Danske Bank på rette vej - fair value opjusteres

Vores nye fair value på 278 kroner indikerer, at Danske Bank-aktien har potentiale med sine fire stjerner.

Facebook Twitter LinkedIn


Danske Screener

Af Derya Guzel, Morningstar Aktieanalytiker.

På trods af en presset bundlinje, primært på grund af en eksplosion i hensættelserne til dårlige lån mellem 2008-2012, så har færre tab og gamle lån siden 2013 hjulpet Danske Bank med at forbedre forrentningen af egenkapitalen hurtigere, end ledelsen turde håbe. Som det står nu har ledelsen i banken et mål om en egenkapitalforrentning på 12,5 procent i tråd med Morningstars estimat på 13 procent over bankens normale forretningscyklus.

I de sidste par år har Danske forvandlet sin stærke drift til højere profit. Banken går efter at sælge sin portefølje af irske boliglån og i stedet alene fokusere på erhvervsklienter. Trin for trin forbedres niveauet af tab på udlån også, og det vil hjælpe indtjeningen på vej i de kommende år.

Danske er på rette vej i forhold til profitabiliteten og efter gode resultater i 2017 fastholder ledelsen forventningerne til en nettoindtægt på 18-20 milliarder kroner i 2018. Hos Morningstar regner vi med, at tallet kommer op i den høje ende af intervallet. 

Vi har opdateret vores modeller og kommer frem til et estimat af Danske Bank-aktiens fair værdi på 278 kroner per aktie. Det antyder dermed at aktierne har potentiale til at stige fra det nuværende niveau. Vi fastholder vores vurdering af, at Danske har langsigtede konkurrencefordele med en narrow moat.

Vores opjusterede estimat og de seneste kursfald betyder, at Danske Bank nu får fire stjerner hos Morningstar. Aktien har dermed tilsluttet sig Vestas, Mærsk og Nordea som de eneste med mere end tre stjerner på den danske børs. 

Bulls siger

  • Danske Banks nyoprettede Wealth Management-enhed, hvor selskabet har en lille markedsandel, kan vise sig at have stærkt vækstpotentiale. 
  • Banked har gjort gode fremskridt med at forbedre omkostningseffektiviteten gennem digitalisering og forbedrede interne processer. Vi mener derfor, at banken vil vise omhu med hensyn til sine udgifter for at sikre, den forbliver konkurrencedygtig. 
  • Kreditkvaliteten forbliver sund i lyset af stabile kreditforhold. Vi forventer, at andelen af dårlige udlån vil aftage yderligere, da der fortsat tilbageføres nedskrivninger af lån til store kunder i takt med at økonomien fortsat forbedres. 

 

Bears siger

  • Segmenterne for landbrug og kommercielle ejendomme i Danmark er udfordrede; disse udgør henholdsvis 13 og 20 procent af de dårlige lån (brutto). Disse segmenter vil udgøre en risiko for voksende låneudgifter, hvis det makroøkonomiske miljø pludselig kører af sporet. 
  • Banken er afhængig af engrosfinansiering – såsom lån fra andre banker eller gennem gældsinstrumenter. Denne type kapital er dyrere end almindelige bankindskud, der kun udgør 50 procent af midlerne i Danske Bank.
  • Det overophedede boligmarked i Danmark, hvor 65 procent af lånebogen består af realkreditlån, indebærer en nedadgående risiko for kapitalen og rentabiliteten i tilfælde af en boligbobbel og pludselig nedgang i den økonomiske aktivitet. 

---

Alle estimater, kurser og vurderinger er pr. 28. marts 2018 af Derya Guzel, Morningstar Equity Analyst.

Derya Guzel ejer ikke aktier i Danske Bank.

---
© Morningstar 2018. Alle rettigheder reserveret. Medmindre andet er angivet i en særskilt aftale, må denne rapport kun anvendes i det land, hvor den oprindelige distributør er fra. De i rapporten indeholdte informationer, data, analyser og meninger udgør ikke investeringsvejledning; de er udelukkende beregnet til informative formål og er derfor ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer, ligesom der heller ikke garanteres for deres korrekthed, fuldstændighed eller nøjagtighed. De meninger, der her gives udtryk for, er formidlet på datoen herfor og kan ændres uden yderligere varsel. Med undtagelse af hvor andet kræves af lovgivning, hæfter Morningstar ikke for nogen beslutninger i forhold til handel, erstatning eller andre tab, der kan tilskrives eller er relateret til oplysninger, data, analyser eller anskuelser eller deres brug. De heri indeholdte oplysninger tilhører Morningstar og må ikke gengives, hverken helt eller delvist, eller bruges på nogen måde uden Morningstars forudgående, skriftlige samtykke. Investeringsanalyserne udarbejdes og udsendes af datterselskaber til Morningstar, Inc., herunder men ikke begrænset til Morningstar Research Services.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Equity Analysts  Morningstar stock and fund analysts cover 2,000 mutual funds, 2,100 equities, and 300 exchange-traded funds.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser