Velkommen til det nye Morningstar.dk! Læs mere her om ændringerne på siden og hvordan vores nye funktionaliteter kan hjælpe dig med at opnå succes med dine investeringer. X

Q3 Sundhed: Bekymringer om medicinpriser tynger aktiekurserne og skaber muligheder

Innovation, konsolidering og et blandet regulatorisk billede for sundhedsaktierne i andet kvartal.

  • Overordnet er markedets prisning af sundhedssektoren faldet til et pris/fair value på 0,98 fra 1,01 i slutningen af første kvartal og 1,04 ved årets begyndelse. Ser man nærmere på de underliggende industrier fremstår medicin, biotek og distribution som de mest undervurderede områder. Herunder er Allergan (AGN), Roche (RHHBY og McKesson (MCK).
  • Reformer fra den amerikanske regering vedrørende medicinpriserne burde ikke have en betydelig effekt på klodens mest profitable region, og af denne årsag bør prisbekymringerne aftage, efter at de på det seneste har tynget medicin- og biotekindustrien.
  • Der leveres fortsat stærk data fra forskning og udvikling på områder, hvor der hidtil har været mangel på behandlingsmuligheder såsom cancer og immunologi. Det burde drive en stærk langsigtet vækst for medicin med en solid prisforhandlingsstyrke.
  • De stærke frie pengestrømme i sundhedsgiganterne bliver fortsat brugt på aktietilbagekøb og akkvisitioner, og vi regner med at antallet af opkøb vil accelerere resten af året.

 

Af Damien Conover, CFA, Director of Healthcare Equity Research.

Retorikken fra den amerikanske regering om at lægge pres på medicinpriserne vil sandsynligvis ikke have en stor effekt på verdens største medicinmarked, selvom investorernes bekymringer herom har tynget aktiekurserne. Trump administrationens politiske udspil ved navn “American Patients First” støtter overordnet op om højere konkurrence fra generisk medicin, en smule stærkere prisforhandlingsstyrke i Medicare sundhedsprogrammet, større gennemsigtighed i medicinpriserne og mere information til at hjælpe patienterne med at mindske deres udgifter. Vi regner med, at samtlige tiltag vil have en begrænset effekt på de brandede medicinpriser i USA. På aggregeret niveau tror vi, at foreslagene vil ramme mindre end 1 procent af USA’s medicinudgifter – eksklusiv de potentielle ændringer til Medicare Part B medicin, hvilket kan byde på yderligere 1-2 procent lavere medicinudgifter afhængig af implementeringen.

Mens markedet bekymrer sig om priserne, fokuserer medicin- og biotekselskaberne på at udvikle innovative lægemidler inden for områder, hvor behandlingsmulighederne er begrænsende i dag, og hvor mulighederne for at forhandle sig til høje priser er gode. Større fremskridt inden for immuno-onkologi fra Merck (MRK), Roche (RHHBY) og Bristol-Myers Squibb (BMY) burde præsentere et nyt paradigme inden for behandlingen af lungekræft – en af de mest udbredte dødelige sygdomme. Desuden er der fremskridt inden for immunologi fra blandt andet AbbVie (ABBV), Johnson & Johnson (JNJ), Eli Lilly (LLY) og Novartis (NVS), og de byder på nye behandlinger, der er signifikant mere effektive og sikre på områder som reumatoid artritis (kronisk ledsygdom), psoriasis (kronisk hudsygdom) og inflammatorisk tarmsygdom.

Allergan (AGN) - 5 stjerner
Economic moat: Wide
Fair value: 263,00 USD
Fair value usikkerhed: Medium
Kurs: 175,95 USD per 10. juli
5-stjernet pris: 184,10 USD

I modsætning til de fleste af sine konkurrenter i specialiserede lægemidler, bibeholder Allergan en af de mest attraktive produktporteføljer og innovative pipelines – især i sit kernemarked for skønhed, oftalmologi (øjensygdomme), gastrologi (fordøjelse) og centralnervesystemet. Allergans diversificerede portefølje, holdbare kerneprodukter (inklusiv Botox) og sunde pipeline understøtter en wide moat og middel encifret organisk vækst i indtjeningen over de næste 5 år, i vores øjne. Selskabet har fokuseret på dets styrker og de vigtigste dele af den interne forskning og udvikling, samtidig med at pipelinen er blevet suppleret med opkøb, hvilket skaber adskillige muligheder efter frasalget af den ledende generiske forretningsdivision til Teva Pharmaceutical (TEVA) tilbage i 2016 for 40 millarder dollar.

Medtronic (MDT) – 4 stjerner
Economic moat: Wide
Fair value: 105,00 USD
Fair value usikkerhed: Medium
Kurs: 87,39 USD per 10. juli
5-stjernet pris: 73,50 USD

Som markedsleder inden for medicoteknologi har Medtronik en uovertruffen, omfattende produktportefølje, der strækker sig fra kirurgiske hjælpematerialer til hjerte-implantater. Vi mener, at markedet fokuserer alt for meget på tilbagegangen i selskabets hjerteimplantater på nogle af de centrale markeder og underkender, hvordan selskabet har skiftet konkurrencedynamikken væk fra blot at fokusere på innovation. Medtronic har pioneret måder at drage fordel af værdibaserede refusioner gennem risikobaserede kontrakter, som har fået fodfæste hos både udbydere og betalere. For eksempel garanterer Medtronic at betale for infektioner, der forårsages af deres udstyr. Vi regner med, at Medtronics bestræbelser for at fange kundernes præferencer på denne måde vil beskytte deres produkter bedre mod konkurrence – selv når produkterne når et modent niveau, hvor salget begynder at toppe.

Morningstars pris/fair value på sektor-niveau findes her, mens man på morningstar.dk også kan danne sig et overblik over, hvilke lande, der sidder på de dyreste og billigste aktiemarkeder.

Damien Conover, CFA, har ingen positioner i de ovennævnte værdipapirer.

---

© Morningstar 2018. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services

Om forfatteren

Morningstar Analysts   -