Hverken for meget eller lidt

Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis porteføljen ikke er sammensat optimalt.

Facebook Twitter LinkedIn

Renten på risikofrie danske statsobligationer er i øjeblikket negativ i niveauet 0,5 pct. alt efter obligation og løbetid. Forbliver renten i det niveau vil 100.000 kr. investeret i dag være reduceret til ca. 86.000 kr. efter 30 år. Fratræk herfra en vis inflation vil værdien i reel købekraft være endnu mindre. Ikke ligefrem et ønskescenarie.

Det synes uundgåeligt at investorer må tage nogen risiko, hvis en nogenlunde acceptabel forrentning uden udhuling af købekraften skal opnås. Løsningen kan være flere aktier eller andre risikofyldte aktiver – selv hvis man er oppe i årene eller måske allerede er gået på pension.

Det vigtige er ikke risikoen i det enkelte værdipapir, men porteføljens samlede risiko. Er der tilstrækkelig mange værdipapirer i porteføljen, som komplementerer hinanden godt, vil problemer for et par værdipapirer eller sågar branche ikke sænke hele porteføljen.

Målet nås ikke
Blandt de største risici for mange er risikoen for ikke at have nok på kistebunden til at udleve de finansielle mål, som ofte er det søde liv som pensionist. Endnu værre hvis man lader sig pensionere og derefter løber tør for penge. Det bør for alt i verden undgås for det kan have store konsekvenser.

Omdrejningspunktet for porteføljen og opsparingsforløbet bør være planen for at de finansielle mål kan indfries. Det vil sige en vurdering af bl.a. porteføljesammensætningen, det nødvendige afkast, risikovillighed og risikoevne samt fremtidige opsparing og tidshorisont.

Desuden er det vigtigt med realistiske forventninger til det fremtidige afkast. Det gør en verden til forskel på opsparingens størrelse – især på lang sigt – om forventningerne er 4 pct. eller 8 pct. i årligt afkast. Er der udsigt til at opsparingen ikke rækker til at dække det nødvendige og ønskede behov kan kombination af porteføljeomlægninger og levestilsændringer (fx udskyde pensionen nogle år) være med til at bygge bro. Des tidligere man indser et manglende opsparingsbehov, des større fleksibilitet og muligheder for at råde bod.

Selvom aktier i det lange løb traditionelt giver højere afkast end fx obligationer er det fristende at konkludere mange aktier er vejen frem. Men der flere årsager til at en portefølje alligevel kan blive for risikabel. Dels vil der være risiko for at nogle investorer trækker sig til fordel for en mere defensiv portefølje, hvis kurssvingningerne bliver for voldsomme i den risikofyldte portefølje. Det øger risikoen for salg på mindre fordelagtige tidspunkter.  

Voldsomme værdisvingninger (især ned) vil også være problematisk efterhånden som behovet for at tære på opsparingen nærmer sig.  Det er vel nok den primære årsag til, at de fleste som er i 50'erne og 60'erne begynder en gradvis omlægning fra risikable værdipapirer til mere sikre.

Inflation
Inflation er tæt forbundet med porteføljens aktivallokering. Generelt er inflationen ikke den store hurdle i porteføljer med mange aktier, da de i det lange løb normalt leverer afkast et pænt stykke over inflationen. Men i takt med færre aktier til fordel for flere obligationer øges inflationsrisikoen tilsvarende. Fordi obligationsrenten er hvad den er, uanset inflationen, vil forrentningen udvandes i takt med at priserne på varer og andre goder stiger.

Derfor bør investorer med mange obligationer være opmærksom på om porteføljen også indeholder investeringer, som kan holde trit med inflationen. Det er bl.a. aktier og indeksobligationer.

For ens aktivklasser
Selv porteføljer spredt på forskellige aktivklasser som aktier og obligationer er ikke nødvendigvis velafbalanceret. Visse obligationer med lav kreditkvalitet reagerer på samme mekanismer som aktier– nemlig økonomiens generelle forfatning. Det er fint, så længe væksten i BNP stiger og arbejdsløsheden er faldende. 

Men når investorerne bliver nervøse over økonomien sælger de ofte ud - ikke bare af aktier, men også kreditfølsomme obligationstyper. Under finanskrisen faldt aktivklasser som eksempel high yield, banklån, og emerging markets obligationer alle, fordi investorerne blev bekymret over kreditværdigheden af obligationsudstedere i et svækket økonomisk scenarie. Obligationstabene var ikke helt så voldsomme som aktier, men gav på den anden side ingen støtte som modstykke til aktietabene.

For meget i for lidt
For meget af porteføljen investeret i et par investeringsfonde vil ikke være en stor risiko for de fleste, forudsat at de ikke er gået overbord i meget koncentrerede fonde med få aktier eller andre risikable værdipapirer. Fonde med begrænset antal værdipapirer i porteføljen kan være en risikofaktor for investorer, som også ejer værdipapirer direkte fx aktier. Nye og urutinerede investorer vil ofte starte ud med bare en lille håndfuld aktier. Undertiden vil de være heldige og blive belønnet med et godt afkast, men oftere vil de på den hårde måde lære betydningen af for få værdipapirer i porteføljen.

Sidst men ikke mindst, er en af de største risikofaktorer for mange investorer ikke selve porteføljen, men dem selv. Trods veltilrettelagt portefølje, opsparingsplan m.m. kan resultaterne undermineres af irrationel adfærd. Det resulterer ofte i at købe dyrt og sælge billigt, og lavere afkast end hvis den oprindelige plan var blevet fulgt. Alle investorer er forskellige, så der er desværre ingen nem med at kortslutte disse adfærdsmæssige risikofaktorer. 

Et par enkle trin kan dog hjælpe. Fokuser og overvåg din opsparing mindst muligt, og brug tiden på noget andet. Så undgår du at blive fristet. For det andet, overvej simple alt-i-en løsninger – fx balancerede fonde – som ikke lægger op til den store overvågning og opfølgning. Sidst men ikke mindst, læg så meget af din opsparing på autopilot som muligt og automatiser din løbende opsparing. Det vil ikke alene indgyde disciplin i opsparingsforløbet og investeringsvanerne, men skaber også barrierer, der skal passeres, hvis man alligevel beslutter sig for at justere planen.

Morningstars X-Ray værktøj skaber overblik over din porteføljes spredning
Det gratis X-Ray værktøj på vores hjemmeside giver dig muligheden for at gå din portefølje efter i sømmene, og giver overblik over, hvor stor en del du har investeret i aktier og obligationer, og hvordan dine investeringer er spredt over landegrænser og sektorer. 

Som dansk investor kan du eksempelvis tjekke, hvor eksponeret du er imod de mange danske medicin- og biotek-aktier, eller om du har spredt dig i Industri og Olie og Gas - det er nemlig sektorer, der ikke vægter tungt på det danske aktiemarked. 

Her er en kort video om, hvordan du bruger vores portefølje- og X-Ray værktøj.

Tabel JPo 20170211

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings