Morningstars Markedsudsigt Q2 2019: mindre potentiale efter kursstigninger

Vores fundamentalt baserede analyser indikerer, at der er færre attraktive investeringsmuligheder efter kursgevinsterne i første kvartal, men vi kan fortsat finde lommer med undervurderede aktier.

Facebook Twitter LinkedIn

Af Daniel Rohr, CFA, Director of Equity Research, North America.

Morningstars globale markedsindeks steg 11 procent i første kvartal frem til 25. marts, og genvandt næsten alt det tabte fra et rødt fjerde kvartal i 2018. Ser man på aktierne nedefra og op, er de globale aktier nu kun en smule undervurderede. Vi analyserer mere end 1.500 aktier globalt, og den gennemsnitlige aktie handles nu 4 procent under vores estimat af fair værdi sammenlignet med en discount på 14 procent i slutningen af 2018. Det er derfor ikke overraskende, at vi spotter færre indbydende investeringsmuligheder, da antallet af 5-stjernede aktier er halveret siden årsskiftet.

Væsentlige pointer

  • Der er især en voksende mangel på stærke købsmuligheder inden for teknologi, efter at sektoren er steget 16 procent år til dato. Per den 25. marts er der ingen teknologi-aktier med 5 stjerner.
  • Modsat teknologi, er der rigeligt med muligheder i kommunikationssektoren. Især Europa er et attraktivt sted at lede efter undervurderede aktier.
  • Finans er blandt de mest undervurderede sektorer. Især bankaktierne er attraktive. Den gennemsnitlige bank handles omkring 15 procent under vores estimat af fair værdi, og discounten er generel størst uden for USA.

Outlook Q2 2019

 

Morningstars pris/fair value på sektor-niveau findes her, mens man på morningstar.dk kan danne sig et overblik over, hvilke lande, der har de mest over- eller undervurderede aktiemarkeder.

Estimater og vurderinger er per 29. marts 2019.

Daniel Rohr, CFA, har ingen positioner i de ovennævnte værdipapirer.

---

© Morningstar 2019. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Analysts   -

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings