Kategorisering efter Style Box™

Morningstar strømliner sine kriterier for kategorisering for at anvende den anerkendte metodik for Morningstar Style Box™. Som et resultat vil nogle fonde blive omkategoriseret

Sten Blindkilde 01/12/2004
Facebook Twitter LinkedIn

Fra begyndelsen af december 2004 vil Morningstar gennemføre en ændring i metodikken, som ligger bag inddelingen af fonde i de forskellige Morningstar Kategorier™, således at Morningstar vil anvende den gennemsnitlige placering i Morningstar Style Box™ i forhold til markedskapitaliseringen (selskabsstørrelse) over de seneste tre år.

Hidtil har Morningstar alene anvendt fordelingen på selskabsstørrelse i den (de) seneste portefølje(r), når fonde er placeret i Morningstar Kategorier™ for Large Cap, Mid Cap eller Small Cap.

Morningstar indsamler fulde beholdningslister for fondene, og for hver portefølje beregnes en score for den overordnede selskabsstørrelse. Den gennemsnitlige selskabsstørrelse for de historiske porteføljer beregnes efterfølgende ved at addere den gennemsnitlige størrelse for hvert af de seneste tre år og dividere med tre.

Morningstar har på baggrund af den nye metodik gennemgået alle europæiske fonde i november og har på baggrund af de historiske porteføljer identificeret et par hundrede fonde (ud af knap 30.000), som på baggrund af den nye metodik hører til en anden Morningstar Kategori™. Eksempelvis kan en fond have ligget i ’Globale Large Cap – Aktier’, men den nye Style Box-drevne metodik indikerer måske, at fonden hører til i ’Globale Mid/Small Cap – Aktier.

Fra starten af december vil de berørte fonde blive omkategoriseret.

Da Morningstar nu inddrager fondenes porteføljesammensætning gennem de seneste tre år, kan en fond altså være kategoriseret på en sådan måde, at det umiddelbart ikke synes at være i overensstemmelse med porteføljens nuværende sammensætning og dens nuværende placering i Morningstars Style Box™. Den nye metodik sikrer mod, at fonde skifter kategori alt for ofte, samtidig med at metodikken er åben for, at investeringssammensætningen i aktiefonde skifter over tid.

Ændringen i Morningstars metodik strømliner også den europæiske kategoriseringsproces med Morningstars internationale tilgang til kategorisering, og ændringen er blevet mulig, da Morningstar har forbedret og udbygget sin globale aktiedatabase med historiske data.

Fonde, som skifter kategori, kan også risikere at opleve ændring i Morningstar Rating™, da de nu bedømmes i konkurrence med andre fonde. Når ratingen for november 2004 offentliggøres vil det være på baggrund af den nye metodik.

Spørgsmål vedrørende kategorisering kan rettes til Sten Blindkilde på sten.blindkilde@morningstar.dk eller til Morningstar generelt på categories@morningstareurope.com (på engelsk).

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Sten Blindkilde  Sten Blindkilde

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser