Flere grunde til at investere bæredygtigt for europæiske investorer

Bæredygtige investeringer leverer ifølge Morningstar også et konkurrencedygtigt afkast og klarer sig faktisk bedre i Europa end de traditionelle indeks.

Dan Lefkovitz 15/01/2018

Af Dan Lefkovitz, Morningstar Index Strategist.

Mange investorer, især i Europa, er betaget af bæredygtighed i investeringsøjemed. Men de er også bekymrede for, om investeringer, der er særligt ansvarlige i miljø, sociale og ledelsesmæssige sammenhænge, sker på bekostning af afkast. Siden Morningstar lancerede vores initiativ forrige år om at gøre bæredygtig investering mere håndgribeligt for investorer, er vi stødt på sådanne bekymringer blandt investorer, rådgivere og institutioner over hele verden. Vi vurderer, at det er blandt de vigtigste hindringer for at sætte fart i udrulningen af bæredygtige investeringer.

Investorer bør derfor se positivt på resultaterne fra en nylig analyse, som vi gennemførte i Morningstars serie af bæredygtige indeks. De inkluderer de højest scorede børsnoterede selskaber fra forskellige regioner inden for miljø, sociale og ledelsesmæssige (ESG) kriterier. Morningstar anvender ESG-data fra Sustainalytics, der er førende inden for ESG-analyse og research, og som vurderer selskaber i forhold til deres globale konkurrenter. Indeksserierne blev etableret i 2016 ved hjælp af Sustainalytics' ESG-data, der går tilbage til 2009. Indeksene udelukker ikke traditionelle anstødelige brancher, men favoriserer selskaber som er ’best in class’ på ESG-faktorer.

Af de 20 indeks i serien af bæredygtige indeks har 16 udkonkurreret deres traditionelle modstykker over deres levetid. Bæredygtighed gør det særligt godt i Europa. De seks indeks rettet mod bæredygtige europæiske aktier, dækkende veludviklede europæiske lande, hele Europa, euroområdet, Norden, Tyskland og Storbritannien, har alle udkonkurreret deres traditionelle pendanter over levetiden. Afkastforskellene er generelt små, men det er egentligt efter hensigten. Sektor-og landevægte er fastlagt efter at give markedslignende eksponering. Bæredygtighed tyder også på at klare sig relativt godt i Asien, mens de generelt halter efter traditionelle indeks på det amerikanske kontinent.

Lad os se nærmere på det brede europæiske bæredygtige indeks. Fra dets start i december 2009 til og med 2017, opnåede Morningstars europæiske indeks over bæredygtige selskaber et gennemsnitlig afkast på 9,4 pct. om året. Det kan sammenlignes med 9,0 pct. i gennemsnitligt årligt afkast for Morningstars europæiske large & mid cap indeks, og 9,3 pct. om året mod det brede europæiske indeks.

Afkastudvikling

Det bæredygtige indeks har først og fremmest udkonkurreret de traditionelle indeks via aktieudvælgelsen mere end det er brancheeksponeringen. Gode bidragsydere til afkastet kommer fra virksomheder som Vodafone, Allianz, BASF, og Novo Nordisk, der alle scorer godt på ESG kriterier. Det relative afkast blev også løftet ved undervægte i virksomheder som Banco Santander, UniCredit, og GlaxoSmithKline, der kommer til kort og ikke scorer særligt højt på bæredygtighed. 

En anden afgørende konklusion fra analysen er, at virksomheder som scorer højt på bæredygtighed, typisk også er mere robuste på finansiel styrke, konkurrencemæssig positionering og lavere volatilitet i form af mindre kursbevægelser. Bæredygtige selskaber klarer sig med andre ord særligt godt på disse tre dimensioner. Det er opmuntrende, fordi disse faktorer ofte korrelerer med stærke langsigtede afkast.

Det støtter også teorien om, at virksomheder, der er opmærksomme på ESG kriterier handler for deres egen vindings skyld. Brug af mindre energi er ikke bare godt for jorden, det sparer også penge. At behandle medarbejderne godt er en måde at tiltrække og fastholde talenter, og uafhængige bestyrelser giver en vigtig majoritet over virksomhedsledere, hvilket giver bedre beslutningsprocesser.

På globalt plan er Europa førende inden for bæredygtig investering. Europæiske selskaber har en tendens til at udkonkurrere deres globale ligemænd om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier. Nogle af de allerstørste børsnoterede selskaber her i Europa er navne som Nestlé, Roche og Siemens, der alle er globale markedsledere inden for deres respektive industrier. På bagsiden er der virksomheder som HSBC og Volkswagen, som Morningstars bæredygtige indeks undlader at investere i på grund af ESG-relaterede faktorer.

Flere studier viser, at kvinder og yngre investorer bekymrer sig mest om bæredygtighed. Efterhånden som disse demografiske segmenter får større kontrol med den forvaltede kapital, vil efterspørgslen efter ESG-orienterede investeringer sandsynligvis vokse over hele kloden. Vores analyser viser, at opmærksomhed om ESG handler lige så meget om værdier som værdiskabelse.

Om forfatteren

Dan Lefkovitz  Dan Lefkovitz is Content Strategist, Indexes Product Management.