Q3 Defensivt forbrug: Attraktive muligheder i aktier med konkurrencefordele

Glansløse fundamentaler og konkurrencepres fortsætter men berettiger ikke de seneste kursfald.

Facebook Twitter LinkedIn

  • På tværs af vores globale dækning af defensive forbrugsaktier har kurserne fortsat den svage udvikling og handles nu 5 procent under vores estimater af den fair værdi på market-cap vægtet basis.
  • Selvom fokus har været på lavere omkostninger, har der været mangel på en vækstacceleration i sektoren. Som et resultat var det igen opkøbsaktiviteterne, der spillede en primær rolle – blandt andet Nestlés (NESN) opkøb af Starbucks (SBUX) sortiment af forbrugsvarer, Procter & Gambles (PG) opkøb af tyske Mercks (MRK) brands inden for håndkøbsmedicin og Walmarts (WMT) opkøb af Flipkart (i kølvandet på selskabets salg af Asda-divisionen til Sainsbury (SBRY))

 

Af Erin Lash, CFA, Director of Consumer Equity Research.

Aktiekurserne i den defensive forbrugssektor har været på retræte og handler nu 5 procent under vores estimater af den fair værdi. Vi mener, at kombinationen af ringe fundamentaler og stigende renter (der gør selskabernes udbytter mindre attraktive) har tynget aktierne. Vi mener dog ikke, at dette bør forhindre investorerne i at tage positioner i de konkurrencedygtige navne.

Mens forbedringer i selskabernes indtjeningsevne har fået førsteprioritet i de seneste år, er væksten generelt forblevet ret stagnerende. Vi mener ikke, at presset står til at aftage fremadrettet. Væksten fra discountforretninger i Europa, Australien og i stigende grad i USA, samt fremkomsten af e-handel, skaber lavere adgangsbarrierer i den defensive forbrugssektor og mere intens priskonkurrence. Samtidig ser forbrugerne sig om efter alternativer til de store brands og kigger for eksempel efter mere værdi for pengene fra ikke-brandede alternativer, eller også søger de mod dyrere niche- og specialvarer såsom specialøl.

Ser man desuden på profitabiliteten i sektoren, har indtjeningsforbedringerne for flere af spillerne ikke været så markante på det seneste. Derfor, selvom vi overordnet betragter omkostningsbesparelserne som fornuftige, mener vi at kombinationen af større investeringer i brands (både i form af nye produkter og mere marketing) samt et inflationært pres fra dyrere råvarer, transport og logistik står til at begrænse indtjeningspotentialet.

Delvist på grund af den pressede organiske fremgang, har en række selskaber i stedet valgt at opsøge ikke-organiske vækstmuligheder. For eksempel har wide moat Nestlé underskrevet en aftale med Starbucks om at overtage selskabets sortiment af dagligvarer. Hos Morningstar antager vi, at ekspansionen til premium kaffe kan fyre op under salget, da mulighederne for innovation er rigelige i premium segmentet. Det kan blive efterfulgt af højere gennemsnitspriser, hvilket er noget Nestlé har manglet i de seneste kvartaler.

General Mills (GIS) - 5 stjerner
Economic moat: Wide
Fair value: 59,00 USD
Fair value usikkerhed: Lav
Kurs: 44,69 USD per 10. juli
5-stjernet pris: 47,20 USD

Vi mener, markedets tiltro til wide-moat General Mills evner til at kunne genoprette væksten er faldet til jorden, da volumenerne har været skrøbelige inden for emballerede fødevarer, mens der er skepsis mod selskabets opkøb af Blue Buffalo, der producerer naturligt foder til kæledyr. Selvom opkøbet er risikabelt, fordi General Mills går ind på et marked, hvor selskabet har begrænset erfaring, tror vi dog stadig på deres evne til effektivt at kunne integrere Blue Buffalo og opnå omkostningssynergier ved at kombinere driften af de to enheder. Vi mener, at General Mills vil anvende den samme strategi som i deres tidligere opkøb af niche-spillere, hvor foder-produktionen vil drage fordel af selskabets stærke forsyningskæde og distributionsevner, mens forretningsmodellen holdes nogenlunde intakt. Dette bør sikre, at niche-mærkerne ikke mister den tætte kontakt til deres primære kundesegmenter. Denne fremgangsmetode har vist sig at være succesfuld tidligere, hvor man eksempelvis har øget distributionen i Annie’s med omkring 80 procent, efter de blev opkøbt i 2014.

Vi regner også med, at General Mills stringente omkostningsstyring vil facilitere yderligere investeringer i deres brands gennem forskning og udvikling og reklamering. Det burde understøtte væksten i salget, i takt med at General Mills ekspanderer distributionen af Blue Buffalo til massemarkedet. Set i forhold til den lave aktiekurs (vi ser en upside på mindst 20 procent) og en udbytteprocent på over 4, mener vi, at aktien udgør et attraktivt køb for langsigtede investorer.

Morningstars pris/fair value på sektor-niveau findes her, mens man på morningstar.dk også kan danne sig et overblik over, hvilke lande, der sidder på de dyreste og billigste aktiemarkeder.

Erin Lash, CFA, har ingen positioner i de ovennævnte værdipapirer.

---

© Morningstar 2018. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Analysts   -

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser