Norden halter efter

De nordiske aktier har klaret sig dårligere end de globale aktier i den forløbne periode på grund af regionens høje andel af teknologi aktier

Niels Pærregaard 19/08/2004
Facebook Twitter LinkedIn

Nokia og Ericsson har fulgt IT-aktiernes nedtur den seneste måned og har dermed stor skyld i det samlede nordiske aktiemarkeds negative udvikling.

De nordiske aktier har gennem seneste måned (frem til den 17. juli) givet et negativt afkast på minus 1,9 pct. (målt på MSCI Norden i danske kroner), mens de globale aktier har klaret sig lidt bedre med et negativt afkast på 1,6 pct.

De danske fonde i Morningstar Kategorien™ ’Norden – Aktier’ leverede i samme periode et gennemsnitligt afkast på minus 1,5 pct.


Teknologi trækker ned

Det nordiske aktiemarkeders negative udvikling skyldes delvist de samme forhold, der også har trukket de internationale markeder i minus.

- Den rekord høje oliepris, udsigten til stigende renter og virksomhedernes forventninger om et fald i indtjeningsvæksten har lagt pres på de nordiske aktiekurser den seneste måneds tid, udtaler Morten Borg, Porteføljemanager hos Jyske Invest med ansvar for Jyske Invest Nordiske Aktier.

En anden del af forklaringen er Nordens sektorsammensætning, der blandet andet har en overvægt af IT-aktier. Nokia og Ericsson har fulgt IT-aktierne ned og er begge faldet omkring 5 pct. i løbet af den seneste måned. De to selskaber udgør tilsammen mere end 20 pct. af MSCI Norden og har dermed stor betydning for indeksets udvikling.


Olieprisen bliver afgørende

I den kommende tid bliver det den overordnede økonomiske udvikling, der kommer til at sætte dagsordenen for de nordiske aktier.

- Vi forventer, at det bliver faktorer som olieprisen, udviklingen i primært den amerikanske og sekundært i den europæiske økonomi, der bliver afgørende for kursdannelsen på det Nordiske marked i den næste periode, vurderer Morten Borg.

Olieprisen er vigtig for aktiemarkedet, fordi olie indgår som råmateriale i produktion i en lang række virksomheder. En høj oliepris betyder derfor, at disse virksomheders samlede omkostninger stiger og dermed mindskes overskuddet.

- I Jyske Invest er vi forsigtige optimister og forventer en svagt stigende tendens på aktiemarkederne i de næste 6 til 12 måneder.

Ifølge Morten Borg vil det nordisk aktiemarked typisk følge de internationale markeder, men med større udsving, der blandt andet skyldes den højere andel af IT-selskaber. Derfor kan man med fordel investerer i det nordiske aktiemarked, hvis man tror aktiemarkederne skal op. Omvendt er Norden mindre attraktiv, hvis man er mere pessimistisk.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Niels Pærregaard  Niels Pærregaard

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings