Novozymes Q2: udfordringerne fortsætter

Novozymes oplever fortsat svag organisk vækst i salget. Den organiske vækst i andet kvartal var -2 procent, som lå under konsensus, der ellers havde forventet en flad udvikling. Aktierne er nede med 4-5 procent på dagen.

Facebook Twitter LinkedIn


Novozymes

Af Rob Hales, CFA, aktieanalytiker hos Morningstar.

Novozymes har et svært år - primært på grund af økonomiske udfordringer i Mellemøsten og masser af regn i USA, hvilket har påvirket segmenterne for bioenergi og landbrug negativt.

Tidligere i kvartalet reducerede selskabet sine forventninger til den organiske vækst i 2019 til 1-2 procent, hvilket var den anden nedjustering i år. I udgangspunktet var der ellers forventninger om en vækst på 3-6 procent. De lavere forventninger bekræftes af resultaterne i andet kvartal. Novozymes er dog nødt til at levere i andet halvår af 2019, hvis selskabet skal leve op til de lavere forventninger. Det burde dog hjælpe, at Novozymes friskhedsplatform er ved at opbygge momentum, mens relativt svage resultater i Mellemøsten sidste år giver et blødere sammenligningsgrundlag.

Vi regner med at justere vores estimater for salget i 2019 til den lave ende af ledelsens forventninger, men foretager dog ikke betydelige ændringer til vores fair value-estimat på 285 kroner per aktie. På det nuværende niveau fremstår aktierne fair prissat.

 

Negativ vækst i samtlige forretningsben
Kigger vi nærmere på de enkelte forretningsben, landede den organiske salgsvækst på -1 procent i segmentet for vaskemidler, -3 procent i føde- og drikkevarer, -1 procent i bioenergi, -7 procent i landbrug og foder samt -2 procent i teknik og medicin. Vi var glade for at se forbedringerne fortsætte inden for bioenergi, hvilket bekræfter, at den skarpe nedgang i første kvartal på grund af voldsom regn i den midtvestlige del af USA blot var en engangshændelse.

Ethanol-produktionen fra Novozymes kunder stabiliserede sig i andet kvartal. Den 31. maj blev E15 benzin (15 procent ethanol) godkendt til salg året rundt af det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur. Tidligere var det ikke tilladt at sælge E15 om sommeren på grund af bekymringer om smog. Den positive effekt fra ændringen forventes at være lille i 2019 for Novozymes.

Novozymes største segment, vaskemidler, bliver fortsat ramt af modvind fra Mellemøsten. Selskabets salg til de store globale vaskemiddelproducenter er blevet bedre men er fortsat svagt.

Landbrug og foder oplevede en skarp nedgang i salget på grund af regn i den midtvestlige del af USA, som har påvirket beplantningen af korn og sojabønner - de mest centrale afgrøder for Novozymes.

Føde- og drikkevarer har pænt momentum inden for mad og næring, som dog blev modvirket af nedgangen inden for bagning og stivelse. Bagning blev ramt af en svag økonomi i Mellemøsten og prisfald i Nordamerika, efter patentet udløb for et af selskabets centrale produkter.

Bulls

  • Novozymes nye friskheds- og hygiejneplatform burde puste nyt liv i husholdningssegmentet.
  • Udrulningen af det nye podestof til majs kan drive tocifrede vækstrater i landbrugssegmentet i adskillige år frem.
  • Selskabet anvender sit cash flow til aktionærvenlige tiltag såsom aktietilbagekøb og voksende udbytter.

 

 Bears

  • Novozymes vil have svært ved at nå tidligere års vækstrater, hvis det nuværende miljø med lave olie- og råvarepriser fortsætter.
  • Der har manglet innovation af nye enzymer til bagning, som ellers er et af selskabets større forretningssegmenter.
  • De lovgivningsmæssige risici for det amerikansk-fokuserede bioenergi segment er vokset under Trump-administrationen.

 

---

Alle estimater og vurderinger er per 8. august 2019 af Rob Hales, CFA, aktieanalytiker hos Morningstar.

Rob Hales har ingen positioner i de omtalte værdipapirer.

---

© Morningstar 2019. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings