne et udbud af fonde, der samlet set har ligget i den bedste ende af markedet.

Tabellen her på siden giver overblik over, hvilke kategorier vi uddeler awards i. I hver kategori er tre fonde / investeringsforeninger nomineret til Morningstar Fund Awards 2017. Der kåres én vinder i hver kategori. De nominerede er listet i alfabetisk rækkefølge. Vinderne offentliggøres onsdag den 15. marts.

Berlingske, Fund Awards 2017

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser