Q3 Energi: Energiaktier ser stadig undervurderede ud

Energiaktier ser fortsat undervurderede ud, hvor især industrien for servicering af oliefelter fremstår attraktiv.

Facebook Twitter LinkedIn

Af Jeffrey Stafford, CFA, Morningstar.

Efter at være kommet igen i første kvartal sank Morningstars U.S. Energy Index i andet kvartal i takt med at olieprisen endte kvartalet nogenlunde som den startede. Indekset faldt 6 procent i kvartalet frem til 25. juni, sammenlignet med en stigning på 3 procent i Morningstars U.S. Equity Index.

Enrgy Q3

 

Efter kort at være dykket under vores uændrede estimat af den midtcykliske oliepris på 55 dollar per tønde, steg oliepriserne igen sent i andet kvartal til lidt under 60 dollar tønden. Vi ser dog alligevel værdi i de olierelaterede aktier. Per 25. juni var den gennemsnitlige pris/fair value i vores dækning af amerikanske energiaktier på 0,83 – altså en rabat på 17 procent relativt til vores værdiansættelser. At energisektoren har ligget underdrejet på afkastet har dog samtidig gjort det til den billigste sektor i Morningstars dækning med en pris/fair value væsentligt under gennemsnittet på 0,96 for hele vores aktiedækning. Vi ser især muligheder blandt aktier, der servicerer oliefelter – de ser nu billigere ud end de har gjort i over ti år.

Nedgangen i prisen på råolie fra toppen i april 2019 har slettet de fleste af energiaktiernes kursstigninger fra tidligere på året, hvor fundamentalerne blev understøttet af at OPEC-landene overholdt de stramme produktionsbegrænsninger. Som følge faldt olielagrene i OECD-landene i februar og marts. Men efter at være kommet over en flaskehals i USA, har de amerikanske skiferproducenter genoptaget deres hurtige vækst, mens frygt om handelskrig truer efterspørgslen. Samtidig er de amerikanske lagre steget i de sidste tre måneder. OPEC vil sandsynlighed forlænge deres produktionsbegrænsninger, når de udløber i juni – med eller uden russisk opbakning. Dette vil dog ikke være nok til på sigt at drive priserne op over vores midtcyklus estimater, da skiferproducenterne kan kompensere ved at øge deres produktion, når olieprisen stiger.

Vi ser en pris på 55 dollar per tønde, som på sigt vil balancere den globale efterspørgsel med udbuddet, og vi regner med at denne tønde vil komme fra en amerikansk skiferproducent. Skiferproduktionen i dag er meget billigere per tønde end store, komplekse megaprojekter, der ellers ville sætte prisen uden amerikansk skiferolie. På lang sigt mener vi, at omkostningsstigninger på amerikansk skiferolie fortsat vil forblive afdæmpet, hvilket især skyldes manglende konkurrencefordele hos serviceudbyderne på skiferområdet, mens producenterne i højere grad anvender nyere teknologier kombineret med attraktive boremuligheder.

Schlumberger Ltd (SLB)
Rating: 5 stjerner
Economic moat: Narrow
Seneste kurs: 38,88 USD
Fair value estimat: 62,00 USD
Fair value usikkerhed: Høj

Schlumberger er fortsat vores førstevalg inden for servicering af oliefelter. Schlumberger har den højeste andel af sin omsætning uden for USA blandt spillerne i branchen, hvilket stiller selskabet i den bedste position til at drage fordel af kommende investeringer uden for USA, hvilket markedet ignorerer. Vi mener også, selskabet står til at øge sin markedsandel og forbedre sine marginer gennem deres effektivitetsforbedrende integrerede projekter, hvor Schlumberger indgår samarbejder med deres kunder om at drive og udvikle oliefelter.

Enbridge (ENB)
Rating: 4 stjerner
Economic moat: Wide
Seneste kurs: 35,16 USD
Fair value estimat: 46,00 USD
Fair value usikkerhed: Medium

Enbridge har langsigtede konkurrencefordele (en wide moat) og udgør en af vores bedste idéer for investorer i den canadiske midstream sektor. Vi ser et kurspotentiale på 30 procent i aktien. Vi mener ikke at markedet fuldt ud forstår potentialet i selskabets vækstportefølje, som blandt andet indeholder en udvidelse af en af Canadas primære rørledninger (Line 3). Selvom projektet fortsat møder modstand og forsinkelser, regner vi med at rørledningen vil blive bygget. Samtidig er der et sikkerhedsværn, hvis projektet mod forventning skulle blive annulleret. Enbridge kan få dækket den kapital, de har brugt på projektet plus et sundt afkast på kapitalen gennem toldafgifter på olien, der løber gennem rørledningen. Derfor regner vi med at Enbridge vil generere betydelige frie pengestrømme, som vil muliggøre at udbyttet øges med omkring 10 procent i 2020 og 3 procent derefter.

Jeffrey Stafford, har ingen positioner i de nævnte værdipapirer.

---

© Morningstar 2019. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Analysts   -

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser