Nye muligheder til vurdering af en porteføljes CO2-risiko

Investorer er stadig mere opmærksomme på bæredygtige investeringer og nye værktøjer hjælper dem med at sammensætte bæredygtige porteføljer.

Jon Hale 12/06/2018
Facebook Twitter LinkedIn

Af Jon Hale, Ph.D., CFA, Morningstar.

Den nye CO2-risikoscore fra Morningstar giver investorer et værktøj til at vurdere CO2-risikoen i investeringsfondes porteføljer. CO2-risikoen adresserer hvor sårbart virksomheder er økonomisk i overgangen fra en økonomi baseret på fossile brændstoffer til en økonomi med lavere kulstof.

Overgangen er nødvendig for at holde den globale temperaturstigning under 2 grader i dette århundrede. Processen er allerede i gang, idet virksomheder er under pres fra kunder, myndigheder, investorer og andre interessenter for at sænke deres CO2-udledning. Hvad angår investorer er flere og flere globalt interesseret i, at forstå kulstofrisikoen og dens konsekvenser for risiko og afkastet i deres porteføljer. I denne artikel gennemgår jeg hvordan den nye CO2-risikoscore fungerer, hvordan den kan anvendes og de første resultater af scoren.

Om CO2-risikoscoren
Morningstars CO2-risikoscore bygger på evaluering af virksomheders kulstofrisiko fra Sustainalytics, som er vores partner inden for bæredygtighed. Risikoscoren er den formuevægtede CO2-risikovurdering fra Sustainalytics af de selskaber, som en given fondsforvalter investerer i.

En porteføljes CO2-fodaftryk beregnes ved at estimere de kulstofemissioner, der kan tilskrives hver af de underliggende selskaber. Et CO2-fodaftryk bidrager til forståelse af kulstofrisikoen, men er ikke et direkte mål for kulstofrisiko. Det tager ikke højde for de økonomiske konsekvenser af et selskabs eksponering mod CO2-risiko eller dets handlinger og strategi til at styre en sådan risiko. Morningstar CO2-risikoscore giver derfor dybere indsigt end CO2-fodaftrykket alene giver.

Vurdering af kulstofrisikoen i et selskab
Sustainalytics vurdering af kulstofrisiko evaluerer i hvilket omfang en virksomheds økonomiske værdi er i fare i overgangen til en kulstoffattig økonomi. Første step er en vurdering af virksomhedens eksponering for kulstofrisiko, som hovedsageligt skyldes kulstofemissioner i egen produktion og brugen af dets produkter. I næste step vurderes virksomhedens håndtering af denne eksponering - dens handlinger og dets strategi, hvis der er en, til at reducere emissioner og udvikle produkter og services, der er mindre kulstofintensive. Denne proces resulterer i en score for en virksomhed, som afspejler den resterende ikke-kontrollerede kulstofrisiko.

Nogle brancher, som f.eks. teknologi og sundhedssektoren, har i udgangspunktet begrænset kulstofeksponering, og virksomheder fra disse brancher har alle lav kulstofrisiko. Andre brancher, såsom olie og gas, elværker og bilindustrien, er forbundet med betydelig kulstofeksponering. Og for nogle brancher er en betydelig del af risikoen uhåndterlig. Flyselskaber kan f.eks. kun håndtere deres kulstofeksponering delvist, fordi der ikke findes nuværende alternativer til fossilt brændstof til luftfart. Men dele af kulstofrisikoen kan kontrolleres gennem effektivisering af ruter eller fly med bedre brændstoføkonomi.

Vi observerer betydelig variation i niveauet for kulstofrisiko blandt virksomheder fra mange brancher. Blandt luftfartsselskaber har alle virksomheder kulstofrisiko i middelrisiko, men Southwest Airlines (LUV) har laveste kulstofrisiko i branchen, næsten 30% lavere end American Airlines (AAL) , der er blandt branchens højeste risikoniveau.    

De gns. CO2-risikoscores i forskellige aktivklasser indikerer både en vis variation i niveauet på tværs af aktivklasser, men også spredningen mellem laveste og højeste risikoscore er markant. Diversificering hjælper med at holde CO2-risikoscoren i den lave ende af middelrisiko segmentet for mange fonde med fokus på veludviklede markeder. Udviklede markeder fonde med fokus på Europa ex-UK har laveste gennemsnit, mens de, der investerer i Asien ex Japan og Canada, har højeste. Amerikanske fonde lander imellem de to grupper. Fonde med fokus på emerging markets lander også i segmentet med middelrisiko, men niveauet er ca. 50 pct. højere end veludviklede markeder. 

Amerikanske large-cap valuefonde har i gennemsnit betydelige højere risikoscore end amerikanske large-cap vækstfonde. Valuefonde allokerer mere end 20 pct. af deres formue til de tre brancher med det højeste niveau af kulstofrisiko (energi, forsyningsvirksomheder og materialer), mens vækstfonde har mindre end 10 pct. investeret i disse brancher. Valuefonde har kun en 6,4 pct. allokering til teknologi, som er blandt brancher med laveste kulstofrisiko, sammenlignet med 17,8 pct. for vækstfonde.

Hvordan kan investorer bruge CO2-risikoscoren? 
For kapitalforvaltere kan CO2-risikoscoren anvendes til at fastsætte et udgangspunkt for løbende overvågning af deres fondes eksponering til CO2-risici. Dem, der har eller overvejer kulstofreduktionsmål, kan bruge porteføljens score for at evaluere fremskridtene over tid. Porteføljescoren giver kapitalforvaltere en løbende sammenligning med deres andre fonde og deres sammenligningsindeks. De kan også benytte scoren i dialogen med interesserede interessenter om kulstofrisiko og ethvert tiltag, de gør for at reducere den.

Fondsinvestorer kan bruge porteføljens risikoscore på flere måder. Initialt kan scoren anvendes til at fastsætte udgangspunktet for investors løbende overvågning af kulstofrisici i porteføljens investeringsfonde. Scoren kan sammenlignes med gennemsnittet for kategorien og indeks for at vurdere om selskaberne i porteføljens fonde generelt er over eller under middel relativ til sammenligningsgrundlaget. Der vil ofte være en palette af fonde med beregnede CO2-risikoscore i de fleste kategorier, og derfor kan scoren bruges til at identificere og evaluere alternativer med lavere kulstofrisiko, der gør det muligt for investor at reducere kulstofrisikoen i porteføljen.

Morningstar ’ low carbon’ emblem
Fonde med porteføljer, der samlet har begrænset kulstofrisiko og kun beskeden eller ingen eksponering til virksomheder med fossil brændstofinddragelse, modtager Morningstar ’Low Carbon’ emblemet. Betegnelsen, der er repræsenteret af et grønne bladikon, skal hjælpe investorer med hurtigt og nemt at identificere fonde med lav CO2-risiko og generelt uddanne de vigtigste interessenter og offentligheden om tilgængeligheden af investeringsbeslutninger med lavt kulstofindhold. Betegnelsen er en indikator på, at porteføljens værdipapirer generelt er i tråd med overgangen til en økonomi med lavere kulstof.

Førend en fond kan opnå betegnelsen som ’Low Carbon’ skal den have en CO2-risikoscore under 10 i de seneste 12 måneder og eksponering mod virksomheder involveret i fossile brændstoffer under 7 pct. af porteføljen i løbet af en 12 måneders periode.

Morningstars CO2-risikoscore er et absolut risikomål. Et selskab med laveste CO2-risikoscore i en branche med høj kulstofrisiko vil typisk have en højere risikoscore end et selskab med højeste risikoscore i en branche med lav kulstofrisiko. Mens scoren kan sammenlignes med andre fondes score, er det ikke en rating. De fonde, der opnår betegnelsen ’low carbon’, skal opfylde de samme absolutte kriterier, uanset hvilken kategori de hører hjemme i.

Her er links til relevante artikler om etiske investeringer:

Morningstar Sustainability Rating

Er socialt ansvarlige og bæredygtige investeringer dyrere?

Bæredygtige investeringer vinder frem

Bæredygtige investeringer på linje med markedsafkastet

Voksende interesse for bæredygtige investeringer

Socially Conscious Global-Equity Funds Deliver on Their Promise

Læs mere om metodikken bag Morningstar Sustainability Rating på linket her.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Jon Hale  Jon Hale is a consultant with Morningstar Institutional Investment Consulting.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser