Udviklingen i emerging markets

Investering i emerging markets aktier byder i dag på helt andre karakteristika end for bare få år tilbage

Ben Johnson 12/02/2018

Emerging markets aktier udgør i dag ca. 11,6 pct. af det globale aktiemarked. For 30 år siden repræsenterede de mindre end 1 pct. af globale aktiers samlede markedsværdi. Markederne er per definition dynamiske og har ændret sig dramatisk over de forgangne årtier og hastigheden i udviklingen er kun tiltaget i de seneste år.

I denne artikel ser jeg nærmere på emerging markets lang- og kortsigtede afkast, udviklingen i markedet og hvad fremtiden måske vil bringe og konsekvenserne for investorers porteføljesammensætninger.

Tilbage i sadlen
MSCIs emerging markets indeks blev lanceret 1. januar 2001. Siden starten til udgangen af sidste år er dets årlige afkast 10,2 pct. Det kan sammenlignes med 5,0 pct. for MSCIs aktieindeks for veludviklede markeder. Selvom resultaterne er overbevisende er de forbundet med betydelige kursbevægelser og udsving undervejs. I løbet af perioden var standardafvigelsen i indekset og dets største kursfald fra top til bund henholdsvis 22,1 pct. og 61,6 pct. Samme tal for veludviklede lande er 15,2 pct. og 54,0 pct. Dvs. vejen til vækstlandenes større absolutte afkast har været betydelig mere kringlet.

Efter næsten syv magre år genopstod emerging markets i 2017. Fra efteråret 2010 til slutningen af 2016 faldt aktierne 1,1 pct. på årsbasis, mens veludviklede lande samlet præsterede 8,7 pct. på årsbasis over perioden. Men det vendte sidste år og i 2017 steg vækstlandene 37 pct., mens modparten fra udviklede markeder endte på 22%.

Dengang og nu
Et dyk ned i vækstlandenes sammensætning viser markante ændringer over de senere år. Landemæssigt udgør brasilianske aktier en langt lavere andel i dag end tidligere. De toppede på ca. 17 pct. i 2009 til kun ca. 7 pct. i dag, mens kinesiske aktier til gengæld er hoppet til en andel på 29 pct. fra 15 pct. over perioden.

Sektormæssigt er billedet af en ændret sammensætning endnu mere udtalt. I efteråret 2009 repræsenterede energi og materialeproducenter næsten 30 pct. af vækstlandene, men samme sektorer udgør i dag kun ca. det halve. Det er i høj grad teknologiaktierne som har taget over – deres andel er steget fra 15 pct. i 2009 til ca. 27 pct. i dag.

Udviklingen kommer helt naturligt. MSCIs emerging markets indeks er et bredt funderet markedsværdi-vægtet indeks. Som sådan afspejler det udviklingen i selskabernes fundamentale forhold, investorers præferencer, kapitalbevægelser osv. på tværs af markederne. Derfor er den ændrede sammensætning af vækstlandenes indeks resultatet af disse faktorer såvel som deres indbyrdes relative præstationer. Fra efteråret 2009 til sensommeren sidste år er kinesiske aktier steget 6,3 pct. på årsbasis, mens brasilianske aktier i perioden er faldet 4,2 pct. om året.

De uens mønstre er bivirkninger fra råvareboomet og dets efterfølgende brist, som i høj grad prægede udviklingen for brasilianske aktier. Omvendt skyldes udviklingen i Kina bl.a. fremkomsten af tech-giganter som Tencent Holdings og Alibaba Group.

Det bringer os til vækstlandenes genoprejsning sidste år. Et dyk ned i afkastet for 2017 afslører, at de to ovennævnte kinesiske tech-giganter samlet stod for mere end 6 pct. point af vækstlandenes afkast. De fem største aktiebidrag kom fra de to tech-giganter og derudover Samsung, Taiwan Semiconductor og Naspers, som samlet set bidrog med 11,7 pct. point til afkastet sidste år. Det tech-dominerede rally er således ikke kun et amerikansk fænomen – emerging markets er i høj grad også med. Overgangen fra en portefølje domineret af basismaterialer og energigiganter til en dominans af nye tech-giganter har markeret den seneste udvikling i vækstlandene, men hvad kan vi forvente fremover?

Hvad fremtiden kan bringe
Mens udviklingen i vækstlandene uundgåeligt vil fortsætte, er det umuligt at sige, hvordan det vil se ud om 10 år fra nu. Det er netop derfor, at mange investorer vælger at investere i denne del af aktiemarkedet via brede, markedsbaserede indeksfonde. Det er dog rimeligt sikkert at sige, at landes inklusion i indekset og adgangen til tidligere lukkede markeder fortsat vil udvikle sig.

For eksempel, som led i sin årlige klassificeringsoversigt af markederne for 2017, meddelte MSCI, at de vil inkludere kinesiske A-aktier i deres emerging markets og helt brede globale aktieindeks. Dermed følger MSCI i fodsporet på en anden indeksudbyder, FTSE Russell, som allerede i 2015 inkluderede kinesiske A-aktier i deres indeks. Det skal ses som en anerkendelse af de betydelige fremskridt, som Kina har gjort for at åbne sine kapitalmarkeder for udenlandske investorer de seneste år

Mens de kortsigtede konsekvenser af inkluderingen af kinesiske a-aktier vil være til at overse, er det et vigtigt første skridt hen imod større global integration af det indenlandske kinesiske kapitalmarked. Det oprindelige integrationsmål for A-aktierne repræsenterer blot en lille vægt i de berørte indeks (ca. 0,1 pct. af MSCI globale aktieindeks og 0,7 pct. af MSCI emerging markets). I sidste ende vil skridtene bringe Kinas andel i aktieindeksene mere i overensstemmelse mere i tråd med størrelsen af dets aktiemarked og økonomi som helhed.

Det er også værd at bemærke, at både MSCI og FTSE overvejer Saudi-Arabien blandt potentielle lande til deres emerging markets indeks. En yderligere op-åbning af kapitalmarkederne i kongeriget og potentialet for en børsnotering af Saudi Aramco vil formodes at have væsentlig indflydelse på hvordan og hvornår landet i givet fald indlemmes i indeksene.

Konsekvenser for porteføljekonstruktion
Efter MSCI’s definitioner udgør aktier fra vækstlandene ca. 7 pct. i en global diversificeret 60/40 aktie- & obligationsportefølje. Aktiernes potentielle bidrag til det langsigtet afkast er evident, men vil sandsynligvis være forbundet med udtalte kursbevægelser.

Desuden er kursmønstret for aktierne fra vækstlande og veludviklede blevet mere lig hinanden siden lanceringen af indekset for vækstlandene i 2001. Det kan skyldes flere faktorer. Dels er aktierne blevet anerkendt som aktivklasse og integreret i mange investorers porteføljer. Samtidig er graden af, at disse lande er blevet integreret i den globale økonomi, utvivlsomt øget. I den udstrækning, at landene har knyttet stærkere bånd til de mere avancerede økonomier, giver mere identiske kursbevægelser aktiemarkederne imellem også god mening.

Væksten i emerging markets er også noget mange globale virksomheder nyder godt af. MSCI USA med emerging markets tilt udvælger aktier fra MSCI USA indekset og vægter dem ud fra andelen af deres omsætning fra emerging markets. Indeksets største position er Apple med 13 pct.

Dette er med til at understrege graden af koblingen mellem nye og veludviklede markeder. Det er usandsynligt, at denne indbyrdes afhængighed vil aftage fra den ene dag til den anden. Som sådan kan det betyde, at koblingen mellem nye og veludviklede markeder vil øges yderligere, og at de potentielle diversificeringsfordele ved nye markeder dermed vil blive reduceret for investorer.

Emerging markets er dynamisk pr. definition og aktivklassen vil fortsætte med at udvikle sig i takt med de enkelte landes økonomiske op og nedture. Investorer må også indstille sig på bump på vejen fremover. Landenes fremskridt vil være klumpede og ske i ryk, og deres respektive aktiemarkeder vil være endnu mere kringlede. Forvent også at diversifikationsfordelene kan falde i det omfang, at aktivklassen bliver stadig mere integreret med den globale økonomi og dets aktier i stadig højere grad vil følge aktierne fra resten af verden.

Om forfatteren

Ben Johnson  Ben Johnson is Morningstar’s Director of European ETF Research.