En opdatering på det globale M&A-landskab

Udforsk de afgørende faktorer bag den nuværende aftagende aktivitet inden for fusioner og opkøb (M&As) og kast samtidig et blik på udsigterne for M&A-aktiviteten fremadrettet.

Axel Ulveman 02/11/2023
Facebook Twitter LinkedIn

Asset handshake

Den globale M&A-aktivitet har i de seneste år befundet sig i en fase med moderat stigende aktivitet, drevet af faktorer som lave renter, kapitaltilgængelighed og økonomisk vækst. Efter 2021 begyndte aktiviteten dog at aftage, en tendens, der har fortsat ind i 2023. 

Hvorfor aftager M&A aktiviteten?

Der er flere faktorer, der kan være med til at forklare den aftagende M&A-bølge, vi ser i øjeblikket. Her er nogle af de mulige drivkræfter bag denne tendens, selvom der naturligvis er mange andre faktorer, der også kan spille ind.

Højere renter dæmper aktiviteten

Højere renter har været en af de største drivkræfter bag det faldende antal handler. Dette skyldes, at højere renter gør det dyrere at finansiere M&A-handler, hvilket især påvirker leveraged buyouts (LBO'er), hvor køberne finansierer opkøbet ved hjælp af gæld. De højere renter har også en afkølende effekt på virksomheders risikovillighed, da de potentielle omkostninger ved et opkøb kan overskygge de mulige fordele.

Vedvarende inflation

Selvom inflationen er blevet afbødet til et betydeligt lavere niveau, har den konstante tilstedeværelse af høje inflationsrater over de seneste 12 måneder haft en negativ indvirkning på M&A-markedet. Høje inflationsrater kan lægge pres på virksomhedernes indtjeningsmargener og påvirke deres evne til at foretage strategiske opkøb.

Flere bankkrak

Uroen i regionalbanksektoren, der har været markeret af sammenbruddet i Silicon Valley Bank, Signature Bank og First Republic, samt kollapset af Credit Suisse, har skærpet bankernes tilbageholdende tilgang til at finansiere nye handler. Denne øgede forsigtighed kan resultere i strammere lånebetingelser, hvilket potentielt kan vanskeliggøre virksomheders muligheder for at finansiere fusioner og opkøb (M&As).

Usikker økonomisk fremtid og recessionsrisiko

Den globale økonomiske udsigt er præget af usikkerhed og en forestående risiko for recession, hvilket påvirker virksomhedernes vilje til at engagere sig i M&A-aktiviteter. Usikkerheden kan føre til, at virksomheder vælger at reinvestere deres overskud i egen virksomhed frem for at søge vækst gennem opkøb. Samtidig kan recessionsfrygt resultere i en mere forsigtig tilgang hos både købere og långivere, hvilket kan mindske handelsaktiviteten, især i konjunkturfølsomme sektorer. En recession kan desuden medføre lavere virksomhedsvurderinger, hvilket potentielt kan vanskeliggøre vellykkede M&A-transaktioner.

Sælger-køber værdiansættelseskløft

Endelig kan forskellig forventninger til værdiansættelser også være en faktor bag det faldende antal handler. Uenigheder mellem køber og sælger om virksomhedens værdi kan være en betydelig hindring i M&A-transaktioner. Sælgere forventer ofte en højere værdiansættelse end det, køberne er villige til at betale. Dette er blevet yderligere forstærket af en opstramning på markedet for leveraged buyouts, der startede i midten af 2022, kombineret med den generelle økonomiske usikkerhed. Denne kløft mellem forventningerne har ført til et mærkbart fald i antallet af private equity-exits.

M&A aktiviteten i sidste kvartal

Næsten to år efter at M&A-aktiviteten nåede sit højdepunkt i 4. kvartal 2021, viser den globale nedgang i fusioner og opkøb ikke mange tegn på at aftage. Faktisk accelererede den i 3. kvartal 2023, et kvartal, der indledtes med en spirende genopretning i egenkapital- og gældsunderwriting, men som sluttede med truslen om en amerikansk regeringsnedlukning og et mindre venligt renteudsyn fra centralbankerne, hvilket satte en bremse på M&A-aktiviteten.

Den globale M&A-værdi faldt med næsten 20% sekventielt i 3. kvartal 2023. Den global handelsværdi nåede 776,8 milliarder dollars og markerede derved det laveste kvartalsresultat i løbet af det seneste årti, hvilket udgør et fald på 49,0% sammenlignet med toppunktet for næsten to år siden. Selvom antallet af handler kun er faldet med 2,5% ÅTD, afspejler dette klart den aktuelle situation, hvor mindre handler bliver udskudt, indtil betingelserne for større aftaler forbedres.

Udsigterne fremadrettet

Disse tal rejser spørgsmålet om, om baren nu er sat lavt nok til at kunne klare sig i de kommende kvartaler. Vores svar er ja.

Forudsætningerne for en genopretning inden for M&As er stadig til stede, hvilket ses ved det globale samlede beløb på 1,4 milliarder dollars i uforbrugt kapital fra private equity-fonde, der kun er 9,7% under dets historiske all-time high. Desuden er der en endnu større kontantbeholdning i virksomhedernes regnskabsbøger. I USA alene oversteg kontantbeholdningen 4,1 milliarder dollars i andet kvartal af 2023, hvilket er et rekordhøjt beløb. Tallet stiger endda til 5,8 milliarder dollars, når man inkluderer reserver, der er holdt i udlandet. Selvom kun en del af disse midler er øremærket til strategiske investeringer og opkøb, kan uudnyttet lånekapacitet og aktieværdi nemt kompensere for resten.

På værdiansættelsesfronten observeres der et stigende pres. Offentlige markeder ser igen dyre ud i forhold til private markeder. Handelsmultiplerne på S&P 500 er mere end dobbelt så høje som dem, der opnås ved primært private M&A-handler, når man ser på forholdet mellem virksomhedsværdi og indtægt. Spændet er blevet bredere og er nu på niveau med, hvad det var før den massive bølge af børsintroduktioner i 2020 og 2021. Selvom der ikke forventes en lignende oversvømmelse af nye noteringer lige foreløbig, forventes det, at denne arbitragespredning vil lukke før eller senere. Et beskedent opsving i ny-udstedelse af egenkapital og gæld vil sætte gang i hjulene, og en genopretning inden for M&As vil sandsynligvis følge efter. Her vil offentlige købere tage føringen ved at udnytte de meget lavere værdiansættelser af private mål.

Af disse årsager kan det forventes, at den nuværende svage trend inden for M&As vil vige for en kommende genopretning. Nylige begivenheder har med stor sandsynlighed rykket denne genopretning fra 4. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024, men omkring dette toårsjubilæum kan det forventes, at tidevandet vil vende.

Artiklen trækker på indsigter fra PitchBooks "Q3 2023 Global M&A Report", PitchBooks nyeste udgivelse af deres Global M&A Report, som tilbyder en dybdegående analyse af situationen. Denne omfattende rapport er tilgængelig her.

Abonnér på Morningstar.dk og få adgang til tusinde af analyser:

Tilmeld dig her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Axel Ulveman  er Office Intern hos Morningstar Danmark, og bidrager med indhold til morningstar.dk

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser