Morningstars Markedsudsigt Q3 2019: Energiaktier er fortsat attraktive

Vores fundamentalt baserede analyser indikerer, at aktier inden for energi og cyklisk forbrug tilbyder mest værdi for pengene.

Facebook Twitter LinkedIn

Af Daniel Rohr, CFA, Director of Equity Research, North America.

Amerikansk- og Canadisk-domicilerede aktier, som udgør omkring halvdelen af vores globale aktiedækning på mere end 1.500 selskaber, ser en smule mindre attraktiv ud, efter Morningstars U.S. Market Index steg 3 procent i andet kvartal frem til 25. juni. Den gennemsnitlige nordamerikanske aktie handles 4 procent under vores estimat af fair værdi mod en rabat på 5 procent nær slutningen på årets første kvartal. Samtidig overstiger andelen af 4- og 5-stjernede aktier marginalt andelen med 1 og 2 stjerner – 30 procent mod 25 procent. Det globale billede er det samme, hvor den gennemsnitlige aktie handles til en rabat på 4 procent og andelen af ”køb” overstiger andelen af ”sælg” med 32 procent mod 26 procent.

Vigtige pointer

  • Energi-sektoren har fortsat de mest attraktive værdiansættelser, da oliepriserne nogenlunde har ligget fladt i kvartalet. Vi ser især muligheder inden for aktier, der servicer oliefelter.
  • Vi ser en relativt stor andel købsmuligheder inden for cyklisk forbrug. Herunder handles bil-, rejse og fritid- samt underholdningsindustrierne på de mest attraktive niveauer.
  • Forsyningssektoren fremstår overkøbt i takt med investorernes jagt efter udbytter. Den gennemsnitlige forsyningsaktie handles til en overpris på 12 procent sammenlignet med vores fair value-estimat, og sektoren har kun tre aktier med 4 eller 5 stjerner.

 

Outlook Q3 2019

 

Morningstars pris/fair value på sektor-niveau findes her, mens man på morningstar.dk kan danne sig et overblik over, hvilke lande, der har de mest over- eller undervurderede aktiemarkeder.

Estimater og vurderinger er per 27. juni 2019.

Daniel Rohr, CFA, har ingen positioner i de ovennævnte værdipapirer.

---

© Morningstar 2019. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Analysts   -

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser