Endnu et svagt kvartal for Novozymes med udfordringer i BioAg - aktien er overvurderet

Den danske enzym-gigant skuffede på væksten men fastholder dog sine forventninger til helåret. Vi regner med, at flere af segmenterne vil komme efter det tabte i andet halvår og fastholder et fair value-estimat på 270 kroner.

Novozymes

Af Rob Hales, CFA og aktieanalytiker hos Morningstar

Wide-moat Novozymes rapporterede skuffende resultater i årets første kvartal med en negativ organisk vækst i forretningsbenet for landbrug og foder. Den samlede vækst i kvartalet var 2 procent sammenlignet med første kvartal 2017 og er dermed ikke et stærkt udgangspunkt set i lyset af både ledelsens målsætning om en vækst på 4 til 6 procent for helåret og vores forventning om 4,7 procents vækst i 2018.

BioAg bekymrer men burde se bedring i andet halvår
BioAg forretningen er den primære bekymring i vores øjne, da den fortsat møder modvind fra landmændenes ringe økonomi. Vi regner dog med at se forbedringer i andet halvår fra lanceringen af det opgraderede B-360 ST podemiddel til korn, men vi justerer muligvis vores forventninger til 2018. Ændringerne bør dog ikke rykke betydeligt på vores fair value-estimat på 270 kroner per aktier. På det nuværende niveau er Novozymes-aktien fortsat overvurderet.

Husholdning voksede som ventet, men bioenergi imponerede
Husholdningssegmentet startede langsigt op med en vækst på 1 procent sammenlignet med kvartalet sidste år, men dette var dog ventet. Vi regner med at væksten vil sætte igang i anden halvleg af 2018, hvor de første produkter inden for hygiejne og friskhed begynder at påvirke resultaterne. 

Segmentet for bioenergi forblev dog overraskende stærkt med en vækst på 9 procent i kvartalet. Den amerikanske produktion af ethanol var ellers flad i kvartalet, så vi regner med at Novozymes fortsat har taget markedsandele med deres nye produkter. Vi forventer dog ikke, at selskabet kan fortsætte i samme tempo resten af året, da Novozymes er tæt på at have generobret sine markedsandele, samtidig med at ethanol produktionen forventes at være flad i 2018. 

Bagning og stivelse trak det tungeste læs i kvartalet
Forretningsbenet føde- og drikkevarer forblev robust med en vækst på 5 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år - i tråd med vores forventninger. Bagning og stivelse bidrog betydeligt til resultaterne i kvartalet. Novozymes enzymer til bagning bliver drevet af, at selskabet fortsat møver sig længere ind på emerging markets, mens stivelse har draget nytte af den nylige lancering af Frontia produktet til kornfræsning

Bulls siger

  • Novozymes nye hygiejneplatform kan puste nyt liv i husholdningssegmentet.
  • Udrulningen af det nye podestof til korn kan drive tocifrede vækstrater i landbrugssegmentet i adskillige år frem.
  • Selskabet anvender sit cash flow til aktionærvenlige tiltag som aktietilbagekøb og voksende udbytter.


Bears siger

  • Novozymes vil have svært ved at nå tidligere tiders vækstrater, hvis det nuværende miljø med lave olie- og råvarepriser fortsætter.
  • Der har manglet innovation inden for enzymer til bagning - et af selskabets større forretningssegmenter.
  • Lovgivningsmæssige risici for det amerikansk-fokuserede bioenergi segment er blevet forøget under Trump-administrationen.

 

---

Alle estimater og vurderinger er pr. 25. april 2018 af Rob Hales, CFA, Morningstar Equity Analyst.

Rob Hales ejer ingen positioner i de ovennævnte værdipapirer.

---
© Morningstar 2018. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

Papirer nævnt i artikel

Navn på papirPrisÆndring (%)Morningstar Rating
Novozymes A/S B314,80 DKK-0,60

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.