Ingen god jul for alle investorer

Mange fonde er steget med raketfart siden marts, men det er ikke ensbetydende med at resultaterne nødvendigvis er særlig gode

Facebook Twitter LinkedIn

Langt de fleste aktiemarkeder er steget voldsomt siden lavpunktet i marts, og årets juleferie vil føles betydelig mere behagelig for investorerne end sidste års juleferie gjorde. I 2008 mistede aktiefondene godt 40 pct. af værdien, men i år ligger den typiske aktiefond til en stigning på 30 pct.

Men ikke alle deler juleglæden. For selvom der i år kun er få danske fonde med negative afkast, så er historien noget anderledes, når præstationerne bedømmes op i mod fondenes egne indeks. De fleste danske fonde er aktivt forvaltede, og ambitionen er at slå deres selvvalgte indeks. Det giver investorerne muligheden for et bedre afkast end hv

is de havde fulgt en passiv strategi. Typisk sker det ved at fondsforvalteren overvægter de sektorer og aktier, som han tror særlig meget på, og samtidig undervægtes de aktier og sektorer, som forvalteren har mindst tiltro til.

Under stormvejret sidste år var det eksempelvis en fordel at ligge solidt investeret i defensive sektorer og aktier, som faldt knap så meget under den økonomiske deroute. Flere af de fonde som klarede sig bedst i 2008 var da også overvægtet i stabile forbrugsvarer og sundhedssektoren, hvor der typisk er mange traditionelle defensive aktier.


Pæne absolutte afkast, men..

Mange fonde er steget tæt ved 100 pct. eller mere indtil videre i år, men det er ikke ensbetydende med at de også har klaret sig godt i forhold til deres indeks. En af dem er Jyske Invest Latinamerikanske Aktier. Den er steget mere end 80 pct. i år, men indekset er oppe på godt 90 pct., så selvom investorerne i fonden fra Jyske Invest nok sidder og gnider sig i hænderne, så burde de faktisk kunne forvente endnu mere.

I 2008 gik det bedst for Nordea Invest Nordic Small Cap. Den tabte 44 pct., men det var stadig betydelig bedre indekset. Dengang forklarede investeringschef fra Nordea Invest, Thøger Svendsen, om præstationen, at merafkastet blev skabt ved en selektiv aktieudvælgelse og en høj koncentration af defensive selskaber i porteføljen. Desuden havde fondens forvalter kun i beskedent omfang investeret i finansielle aktier, og undgik derved mange af de store tabere sidste år.

I år hænger den til gengæld noget efter indekset, som samtidig er blevet ændret ved udgangen af juni måned. Opgjort efter det gamle indeks halter Nordea fonden mere end 20 pct. point efter indekset. Anvendes det nye indeks er efterslæbet noget lavere, nemlig 13 pct. point.

Nogen vil måske mene, at det der klarer sig bedst i et faldende aktiemarked, vil stige knap så meget, når investorerne igen får blod på tanden og aktierne kravler opad. Men her skal man huske på, at man som investor betaler fondsforvalteren for netop at tage bestik af markedssituationen og justere porteføljen tids nok, så investorerne også belønnes uanset hvilken retning markederne peger.


Endnu en trist jul

Alfred Berg Invest Small Cap Europa er også i bund, når de relative præstationer tages i betragtning. Den er oppe med godt 30 pct. i år, men indekset er steget tæt ved 55 pct. i år, så resultatet er langt fra tilfredsstillende. Direktør Torben Knappe fortæller om årets præstation at overvægt og fokus på solide selskaber er den primære årsag til det lavere afkast, idet de mest risikofyldte aktier løb fra kvalitetsaktier da stemningen vendte på aktiemarkedet tilbage i marts.

Fonden blev etableret tilbage i slutningen af 2002 og strategien er baseret på en selektiv udvælgelse af de aktier, som forvalteren har mest tiltro til. Men status godt 7 år efter etableringen er at det endnu ikke er lykkedes rådgiveren at slå sit indeks i et eneste kalenderår siden 2002.


Godt år for Gudme Raaschou

Hos Gudme Raaschou Nordic Alpha har der til gengæld ingen slinger i valsen været i år. Fonden er oppe med mere end 60 pct. i år, og det er hele 20 pct. point bedre end dens indeks. Det rækker til en placering helt i top blandt danske aktivt forvaltede aktiefonde.

Direktør for Gudme Raaschou, Niels H. Antonsen, forklarer om præstationen, at undervægt i finansaktier over hele året, men især i årets første måned bidrog positivt til merafkastet. Desuden er de mest konjunkturfølsomme aktier blevet overvægtet, og da flere af årets højdespringere findes her har den beslutning vist sig ganske fornuftig. Største negative bidrag til årets afkast kommer fra sundhedsaktierne, hvor fondens investeringer ikke helt har kunnet følge trop med de øvrige investeringer.

Hos Gudme Raaschou har 4 ud af 5 fonde slået deres indeks i år, så 2009 ser generelt ganske fornuftig ud for foreningen.

Øvrige fonde med relative præstationer helt i top er Smallcap Danmark, Handelsinvest Norden, Carnegie WorldWide/Danske Aktier og LD Invest Value Aktier.

Det er de færreste fonde, som er i stand til at slå deres indeks år efter år, og et enkelt år med afkast under indekset, bør ikke nødvendigvis få alarmklokkerne til at ringe. Men man skal huske på ikke at lade sig forblænde af de mange og høje tocifrede afkast, og stadig være kritisk i sin udvælgelse af fonde. For selvom det naturligvis er rart at se formuen vokse, så har man til tider betalt for et afkast, som burde være endnu højere.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser