Overraskende tab i Jyske Invest hedgeforening

Den reelle risiko ved investering i hedgeforeninger kan være vanskelig at vurdere, især for private investorer. Opgaven bliver ikke lettere når salgsbrochuren tegner et billede af en relativt sikker investering.

Facebook Twitter LinkedIn

En grundregel indenfor investering er at man skal holde sig fra investeringer som man ikke forstår. Og det gør man klogt i, også selvom salgsmaterialet signalerer, at man står overfor en rigtig god mulighed. Det viser sig nemlig, at selv udbyderne af komplicerede investeringsprodukter kan have svært ved at gennemskue og styre risikoen. Det ser man både i hedgeforeninger og i de meget udskældte strukturerede produkter.

De senere år er der blevet lanceret en række hedgeforeninger fra danske investeringsforeninger med varierende strategier. Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer er et godt eksempel på hvor galt det kan gå. I s

idste uge var foreningen faldet med 35 pct. siden lanceringen for mindre end et år siden. Og siden årsskiftet var faldet på knap 40 pct. Men hvordan kunne det gå så galt i foreningen, der jf. salgsmaterialet skulle være middel risiko?

Klik på billedet for større visning

Direktøren i Jyske Invest, Hans Jørgen Larsen er selv overrasket over, at udviklingen i forbindelse med kreditkrisen er blevet så kraftig. ”Vi har i år været udsat for en helt ekstrem situation, som måske forekommer i 1 ud af 100 år”, siger direktøren. Han håber dog på, at det tabte kan vindes igen ved at holde fast indtil markederne normaliseres. ”Vi fastholder den overordnede strategi for fonden og dermed vil udviklingen også gå i den rigtige retning med positivt afkast, såfremt spændet bliver mindre igen. Der er selvsagt også fortsat en risiko for, at spændet udvides, og at vi dermed taber yderligere. Men der er et betydeligt positivt holdeafkast, såfremt spændet blot bliver liggende på nuværende niveau”, siger Hans Jørgen Larsen.

Direktøren taler åbent og ærligt om de dårlige resultater, og henviser til statistik og sandsynligheder. Men bundlinjen er, at Jyske Invest har lanceret en forening, hvor investeringerne er slået fejl, man har satset forkert og tabt. Måske kan det tabte vindes igen, måske kan det ikke, det vil tiden vise. Selv hvis det gør, er der risiko for at nogle investorer måske aldrig når at vinde det tabte igen, alene fordi de har solgt af frygt for yderligere tab. Det der imidlertid står klart allerede nu er, at salgsbrochuren mildest talt har været vildledende.

Hans Jørgen Larsen mener ikke materialet er vildledende. "Jeg anbefaler, at denne afdeling udgør en mindre del af den samlede portefølje, typisk 5%. I en samlet portefølje, kan afdelingen sagtens udgøre et stabiliserende element, selvom afdelingen i sig selv har høj volatilitet. Der er i såvel brochuren som i prospektet udførligt redegjort for risikofaktorerne, herunder gearingen. Man skal også være opmærksom på, at investeringen skal ses på længere sigt end blot et enkelt år", siger Hans Jørgen Larsen.

Når man læser salgsbrochuren får man imidlertid ikke indtrykket af, at man står overfor en investering med høj volatilitet, risiko og gearing, tværtimod. På forsiden af forenings salgsbrochure ses en svævebane, svævende sikkert blandt klipper og bjerge. Inde i brochuren indledes med overskriften: ’Markedsneutrale obligationer – vejen til et mere stabilt afkast’, herudover er der flere steder i brochuren formuleringer, der mere end indikerer sikkerhed i investeringen. Et par eksempler på formuleringer taget direkte fra brochuren er:

”… en god mulighed for dig, hvis du frygter generelle kursfald på aktie- og obligationsmarkedet.” ”Vores frihed er din sikkerhed” ”Du slipper dermed for hele tiden at skulle holde øje med udsvingene.” ”- du bliver med andre ord bedre sikret mod tab”

Disse formuleringer sammenholdt med et produktnavn, som både indeholder ord som ”markedsneutral” og ”obligationer” kan umuligt give andet end associationer om en investering som er relativt sikker. Foreningen er blandt andet henvendt til helt almindelige småsparere, som umuligt kan vurdere den reelle risiko ved at investere i en kompliceret hedgefond.


Faldet som en sten

De kolde realiteter er, at fonden siden den gik i luften i efteråret 2007 stort set kun er faldet i værdi og for en uge siden havde investorerne tabt 35 pct. af deres oprindelige investering. Alene på en måned har investorerne fået barberet en fjerdel af formuen i denne ”markedsneutrale” obligationsfond.

Hans Jørgen Larsen gør opmærksom på, at der i et afsnit om risiko henvises til, at foreningens strategi kan blive påvirket negativt af eksempelvis globale kreditkriser, samt fire andre begivenheder. Lige efter dette står der at foreningen har valgt en ”middel risiko” og at risikoen blandt andet overvåges ved hjælp af en række computersimuleringer.

Selv i foreningens prospekt er der et regneeksempel, der viser at afkastet med 95% sandsynlighed vil ligge mellem -6 og +20 pct. på et år sigt. Den aktuelle situation er, at det er gået fem gang så slemt som bunden af dette interval indikerer.

Man bør som privat investor holde sig fra at investere i produkter, der er så komplicerede at man har svært ved at gennemskue dem. Gør man det alligevel, så er det en god ide at begrænse investeringen til en meget lille del af formuen. Hvis man ønsker at nedbringe risikoen i sin portefølje, så vil de fleste klare sig ganske glimrende ved at investere i danske obligationer. Obligationer har en glimrende evne til at reducere risikoen i en portefølje af aktier. Det er samtidig investeringer de flest kan forholde sig til og så er det endda et meget billigt alternativ.


Sådan beskrives fonden på Jyske Invests hjemmeside

”Afdelingen er velegnet til dig, der gerne vil investere i obligationer og samtidig være uafhængig af renteudviklingen. Med Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer har du mulighed for at investere i en lang række forskellige obligationer på én gang. Udgangspunktet er, at vi køber ”billige” obligationer og sælger ”dyre” obligationer – samtidig med at vi afhjælper de negative effekter ved faldende og stigende renter. Du slipper dermed for hele tiden at skulle holde øje med udsvingene.”

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser