Morningstar Fund Awards 2015

Hvert år kårer Morningstar de fonde og fondshuse der har leveret de bedste resultater til danske investorer. I denne artikel afslører vi årets nominerede fonde og fondshuse.

Facebook Twitter LinkedIn

Danske investorer er så heldige, at der er mange gode fonde på markedet at vælge imellem. Konkurrencen blandt investeringsforeningerne om at komme til tops med de bedste resultater er hård og ikke mindst evnen til at forblive deroppe. Der kommer løbende nye konkurrerende fonde til feltet, og dermed flere til konkurrencen om de bedste placeringer. Alene i Morningstars europæiske database har vi nu mere end 36.000 unikke fonde (en vækst på 6000 fonde siden samme tid sidste år), så der er mange om buddet, når det gælder investorernes penge.

Men selvom danske investeringsforeninger generelt har en overvægt af gode fonde i forhold til andre lande i Europa, så er nogle alligevel bedre end andre. Selvom to eller flere fonde har stort set ens navne, og endda har nogenlunde samme strategi, er der ofte stor forskel på de leverede resultater. Afkastet på globale aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger i 2014 er et glimrende bevis på det. De bedste afkast lå i omegnen af 26 pct., mens de laveste afkast lå på godt 5 pct. Der var altså hele 21 pct. point mellem top og bund svarende til en difference 210.000 kr. i forskel på afkastet ved en investering på 1 mio. kr. Eksemplet illustrerer hvor nemt man kan komme på glatis, hvis ikke man får satset på de rigtige fonde.

Morningstar vil gerne være med til at fremhæve og hædre de fonde, som gør det godt. Morningstar Fund Awards skal derfor ses som en anerkendelse til de fonde og porteføljeforvaltere, der har leveret særlig gode resultater over en årrække.

På aktivklasse og fondshus

Vi uddeler to typer af awards. Den første er en kategoriaward, hvor vi har udvalgt i alt 10 aktivklasser. For den private investor repræsenterer de udvalgte aktivklasser en velsammensat portefølje. Der uddeles priser til seks aktivklasser med aktier og fire med obligationer. Prisuddelingen er en årlig begivenhed og derfor er der lagt vægt på fondenes resultater det seneste kalenderår. Det vil imidlertid være uhensigtsmæssigt at kåre en vinder, som har haft et enkelt heldigt år og ellers har givet dårlige afkast til investorerne. Hvis et par af fondene sidste år med god relativ performance blot var en enlig svale og årene som lå forinden hovedsalig var kendetegnende ved dårlige resultater, så vil det næppe være fonde man vil karakterisere som gode.

Derfor skal fondene ligeledes have leveret konkurrencedygtige risikojusterede afkast på tre og fem års sigt for at komme i betragtning. Herudover er det et krav at fondene mindst har været i den bedste halvdel af deres respektive kategori i tre af de seneste fem år. Kombinationen af disse krav til fondene skal sikre, at vinderprisen går til fonde, som har leveret stærke etårs resultater, men samtidig har bevist evnen til at levere konkurrencedygtige resultater på længere sigt uden unødige risici.

Kun fonde som er lettilgængelige for private danske investorer er taget i betragtning. I praksis betyder det at institutionelle fonde udenfor privates rækkevidde, samt udenlandske fonde som ikke er noteret på den lokale børs, ikke medtages i kåringen.

Der er også nogle investeringsforeninger, som generelt klarer sig bedre end andre og i de gode foreninger vil der ofte være flere attraktive fonde for investorerne. Dem vil vi også gerne anerkende og fremhæve. Derfor uddeler vi en pris til den investeringsforening, som har det bedste udvalg af fonde opdelt på aktier og obligationer.  Her er bedømmelsen foretaget på baggrund af fondenes risikojusterede afkast over en femårig periode. Foreningsprisen er en anerkendelse af de foreninger, der har tilbudt investorerne et udbud af fonde, der samlet set har ligget i den bedste ende af markedet.

Af årets nominerede fonde og fondshuse har 17 vundet Morningstar Fund Awards mindst en gang tidligere.

Se tabellen i et nyt vindue.

Tabel

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser