Den triste men nærmest uundgåelige pukkel

Selv de allerbedste fonde på lang sigt render panden mod muren fra tid til anden, og som investor skal man passe på ikke at handle overilet

Facebook Twitter LinkedIn

Langt de fleste aktiefonde følger aktivt forvaltede strategier. Ambitionen er at give investorerne afkast, der er mindst ligeså gode og helst bedre end de valgte sammenligningsindeks.

I praksis sker det ved at investeringsrådgiverne overvægter aktier, som de anser for undervurderede og tror, vil klare sig relativt bedre end indekset. Aktier der forventes at give et dårligere afkast end indekset undervægtes eller udelades helt af porteføljerne.

Lykkedes det belønnes investorerne med et bedre afkast end hvis de blot havde fulgt en passiv strategi. Det lyder måske umiddelbart nemt, men praksis viser at det er mere end svært for rigtig mange fonde at indfri forventningen.


Kan dårlige perioder undgås?

Det interessante er naturligvis om selv de bedste fonde på lang sigt må indkassere middelmådige resultater i kortere perioder fra tid til anden. Spørgsmålet er om perioder med underperformance overhovedet kan undgås - både i forhold til fondens egne indeks men også andre fonde med lignende investeringsstrategier.

Mange investorer mister måske tilliden til en fond, hvis det kortsigtede afkast ikke lever op til forventningen. Resultatet kan blive at investorerne sælger fonden og i stedet satser pengene på en anden. Men kortsigtede afkast er ikke nødvendigvis særlig velegnet som pejlesnor for langsigtet succes, og frasalget kan blive en dyr fornøjelse i sidste ende.

Vi har analyseret alle danske aktivt forvaltede aktiefonde med mindst 10 års historik. Dem er der godt 110 af, hvoraf vi udvalgte de fonde, som rangerer blandt de 25 pct. bedste i deres respektive Morningstar kategori opgjort ved 10 års afkastet. I alt 23 danske aktiefonde opfylder kriteriet.

Af de 23 fonde, som alle udmærker sig ved at have leveret solid langsigtet performance, har hele 70 pct. i løbet af de 10 år haft en treårs periode med afkast i den tunge halvdel af kategorien med tilsvarende fonde.

Hvis vi snævrer båndet til, så har 43 pct. af fondene i løbet af de 10 år realiseret et treårs afkast, der rangerer blandt den dårligste fjerdel af fonde fra samme kategori. Og faktisk har 17 pct. af fondene indkasseret et treårs afkast i løbet af de 10 år, som har været blandt de dårligste 10 pct. i kategorien.

Selvom hver enkelt af de 23 fonde ligger helt i top på den lange bane, så har de fleste af dem altså været igennem en eller flere vanskelige perioder med mere middelmådige eller direkte ringe afkast.


Stabile BankInvest Basis

Af alle fonde i analysen skiller BankInvest Basis sig ud, da den udover et 10 års afkast helt i top, også leverer det bedste treårs afkast igennem hele perioden. Det kortsigtede afkast har nemlig altid rangeret blandt de 16 pct. bedste i aktiekategorien Globale Large Cap Blend.

Fonden investerer fortrinsvist i globale aktier, som skal være særlig undervurderede for overhovedet at komme i betragtning som investeringsmulighed. Investeringsfilosofien er baseret på at nogle selskaber handles med en betydelig rabat i forhold til deres evne til at skabe stabile og attraktive pengestrømme. Investeringshorisonten er lang og det giver rådgiveren tiden til at vente på at de forventede kurstriggere i aktierne udløses, og kurspotentialet indfries.


Stærke kandidater i nye markeder

Sydinvest Latinamerika og Danske Invest Nye Markeder udmærker sig også ved både solidt langsigtet afkast, samt treårs afkast der hele tiden har befundet sig i bedste halvdel af feltet.

Fonden fra Sydinvest havde en periode omkring 2006/2007, hvor afkastet haltede en anelse efter tidligere tiders præstationer, men er siden kommet stærkt igen, og treårs afkastet ligger nu igen blandt de allerbedste i kategorien.

Danske Invest Nye Markeder glimter ved sin gradvise forbedring af de korte afkast. Da finanskrisen for alvor ramte aktiemarkederne i 2008 skilte fonden sig ud fra flokken og dens defensive karakteristika var med til at løfte den helt til tops i kategorien.

Af de 23 fonde, der er med i analysen, ligger Sparinvest Value Aktier helt i top med det bedste 10 års afkast i dens kategori. Den flotte placering er i høj grad skabt af resultaterne fra de første år af 10 års perioden, og sidenhen er præstationerne blevet mere middelmådige. Finanskrisen tog hårdt på fonden og i slutningen af 2008 rangerede treårs afkastet blot blandt de 70 pct. bedste i kategorien. Fonden har sidenhen fået noget medvind og det korte afkast ligger nu lige akkurat i kategoriens bedste halvdel.

Som investor er det vigtigt at have for øje at selv de bedste fonde på lang sigt med stor sandsynlighed vil klare sig middelmådigt i en kortere periode. Sådan en periode i sig selv er ikke nødvendigvis tilstrækkelig argument for at droppe fonden helt. Man kan passende benytte anledningen til at gå sin portefølje efter i sømmene, tjekke at den afspejler ens risikovillighed, har en passende spredning, og et godt indhold.

Klik på billedet for større visning

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings