Unit Link afkast stadig i plus

Slutningen af maj har været hård for pensionsopsparerne i Unit Link ordningerne, men de fleste benchmark porteføljer ligger dog stadig med et lille plus for året som helhed.

Karsten Henriksen 26/06/2006
Facebook Twitter LinkedIn

Charmen ved Unit Link er, at man aktivt deltager i markedet og dermed over tid kan opnå et højere afkast end de 1,5 - 4,5 pct. som pensionsselskaberne normalt garanterer deres kunder, alt efter hvornår pensionsordningen er fra. Man tager således ansvar for investeringerne uden sikkerhedsnet med de op og nedture det bærer med sig. Ved udgangen af april, da Morningstar sidst satte fokus på afkastene i de danske Unit Link ordninger, så det flot ud med porteføljeafkast, der for de første fire måneder alene, lød på helt op til 7 pct. for porteføljer med en høj aktieandel. Den bratte nedtur på aktiemarkederne der startede den 10. maj har imidlertid barberet det mest af disse afkast væk igen. Men det er den kortsigtede pris man må betale for at få muligheden for et højere afkast på længere sigt.

Netop når markederne opfører sig som de har gjort det den senere tid bliver det tydeligt, hvor vigtigt det er, at man investerer opsparingen i en portefølje af fonde og ikke blot satser hele butikken på en fond. Havde man valgt kun at placerer pengene i én fond, så ville afkastet i indeværende år ligge på mellem minus 7 pct. og minus 22 pct., hvis man uheldigvis var ramt ind i den ringeste fond i den Unit Link ordning man er kunde i. Omvendt kunne man også have opnået stort set de samme afkast med positivt fortegn, såfremt man havde ramt lige akkurat den bedste fond i en given Unit Link ordning. Men nu er det pensionsopsparing der er tale om her og ikke en tur på kasino og derfor er det vigtigt at sprede risikoen på flere fonde fra forskellige kategorier.

Modelporteføljerne her på siden illustrerer, hvorledes risikospredningen giver stabilitet i porteføljerne. Og hvor flere kategorier som ’Nordamerika Large Cap Blend – Aktier’, ’Japan Large Cap – Aktier’ og sågar ’DKK Øvrige – Obligationer’ ligger med negative afkast fra minus 2,4 til minus 7,02 pct. så ender de samlede benchmark porteføljer alligevel i plus for alle tre risiko profiler.


Folkebørsen med i front

Som udgangspunkt er de syv kommercielle Unit Link selskaber medtaget i oversigten og denne gang er Folkebørsen ligeledes kommet med. Folkebørsen er reelt set Danmarks største Unit Link ordning både når man måler på antallet af fonde man kan vælge mellem, som er på hele 199 fonde fra både ind og udland, men også i det lys, at de fleste voksne danskere har penge stående, som blot venter på at blive investeret aktivt.

Det store antal fonde på Folkebørsen giver mange valgmuligheder, men når de indsættes i Morningstars benchmark porteføljer skulle man umiddelbart tro, at resultatet blev middelmådigt fordi der anvendes gennemsnit af de underliggende fonde, men som det kan ses i skemaet, så ligger Folkebørsen i den pæne ende sammenlignet med de syv kommercielle selskaber. En anden interessant konklusion der kan drages fra listerne er, hvor relativt tæt afkastene typisk ligger på hinanden når der investeres fornuftigt og ud fra samme metodik i de forskellige ordninger.

Morningstar følger løbende udviklingen i de danske Unit Link ordninger og sætter fra tid til anden fokus på afkastet for de tre risikoprofiler. Sådan som markederne har udviklet sig frem til udgangen af maj i år er investorerne ikke blevet belønnet for at påtage sig risiko. Det ses at afkastene er stort set ens for de tre risikoprofiler skønt de går fra 20 pct. i aktier til 80 pct. i aktier. Det ses ligeledes at markedsafkastet på kort sigt nemt kan ligge under de garanterede rentemiljøer som det er tilfældet i år. Det er dog en udvikling der kan vende meget hurtigt og på langt sigt betaler det sig gennem en bred portefølje, at påtage sig mere risiko for at opnå et højere afkast. Er man i tvivl om investering i fonde er noget for en selv, så er Folkebørsen et godt sted at starte, da 2 mio. danskere - måske uden at vide det - allerede har en konto med penge, som kan investeres i ordningens 199 forskellige fonde.


Unit Link – hvad er det?

I en Unit Link pensionsordning investerer man selv pensionsopsparingen i et udvalg af investeringsfonde som pensions selskabet på forhånd har udvalgt og stiller til rådighed. De syv kommercielle pensionsselskaber har hver især et Unit Link program der typisk består af 35 – 45 fonde som opsparerne frit kan investere i. Man er således selv herre over sin opsparing og det afkast man opnår, skal ikke deles med andre og der bliver ikke udlignet mellem årerne. Der er mulighed for at skabe et afkast i tråd med udviklingen på kapitalmarkederne i modsætning til at have opsparingen stående i de traditionelle rentegarantiordninger, som ofte må investere alt for konservativt for at kunne overholde den årlige garantiforpligtigelse. Når markederne udvikler sig gunstigt som de seneste år så får man fuldt udbytte af inverteringerne, til gengæld kan man opleve perioder, hvor pensionsopsparingen taber i værdi fordi markederne falder, som det er set siden midten af maj.


Om tallene

Beregningerne er fortaget på baggrund af et øjebliksbillede af Unit Link udbuddet pr. ultimo maj 2006. Der tages ikke højde for udskiftninger af fonde i afkastperioden. Der kan være specialfonde, interne puljer og modelporteføljer som Morningstar ikke har været i stand til at skaffe data på og som derfor ikke er medtaget i beregningerne.

Porteføljeafkastene er lavet på baggrund af Morningstar Kategorier. Er der eksempelvis tre fonde under kategorien ’Danmark – Aktier’ er et gennemsnit af de tre benyttet. I de få tilfælde, hvor en kategori ikke er repræsenteret i et program er der benyttet tal (Fed) fra de mest repræsentative fonde i programmet ud fra et forsigtighedsprincip om, at mindre risiko fortrækkes frem for mere risiko når alternativer vælges.

Sådan er porterføljerne sammensat
Morningstar Katetgori Lav risiko Mellem risiko Høj risiko
Danmark - Aktier 10% 10% 15%
Europa Large Cap Blend - Aktier 5% 15% 30%
Globale Large Cap Blend - Aktier 5% 15% 20%
Japan Large Cap - Aktier - 5% 10%
Nordamerika Large Cap Blend - Aktier - 5% 5%
DKK Øvrige - Obligationer 15% 15% 20%
DKK Korte - Obligationer 65% 35% -

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Karsten Henriksen  Karsten Henriksen

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings