Vanskeligt år for udviklingslandene

Emerging markets blev ramt af frygt for aftagende vækst og skærpet amerikansk pengepolitik, og det fik især obligationsinvestorerne til at trække følehornene til sig

Facebook Twitter LinkedIn

Emerging markets er blevet utrolig populær blandt investorerne i de senere år. Det gælder både på aktie- og obligationsfronten og emerging markets har tilsvarende kvitteret for tilliden med attraktive afkast. Antallet af fonde med fokus på underudviklede lande er vokset markant og formueudviklingen er tilsvarende steget nærmest eksplosivt.

I 2007 var der på global plan ca. 300 mia. kr. investeret emerging markets obligationsfonde, mens beløbet i løbet af 2013 nærmede sig 2200 mia. kr. I dag er beløbet 1700 mia. kr. Samme positive udvikling ses på aktiesiden. Her var den forvaltede kapital 1400 mia. kr. tilbage i 2007, mens det i dag er tæt ved tredoblet med knap 4000 mia. kr.

Der er da heller ikke noget at sige til, at investorerne er blevet tiltrukket af aktivklassen. På obligationsfronten er det attraktive afkast og en forrentning som er betydelig mere tillokkende end det som sikre tyske, amerikanske eller hjemlige statsobligationer byder på. Læg dertil obligationernes gode porteføljeegenskab i form af den risikospredning, som følger med obligationer. De kan med andre ord være med til at dæmpe en porteføljes samlede risiko og måske endda oveni købet give et højere afkast.

Men samtidig byder udviklingslandene på stærke fundamentale forhold. Siden finanskrisen har megen fokus været på den høje gældssætning i de veludviklede lande. Men mange udviklingslande er ikke ramt af samme høje gældssætning og i kombination med et højere vækstpotentiale er det blevet set som en attraktiv investeringscase af mange investorer. Det er derfor relativt let at forstå, hvorfor mange investorer har foretrukket disse obligationer frem for lavtforrentede statsobligationer fra veludviklede lande og allokeret en del af porteføljen til emerging markets.

Hvor stor en andel af porteføljen, der skal være i emerging markets, er op til den enkelte investor og det trade off der er mellem muligheden for et højere afkast og en tilsvarende højere risiko. Selvom man ikke har købt sådanne fonde direkte, vil mange investorer sandsynligvis allerede være investeret i udviklingslandene via balancerede fonde, aktiefonde, eller globale obligationsfonde.

Vanskeligt 2013

Sidste år blev et vanskeligt år for både aktier og obligationer fra emerging markets. Alt efter obligationsfokus faldt obligationer fra udviklingslandene mellem 5 pct. og op til 12,5 pct. sidste år. Det er bestemt ikke afkast man ønsker sig af sin obligationsportefølje, men udviklingen er med til at fremhæve forskellene i risikoen ved forskellige obligationstyper.

Det er flere faktorer bag den negative udvikling. Et er udviklingen i dollaren over for euroen og kronen som betød at kursfaldende blev forstærket efter omregning til kroner, mens obligationer udstedt i lokalvaluta ligeledes blev ramt af svækkede valutaer.

Derudover er obligationerne påvirket af frygten for en aftagende vækst i Kina, hvilket først og fremmest kan tilskrives landets store betydning for udviklingslandene.

Den mest betydelige faktor og årsag til kursfaldende var dog nok den amerikanske centralbanks signaler i sommers omkring en opstramning af den lempelige pengepolitik. Alene snakken om en opbremsning i kapitaltilstrømningen, der har været så givtig for udviklingslandene, var tilstrækkelig til at investorerne blev nervøse og frygten ramte emerging markets obligationer ekstra hårdt.

Udvikling i aktivklassen

Obligationer fra emerging markets var i deres tidlige stadie udstedt i dollar, og mange fonde afdækker denne valutarisiko, således at der reelt ikke er nogen valutarisiko for en dansk investor. Flere af de ældste fonde med fokus på aktivklassen fokuserer på obligationer udstedt i dollars, mens interessen i dag i højere grad samler sig om obligationer udstedt i landenes lokalvaluta. Her vil investorerne både kunne få en potentiel gevinst i form af obligationsafkastet, mens valutaen også vil kunne bidrage til investors samlede afkast.

Den seneste udvikling går i retning af, at flere af obligationsfondene nu fokuserer på virksomhedsobligationer fra udviklingslandene. Selv for statsobligationerne er der en vis grad af kreditrisiko, men for fonde med fokus på virksomhederne vil kreditrisikoen udgøre et stadig større element af porteføljens samlede risiko. Tidligere var det i overvejende grad statsobligationer fokus lå på, men det har ændret sig til også at omfatte virksomhedsobligationer. Af samme grund har Morningstar for nyligt introduceret nye kategorier for fonde, som fortrinsvist investerer i virksomhedsudstedelse fra højrentelandene.

Af hjemlige fonde har Sparinvest og Gudme Raaschou hver én fond som i overvejende grad investerer i virksomhedsobligationer fra udviklingslandene. De resterede har fortsat statsobligationerne som omdrejningspunkt.

Trods sidste års turbulens har danske investorer holdt hovederne nogenlunde kolde. På aktiefronten har de faktisk skudt flere penge ind i emerging markets, mens det eneste større tilbagesalg er i obligationskategorien for valutaafdækkede emerging markets fonde. Her er årets tilbagesalg 6,5 mia. kr. Det svarer til 14 pct. af kategoriens formue ved starten på 2013.  Samlet udgør emerging markets nu 12,5 pct. af en typisk dansk investors portefølje mod 16 pct. for 12 mdr. siden.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings