Morningstar Fund Awards 2016

Morningstar kårer hvert år via Morningstar Fund Awards de bedste fonde og investeringsforeninger på det danske marked. Dette års vindere er netop blevet offentliggjort.

Facebook Twitter LinkedIn

Udbuddet af investeringsforeninger bliver til stadighed større og for den private investor kan det være mere end svært at navigere rundt i fondsjunglen og bevare overblikket. Læg dertil at langt fra alle fonde er lige gode. Selvom to eller flere fonde har stort set ens navne, og endda har nogenlunde samme strategi, så er der ofte stor forskel på de leverede resultater. 

De gode præstationer bør belønnes og bringes frem i lyset, og derfor kårer Morningstar hvert år via Fund Awards de bedste enkeltfonde på det danske marked. Metoden er den samme som anvendes af Morningstar i resten af Europa og er derfor anerkendt på tværs af landegrænserne. Der uddeles priser indenfor 5 forskellige investeringskategorier.

Prisuddelingen er en årlig begivenhed og derfor er der lagt vægt på fondenes resultater det seneste kalenderår. Det vil imidlertid være uhensigtsmæssigt at kåre en vinder, som har haft et enkelt heldigt år og ellers har givet dårlige afkast til investorerne. Det er ikke hensigten, at guide investorerne mod fonde der ikke har kunnet levere gode resultater på længere sigt, eller som kun klarer sig godt når markedet går op eller omvendt.

Sådan vælges de bedste

Morningstar Fund Awards lægger derfor vægt på etårsafkastet, men fondene skal ligeledes have leveret konkurrencedygtige risikojusterede afkast på tre og fem års sigt for at komme i betragtning. Herudover er det et krav at fondene mindst har været i den bedste halvdel af deres kategori i tre ud af de seneste fem år. Kombinationen af disse krav til fondene skal sikre, at vinderprisen går til fonde, som har leveret stærke etårs resultater, men som samtidig har bevist evnen til at levere konkurrencedygtige resultater på længere sigt uden unødige risici.

Kun fonde som er tilgængelige for private danske investorer er taget i betragtning. I praksis betyder det at institutionelle fonde udenfor privates rækkevidde, samt almene boligfonde og kommunefonde ikke medtages i kåringen. 

På tværs af foreninger

Der er nogle investeringsforeninger som generelt klarer sig bedre end andre og i de gode foreninger vil der ofte være flere attraktive fonde for investorerne. Men når man sammensætter sin portefølje af fonde er det vigtigt at se ud over den enkelte investeringsforening og søge de bedste fonde på markedet. 

Vi uddeler ligeledes en pris til den bedste investeringsforening på henholdsvis aktiefonde og obligationsfonde samt kombinerede palette af aktie- og obligationsfonde. Det sker ud fra de seneste fem års resultater og under hensyntagen til størrelsen af foreningernes udbud af fonde. Foreningsprisen er en anerkendelse af de foreninger, der har tilbudt investorerne et udbud af fonde, der samlet set har ligget i den bedste ende af markedet.

Du kan læse mere om metodikken bag Morningstar Fund Awards her.

Årets vindere og nominerede er gengivet herunder: 


I hver kategori er udvalgt tre fonde / investeringsforeninger, som er nomineret til Morningstar Fund Awards 2016. Der kåres én vinder i hver kategori.

Bedste Investeringsforening - Aktier

Vinder: Danske Invest

Øvrige nominerede:

Jyske Invest

Nordea Invest

 

Bedste Investeringsforening - Obligationer

Vinder: Nordea Invest

Øvrige nominerede:

Danske Invest

Nykredit Invest

 

Bedste Investeringsforening - Aktier & Obligationer

Vinder: Danske Invest

Øvrige nominerede:

Jyske Invest

Nordea Invest

 

Danmark - Aktier

Vinder: Fundamental Invest Stock Pick

Øvrige nominerede:

Bil Nordic Invest DK Small Cap Aktier

Nordea Invest Danske Aktier Fokus

 

Europa - Aktier

Vinder: SEBinvest Europa Højt Udbytte 

Øvrige nominerede:

Danske Invest Europa

Jyske Invest Europæiske Aktier

 

Globale - Aktier

Vinder: Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko

Øvrige nominerede:

Maj Invest Value Aktier

ValueInvest Blue Chip Value

 

DKK - Obligationer

Vinder: Maj Invest Danske Obligationer

Øvrige nominerede:

BankInvest Korte Danske Obligationer

Nykredit Invest Lange Obligationer

 

Balancerede

Vinder: Jyske Invest Aktier og Obligationer

Øvrige nominerede:

Nordea Invest Basis 3

Nykredit Invest Balance Moderat

 

Vi ønsker alle vinderne et stort tillykke.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser