Nye paradigmer og deres undergang

Igen og igen oplever man boblelignende tilstande på investeringsmarkederne. Når de har stået på længe nok begynder de kreative forklaringer på deres berettigelse at dukke op og så går der sjældent lang tid før værdierne atter forsvinder som dug for solen.

Karsten Henriksen 04/08/2008
Facebook Twitter LinkedIn

Har man sin opsparing stående i aktiefonde, så er der en god sandsynlighed for at opsparingen er blevet betydelig mindre værd det seneste år. Udviklingen er gået stærkt og mange, der før troede de kunne gå på vandet, har måske helt mistet lysten til at investere.

Skønt udviklingen har været negativt, så er det bestemt ikke tid til at give op. Tværtimod kan det godt betale sig at bruge ekstra tid på at gå investeringerne efter i sømmene netop nu. Forudsætningerne på investeringsmarkederne har ændret sig betydeligt det seneste år til halvandet og det betyder, at man sandsynligvis har foretaget investeringer ud fra forventninger, som i

dag er nogle helt andre.

Tag blot boligmarkedet. Det er ikke længe siden at priserne blot steg og steg. Stadig flere private begyndte at spekulere i projektbyggeri og det var ikke ualmindeligt at ganske almindelige lønmodtagere tegnede sig for en eller flere boliger til levering et års tid ude i fremtiden - alene med det formål at ride med på bølgen af prisstigninger og sælge med hurtig profit når lejlighederne stod færdige. Den slags investeringer ville være økonomisk selvmord i dag.

Det er heller ikke mere end et år siden at stigningerne i kinesiske aktier ingen ende ville tage. På tilsvarende vis som i slut halvfemserne, hvor alt der endte på ”dotcom” strøg til himmels, ja da begyndte man at tale om en ”ny økonomi” et nyt ”paradigme” osv. indtil det viste sig at der blot var tale om en ”ny boble”. Sidste år begyndte man i forbindelse med den rivende udvikling i Kina og andre lande i Asien at tale om ”afkobling”. Altså selv om situation i USA og andre vestlige lande begyndt at se sur ud, ja som måtte man forklare de fortsatte stigninger i Kina med, at regionen havde ”afkoblet” sig fra de øvrige økonomiers udvikling. Skønt det kom lidt forsinket, så er kinesiske aktier styrtdykket svarende til en halvering af værdien sammenlignet med efteråret sidste år.

Bankaktier har længe været en guldrandet investering ikke mindst de mindre danske af slagsen, men pludselig, nærmest fra den ene dag til den anden, har flere af dem måttet bukke under. Det samme har vi set med store udenlandske banker, ja der var sågar et såkaldt stormløb mod britiske Northern Rock, hvor bankkunder stod i lange køer udenfor bankens filialer for at hæve deres indestående, noget man ikke har set i over 140 år. Hele kreditkrisen og vendingen på boligmarkedet ikke bare i Danmark, men også på store markeder som Storbritannien og USA gør, at forudsætningerne for investering har ændret sig ganske dramatisk.

Tommelfingerregler som at valueaktier er sikrere end vækstaktier, fordi man investerer i reelle værdier og solide selskaber med stabil indtjening og lav gæld, har heller ikke holdt stik på det seneste. På det seneste har der været perioder hvor valuaktierne har været betydelig dårligere investeringer sammenlignet med vækstaktierne fra samme region. En væsentlig årsag er, at den finansielle sektor vægter tungt i valueindeksene - så bankkrisen er altså slået direkte igennem på valuefondene.


Kør porteføljen i stilling

Tilbage til indledningen. Skønt markedet er surt og det synes ligegyldigt at bruge tid på investeringerne i øjeblikket, så er det netop i sådanne situationer, at man har mulighed for at skabe værdi gennem ens investeringsbeslutninger. Investering i fonde kan ofte virke vildledende for investor, som vil være tilbøjelig til at fokusere for meget på fondenes navne når de sammensætter deres portefølje. Mange benytter sig eksempelvis af globale aktiefonde suppleret med en række regionale fonde. Men en global aktiefond behøver ikke nødvendigvis at være bred og afbalanceret. Nogle af de mest succesfulde globale fonde på det danske marked har relativt smalle porteføljer med betydelige overvægte i udvalgte regioner.

Har den globale aktiefond eksempelvis en stor overvægt i kinesiske aktier, så er der ud fra et risikospredningsperspektiv ingen grund til også at supplere op med en ren Kinafond. Det kan omvendt være man bevidst ønsker en betydelig overvægt i kinesiske aktier. Det centrale er, at man er bevidst om hvordan ens portefølje skal køres i stilling i forhold til det nuværende marked og de forventninger man har til fremtiden og afkastet.

Her på morningstar.dk er det nemt og hurtigt at gennemlyse ens nuværende portefølje, og mulige fremtidig og dermed få et helt klart billede af hvilke regioner man er investeret i og med hvor meget. I samme omgang kan man udskrive en rapport med overlap i porteføljen helt ned på enkelt aktier. Benyt portefølje værktøjet til, på et oplyst grundlag, at få kørt porteføljen i stilling, så den afspejler de forudsætninger og forventninger der er til de finansielle markeder den kommende tid.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Karsten Henriksen  Karsten Henriksen

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings