Undgå de dårligste fonde

Der er stor forskel i resultaterne fra fonde med ellers enslydende navne, derfor skal man se sig grundigt for og være kritisk investor. Her er en guide til at finde frem til de gode fonde til porteføljen.

Karsten Henriksen 22/02/2010
Facebook Twitter LinkedIn

I Danmark findes der omkring 500 fonde som er tilgængelige for private investorer. Tallet er betydelig mindre end i udlandet, men man skal ikke tage fejl af det begrænsede antal, for der er stadig store forskelle på hvor gode de enkelte fonde er. De ti bedste fonde i hver deres kategori blev belønnet med en Morningstar Fund Award i sidste uge. Seks af fondene modtog samme pris sidste år, hvilket viser at det betaler sig at bruge lidt ekstra tid på at finde frem til de bedste fonde, for de kan blive et behageligt bekendtskab over længere tid.

Det er betydelig nemmere at finde fonde, der har gjort det godt historisk end det er at finde frem til de fonde der vil skabe de bedste resultater fremover. Kan man imidlertid som udgangspunkt undgå at vælge de dårligst fonde på markedet, så er man allerede godt på vej til at skabe resultater over gennemsnittet. I det følgende ser vi nærmer på de vigtigste områder man bør vurdere, inden der investeres i en fond.


Se på afkastet

Skønt historiske afkast ikke er en garanti for den fremtidige udvikling, så kan man alligevel få værdifuld viden af at se på en fonds hidtidige udvikling. Se både på fondens afkast i absolutte termer og sammenlign med udviklingen i fondens indeks og med uviklingen i sammenlignelige fonde fra samme Morningstar Kategori. Forsøg at bedømme afkastudviklingen i forhold til det som fonden siger den vil gøre.

Eksempelvis har de fleste aktiefonde leveret betydelige negative afkast i 2008. Det centrale er om fondene har klaret sig bedre eller dårligere end markedet og konkurrenterne på vej ned og ligeså hvordan den relative udvikling var da markedet atter steg. De som ikke kan overskue de relative afkast, kan med fordel se på Morningstar Rating over forskellige perioder, da antallet af stjerner giver et godt praj om den relative udvikling i forhold til sammenlignelige fonde.


Undersøg risikoen

Selve udsvingene i afkastet er et udtryk for risiko. Man kan enten se på udsvingene i en kursgraf eller se på nøgletallet standardafvigelse, som er det mest udbredte mål for risiko. Jo højere afkast man ønsker at opnå, des højere risiko bliver man desværre nødt til at påtage sig. Med en højere risiko forventer man også et højere afkast på investeringerne, men det er ikke altid, at det højere afkast materialiserer sig, det er der rigeligt med eksempler på de senere år. Risiko er nemlig også risiko for at tabe penge.

Det er væsentligt at vurdere om det hidtidige afkast i en fond har stået mål med den risiko fonden har løbet. To fonde med samme afkast behøver ikke være lige attraktive investeringer. Den ene kan være væsentlig mere risikobehæftet end den anden, altså med større udsving i afkastet over tid.


Tjek porteføljen

Risikoen kan ligeledes vurderes ved at se på indholdet i fonden. Investeres der i aktier, obligationer eller begge dele? Alene på det helt overordnende niveau får man et groft billede af risikoen og kan dermed sætte de opnåede resultater i perspektiv. Undersøg porteføljens fordeling på regioner. Har den eksempelvis en overvægt i nye aktiemarkeder som Kina, Rusland eller Indien og hvordan ligger de nærmeste konkurrenter investeret i forhold til det.

Man bør også se på fondens investeringsstil. Har den en overvægt af små selskaber, store selskaber, vækst eller value? Der kan også være stor forskel på, hvor mange investeringer en fond fordeler formuen på. Har den en snæver portefølje på 25 – 50 aktier eller ligger der eksempelvis 200 aktier eller flere i porteføljen?

Alle disse indholdsmæssige forhold er væsentlige at undersøge og sammenligne fondene imellem for at finde forklaringer på hvorfor en fond har gjort det godt og endnu vigtigere, for at vurdere om det er sandsynligt at fonden kan fortsætte med at gøre det godt fremover.


Vurder den ansvarlige

Bag enhver fond er der en som er ansvarlig for at købe og sælge værdipapirer. Porteføljemanageren har især en betydelig indflydelse på afkastet i aktivt forvaltede fonde. Manageren kan være vanskelig at bedømme, men man kan undersøge hvor længe han har været ansvarlig for fonden og om det er ham som er ansvarlig fremadrettet. Ligeså er det et advarselssignal hvis en manager forlader en fond eller hvis fonden slet ikke ønsker at oplyse hvem der er manager.


Se på omkostningerne

Halvdelen af omkostningerne i danske investeringsforeninger går til at betale bankerne for deres salg. Men det er ikke alle fonde der betaler denne provision. Er de øvrige forhold ved en fond i orden, kan det betale sig at vælge fonde med de laveste omkostninger. Omkostninger er et af de forhold, som er relativt konstante indenfor investering, år efter år, mens afkast fra aktier og obligationer svinger op og ned. Det er ikke muligt at kontrollere markedets op og nedture, men til gengæld kan man i en vis udstrækning kontrollere, hvad man betaler i omkostninger ved at vælge de rigtige fonde.

Der er hverken nemme løsninger eller garantier når man skal finde frem til de bedste fonde til porteføljen. Men vurderer man ovenstående forhold næste gang der skal investeres, så er der en god sandsynlighed for at undgå de dårligste fonde på markedet og det er noget der kan gavne afkastet i betydelig grad fremover.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Karsten Henriksen  Karsten Henriksen

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser