Fonde på vej til Danmark

Inden længe vil private investorer kunne investere i de fire SKAGEN Fonde for frie midler. Den norske forening har besluttet at efterleve skattemyndighedernes krav om en dyr særskilt dansk rapportering. Fidelity kan vel blive de næste.

Karsten Henriksen 21/08/2006
Facebook Twitter LinkedIn

SKAGEN Fondene der udbydes af norske Stavanger Fondsforvaltning åbner kontor i København senere på året og i samme forbindelse søges der om godkendelse fra de danske skattemyndigheder til, at fondene kan blive beskattet på lige vilkår med danske udbyttebetalende fonde.

I sommeren 2005 blev de danske skatteregler ændret, således at udenlandske fonde fik mulighed for at få samme skattemæssig status, som var de danske udbyttebetalende fonde. Denne status er imidlertid langt fra gratis at opnå, da det udenlandske fondsselskab er tvunget til løbende at foretage en kompleks rapportering i henhold til specifikke danske skatteregler. Det er en bekostelig affære og hidtil har der ikke været en eneste udenlandsk fond, som har investeret i dyre rapporteringssystemer for at tilgodese de danske skattemyndigheder. Det går direkte ud over danske private investorer, som har et stærkt begrænset udvalg af fonde at vælge imellem, sammenlignet med hvad der er tilgængeligt i de øvrige europæiske lande, hvor konkurrencen er fri og valgmulighederne mange.


Igennem nåleøjet

SKAGEN Fondene har i fire år udbudt deres fonde til private pensionsinvestorer i Danmark og er noteret på Xtramarkedet på Københavns Fondsbørs, men hidtil har det for de fleste investorer ikke været skattemæssigt forsvarligt, at investere i fondene for frie midler, idet udenlandske aktiefonde generelt beskattes hårdere end tilsvarende danske udbyttebetalende af slagsen. SKAGEN Fondene har nu besluttet at betale prisen og rapportere i henhold til de specielle danske skatteregler og dermed vil private investorer senere på året få mulighed for også at investere i de fire fonde for frie midler.

Også Fidelity overvejer at entrere det danske marked for frie midler indenfor overskuelig fremtid. Chefen for Fidelitys internationale hovedkontor, Allan Pelvang, påpeger at disse planer ikke er relateret til SKAGEN Fondenes indtog. ”Siden reglerne blev ændret sidste år og ikke mindst da treårsreglen faldt bort ved årsskiftet har vi haft planer om at satse mere på det danske marked”. ”Vi mener imidlertid fortsat ikke at de nuværende skatteregler skaber en optimal konkurrence situation”, her henvises der blandt andet til 25 pct. regelen, der hvis den overskrides, vil ændre en fonds skattemæssig status mod en hårdere beskatning i de efterfølgende fem år. Herudover finder Allan Pelvang det betænkeligt, at Fidelity’s fonde kan sælges frit i det meste af Europa, mens der i Danmark kræves en kompleks rapportering efter specifikke danske skatteregler. Nikolai Stærfeldt fra SKAGEN Fondene er enig i, at man da gerne var foruden den specifikke rapportering, da det kræver mange ressourcer at leve op til de danske skatteregler. ”Alligevel har vi valgt at satse på Danmark som en naturlig fortsættelse af vor langsigtede strategi og netop det langsigtede underbygges af at vi etablerer os med et lokalt kontor – forventeligt i København.” slutter Nikolai Stærfeldt.


Skat fortsat en barriere

I konkurrenceredegørelsen fra Konkurrencestyrelsen, publiceret tidligere på året, henvises der specifikt til, at skattereglerne er et problem for de udenlandske fonde og at omkostningerne forbundet med den specielle rapportering som de danske skattemyndigheder kræver, er en barriere for de udenlandske fonde.

Det er ligeledes opsigtsvækkende, at over 2.000 udenlandske fonde har en markedsføringstilladelse hos det danske Finanstilsyn. Og mange har sågar haft tilladelsen i årevis. Fondene er altså blevet godkendt og så har man ventet på bedre tider rent skattemæssigt. Der er dog ikke meget der tyder på, at tiderne skattemæssigt bliver meget bedre på den korte bane og det er måske også derfor at spillere som SKAGEN Fondene og Fidelity har valgt at tage den omkostning der ligger i at tilgodese skattemyndighedernes specielle krav for at komme ind og konkurrere på lige vilkår med de danske fonde.

Der er imidlertid også en række udenlandske fondsselskaber der fortsat ikke kan forstå (og med rette), hvorfor der skal være skattemæssig forskelsbehandling på stort set samme fonde blot fordi de kommer fra et andet EU land. Ketil Petersen, adm. direktør i den danske afdeling af Schroders undrer sig fortsat over de danske skatteregler og efterlyser ”skattemæssig parallelitet”. ”Vi mener at ændringerne i skattereglerne var et lille skridt i den rigtige retning, men der er stadig lang vej”, siger han og slår fast, at Schroders ikke har tænkt sig at sætte ressourcer af til at bygge rapporteringssystemer op specielt for Danmark. Også Peter Preisler, direktør for T. Rowe Price i Danmark ser de danske skatteregler som en torn i øjet og også her er der ingen planer om at tilgodese de danske Skattemyndigheders krav om specielrapportering.

Alt i alt kan de danske private investorer se frem til nye investeringsmuligheder den kommende tid. Det kommende udbud af udenlandske fonde vil imidlertid fortsat være stærkt begrænset. Først når danske og udenlandske fonde beskattes ens vil der komme reel konkurrence og investorerne vil kunne fokuserer på det væsentligste nemlig, hvilke fonde der er bedst til at forvalte investeringerne, uanset om de kommer fra Danmark eller ej.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Karsten Henriksen  Karsten Henriksen

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser