Vindere af Morningstar Fund Awards 2016

Danske Invest vinder som bedste aktiefondshus for 8. år i træk, Nordea Invest er igen bedst til obligationer, og Sparinvest tager prisen for at være bedst på globale aktier.

Facebook Twitter LinkedIn

Private danske investorer har investeret mere end 700 mia. kr. i danske investeringsforeninger. Der er mange investeringsforeninger at vælge imellem på det danske marked og de mange milliarder fordeler sig på flere hundrede fonde. Der er en tendens til at investorerne favoriserer fonde med gode præstationer. Det kommer til udtryk ved at de investerer mere i disse fonde relativt til andre fonde med mindre gode præstationer.

Heldigvis er der mange gode fonde på det hjemlige fondsmarked at vælge imellem. Danske investeringsforeninger har nemlig en overvægt af gode fonde i forhold til andre lande i Europa, men trods det er nogle alligevel bedre end andre.

Morningstar vil gerne være med til at fremhæve og hædre de fonde, som gør det godt. Det gør vi ved Morningstar Fund Awards som skal ses som en anerkendelse til de fonde og porteføljeforvaltere, der har leveret særlig gode resultater over en årrække.

På aktivklasse og fondshus

Vi uddeler to typer af awards. Den første er en kategoriaward, hvor vi har udvalgt i 5 aktivklasser, som fordeler sig på 3 aktivklasser med aktier og en på henholdsvis obligationer og balancerede fonde.

Prisuddelingen er en årlig begivenhed og derfor er der lagt vægt på resultaterne det seneste kalenderår, men fondene skal ligeledes have leveret konkurrencedygtige risikojusterede afkast på tre og fem års sigt for at komme i betragtning. Herudover er det et krav til at fondene har været i den bedste halvdel af deres Morningstar kategori i tre ud af de seneste fem kalenderår. Kombinationen af disse krav skal sikre, at vinderprisen går til fonde, som har leveret stærke etårs resultater, men samtidig har bevist evnen til at levere konkurrencedygtige resultater på længere sigt uden unødige risici.

Der er også nogle investeringsforeninger, som generelt klarer sig bedre end andre og i de gode foreninger vil der ofte være flere attraktive fonde for investorerne. Dem vil vi også gerne anerkende og fremhæve. Derfor uddeler vi en pris til den investeringsforening, som har det bedste udvalg af fonde opdelt på aktier og obligationer, og en pris for det bedste kombinerede udvalg af aktie- og obligationsfonde.  Her er bedømmelsen foretaget på baggrund af fondenes risikojusterede afkast over en femårig periode. Foreningsprisen er en anerkendelse af de foreninger, som tilbyder investorerne en palette af fonde som samlet set er af høj kvalitet på tværs af hele paletten.

Årets vindere

På danske aktier vandt Fundamental Invest Stock Pick. Fonden forvaltes af Michael Voss som har leveret solide afkast – 30 pct. om året i 5 år. Det er ca. det dobbelte af præstationen for den typiske fond i kategorien. Fem år tilbage var formuen 22 mio. kr., men i takt med gode afkast er mange nye investorer kommet til – især i 2015 – og primo 2016 var formuen hele 1,2 mia. kr. Så forventningerne er store og vi håber at Michael også fremover vil være leveringsdygtig i solide afkast.

Bedst til europæiske aktier blev vundet af SEBinvest, som dermed for andet år i træk vinder denne pris. Det nuværende team bag fonden med Christian Darenhill i front kom til i sommeren 2012, og siden da er det blevet til ganske konsistent outperformance i forhold til andre fonde med lignende investeringsstrategi. I særdeles 2014, men også sidste år var relativt set to stærke år for fonden og dens investorer. 5års afkastet rangerer nu i den bedste fjerdedel i kategorien og 3års afkastet i top 14 pct.

Sparinvest Index Globale Aktier Minimum Risiko vandt årets 2016 award på globale aktier. Det er en aktivklasse hvor konkurrencen traditionel er skarp.  Som navnet antyder er vinderstrategien indeksbaseret og følger det globale aktieindeks for den del af aktierne i indekset med lavest risiko. Relativt til den bredere gruppe af globale aktiefonde bar strategien frugt i 2011, 14 og så sidste år. Det er den mest populære indeksstrategi hos Sparinvest med 2 mia. kr. i formue. Mette Harbo Bossow og Jacob Loiborg er ansvarlige for indeksstrategierne i Sparinvest.

Danske Obligationer blev vundet af Maj Invest Danske Obligationer. Fonden vandt både i 14, 13 og 2011 og vinder altså dermed for fjerde gang. Peter Mosbæk og Gustav Smidth træffer investeringsbeslutningerne og det gør de fortsat solidt. Absolut set var 2015 det magreste år siden 2006, men relativt til andre obligationsfonde var 2015 blandt fondens bedste kalenderår. Investorerne nyder godt af en relativt set attraktiv omkostningsprocent på 0,29 pct. - knap det halve af hvad en typisk fond fra kategorien koster. Ca. 40 pct. af fondens samlede merafkast i forhold til den typiske fond fra kategorien kan forklares ved det lavere omkostningsniveau.

Jyske Invest Aktier og Obligationer vandt i aktivklassen for balancerede fonde. Flemming Larsen har ansvaret for fonden, der ikke har underperformet den typiske fond fra kategorien siden 2008. Investorerne har nydt godt af en høj aktieandel på ca. 60 pct., som er i den høje ende i kategorien og over kategorisnittet på ca. 50 pct. Danske aktier er ikke noget der fylder voldsomt i porteføljen, men de få der er, har uden tvivl også bidraget positivt til den relative performance (bl.a. Pandora i 2015). Trods en relativ beskeden formue er fonden relativt set prisfastsat ganske attraktivt og betydelig billigere end mange andre fonde med betydelig større formue under forvaltning.

Som bedste obligationshus vinder Nordea Invest og dermed for sjette gang i alt. Igen i år er det stærke resultater inden for globale obligationer, hjemlige obligationer, virksomhedsobligationer og emerging markets. I alt 9 fonde ligger til grund for scoren, som bevirker at Nordea Invest fortsat kan kalde sig bedst til obligationer.

For nu ottende gang i træk kan landets største investeringsforening, Danske Invest, kalde sig bedste investeringsforening til aktier. Hele 42 fonde danner grundlag for kåringen med gode resultater fra en bred vifte af fonde som globale aktier, emerging markets, Latinamerika, teknologi og danske aktier. Dvs. flere af dem som også har løftet Danske Invest i de foregående år.

Danske Invest har sat sig tungt på aktiepaletten blandt hjemlige fondshuse, og selvom det aldrig er blevet til en award på obligationssiden har investeringsforeningen ofte været blandt de tre tilbageværende i nomineringsfeltet og altså lige ved og næsten. Men når aktie- og obligationsfondene betragtes under et, bliver fondsudbuddet fra Danske Invest så stærkt at foreningen også vinder prisen som bedste fondshus til aktier og obligationer.  Vi ønsker alle vinderne et stort tillykke.

DKFUNDAWARDS

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser