Danske aktier i danske fonde

Danske aktier er hyppigt repræsenteret i hjemlige aktiefonde, og ofte fylder de største selskaber mest i porteføljerne.

Facebook Twitter LinkedIn

Af Henrik Rasmussen & Nikolaj Holdt Mikkelsen, Morningstar

Morningstar følger tæt med i flere af de største børsnoterede danske virksomheder, og i kølvandet på den afsluttede danske regnskabssæson, hvor mange af selskaberne fremlagde årsresultater for 2017, har analytikerne opdateret deres kursestimater og forventninger til den fremtidige indtjening.

Ser man på, hvordan de danske fonde har positioneret sig i de store danske aktier, er det ikke kun darlingen Novo Nordisk, der vægter tungt i porteføljerne. Både Danske Bank, DSV og Mærsk fylder i gennemsnit mere end 3 procent og er dermed - sammen med Novo Nordisk - blandt de mest gængse investeringer hos de professionelle.

De danske investeringsforeninger har dog hver deres overbevisning om, hvilke investeringer der vil kaste mest af sig. Nogle har lagt sig tungt i Novos insulin, mens andre tror mere på William Demants høreapparater.

Morningstar kommer her med vores aktieanalytikeres vurdering af en række danske aktier og har samtidig set nærmere på, hvor meget selskaberne fylder i porteføljerne hos de professionelle danske porteføljemanagere.

Novo Nordisk vinder på popularitet, men konkurrence i USA har tynget aktien
Insulingiganten og Danmarks mest værdifulde selskab er ikke overraskende den aktie, der vægter tungest hos de danske porteføljemanagere og udgør i gennemsnit lidt over 4 procent af den samlede forvaltede pengemængde. Det kan dog overraske, at selskabet er på en tæt andenplads bag Danske Bank, når det kommer til antallet af danske fonde med aktien i porteføljen - her indgår Novo i 123 ud af de cirka 800 danske fonde, hvoraf 300 er aktiefonde.

Fonden der er mest følsom over for udsving i Novos aktiekurs er Sparinvests C25 indeksfond, der har knap 15 procent af sine midler investeret i aktien. Novo, der generelt vægter tungt i det danske C25-indeks (tidligere C20), havde i 2016 en dramatisk rolle at spille i indeksets og Sparinvest-fondens afkast, da Novo måtte bide i det sure æble og melde om prispres og skærpet konkurrence i USA. Omvendt var Novo i 2017 en af de aktier, der klarede sig bedst, og bidrog til fondens afkast på 14,6 procent.

Novo Nordisks resultater for 2017 viste ingen vækst på toplinjen og blev blandt andet ramt af en svag dollarkurs. Forventningerne til 2018 afspejler fortsat konkurrencepres i diabetes- og biofarmasegmenterne, hvor der blandt andet skal konkurreres med franske Sanofi og amerikanske Eli Lilly. Novo har til gengæld det nyligt godkendte diabetesmiddel Ozempic (semaglutid) i baglommen, der burde være i stand til at tage markedsandele.

Morningstars aktieanalytikeres fair værdi for Novo Nordisk aktien ligger på 266 kroner, mens aktien i øjeblikket koster over 300 kroner på markedet. Det vurderes dog, at Novos innovation og evne til at udvikle nye og effektive produkter giver selskabet langsigtede konkurrencefordele.

Vestas blev også udsat for konkurrence i 2017
Vindmølleselskabet Vestas fylder i gennemsnit to procent af de danske forvalteres porteføljer, og IR Invest Danske Aktier har sat alle sejl til, da Vestas fylder ni procent i porteføljen og dermed udgør den tredje største position efter NKT og Genmab.

Vestas leverede i fjerde kvartal af 2017 en stærk omsætning i service-segmentet, men antallet af solgte møller og prispres trak ned i resultaterne. Aktien er samtidig den mest attraktive af de danske aktier ifølge Morningstars analytikere og byder på en pæn upside i forhold til selskabets fair værdi.

Carlsberg er blevet mere lean men ligger stadig bag konkurrenterne
Gerningsmanden bag de grønne øl er med god grund populær blandt de danske fonde, der i gennemsnit har 2,5 procent af deres midler i Carlsberg. AP Invest Danske Aktier II ligger tungest i aktien med en position på 7,8 procent.

Morningstar opjusterede for nylig Carlsberg-aktiens fair værdi til 705 kroner fra 665 kroner og er optimistisk omkring selskabets evne til at skære i omkostningerne og effektivisere forretningen. Selskabet halter dog bagefter konkurrenter som Budweiser (AB InBev) og Heineken, når det kommer til vækst, konkurrenceevne og omkostningsstyring.

DSV leverede varen, men aktiekursen er blevet for høj
Speditøren fra Hedehusene er blandt de største transportudbydere i verden og er den virksomhed på listen, hvor de danske fonde har den største indflydelse. Fondene ejer nemlig tilsammen 4,6 procent af aktierne. DSVs gennemsnitlige vægt i porteføljerne er lige over tre procent, og Bankinvest Select Fokus Danske Aktier har satset tungt på DSV, der udgør tæt på 15 procent af porteføljen. Fonden har også en position på 14,5 procent i Danske Bank, og har dermed næsten en tredjedel af midlerne investeret i de to aktier.

Efter endnu et pænt regnskab fra DSV opjusterede Morningstar sit estimat af DSV-aktiens fair værdi til 403 kroner fra 378 kroner. Selvom estimatet udgør en væsentlig discount i forhold til den aktuelle markedspris, mener Morningstar, at det afspejler et mere realistisk syn på, hvad selskabet kan håbe at opnå i form af omsætningsvækst og højere driftsmarginer i de kommende år.

William Demant brillerede i 2017
Høreapparatsproducenten William Demant tog aktiemarkedet på sengen med et overraskende stærkt regnskab drevet af styrken i den forholdsvis nye Oticon Opn-platform. Selskabet er en af de mindst populære aktier i Morningstars gennemgang af danske fondsporteføljer, og 61 fonde er investeret med en gennemsnitlig eksponering på 1,4 procent.

Alligevel har Falcon Invest med deres C25 Momentum trodset konsensus med en position der fylder over 12 procent af porteføljen, og har derfor nydt godt af William Demants kursstigninger efter regnskabet på næsten fem procent.

Morningstar har dog holdt fast i en værdiansættelse på 171 kroner for en Demant-aktie, i forventning om en de-accelererende vækst og mere moderate omkostningsforbedringer fra selskabets effektiviseringsprogrammer. Det er dog 26 procent under aktiekursen i dag.

Tabellen herunder giver overblik over de danske fondes eksponering mod 11 danske aktier side om side med Morningstars analytikeres fundamentale vurderinger af selskaberne.

Danske Aktier i Danske Fonde


---

© Morningstar 2018. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser