Sidste omgang

Det lakker mod enden for to af landets dyreste og dårligste fonde

Facebook Twitter LinkedIn

I december 2007 så to nye fonde dagens lys på det danske fondsmarked. Det var Amber Nordic Alpha og Amber Energy Alpha. Fondene blev etableret under foreningen Investin på initiativ af porteføljeforvalterne Mogens Vad, Morten Gregersen og Rasmus Cederholm fra Amber Fondsmæglerselskab, som varetager investeringsbeslutningerne i fondene.

Ambitionerne var store hos de tre porteføljeforvaltere. Missionen var at levere markedets bedste afkast. Det fremgår stadig af deres hjemmeside. Status for fondene efter godt fire år er imidlertid følgende: 1) Afkastet er langt fra markedets bedste, tværtimod er afkastet blandt de dårligste for fonde med samme investeringsfokus 2) Fondene er nogle af de absolut dyreste på det hjemlige marked 3) Nykredit købte i maj sidste år Amber Fondsmæglerselskab, som efterfølgende er blevet afviklet og 4) Bestyrelsen for foreningen Investin har indstillet til at fondene lukkes ned.

Meget tyder altså på at det lakker mod enden for de to fonde efter knap 4½ år. Morningstar har benyttet lejligheden til at se nærmere på fondene.


Afkast i bund
I løbet af 2008 nåede den samlede formue i de to fonde op i niveauet 400 mio. kr. Sidenhen er formuen faldet til under end 100 mio. kr. i en kombination af kursfald og investorafgang. Alene over de seneste 12 mdr. er formuen ifølge Morningstars estimater faldet med godt 40 pct. i de to fonde som følge af investorafgang. Det hænger sandsynligvis sammen med porteføljeforvalternes præstationer.

Amber Nordic Alpha benytter MSCI Nordic som benchmark. Siden fondens opstart og frem til 16/5 er det samlede afkast -16,3 pct. Det er bedre end benchmark som i samme periode tabte -18,0 pct. Den middelmådige fond i kategorien tabte i perioden -8,1 pct. og dermed mindre end både Amber og benchmark. Der er altså ikke tale om markedets bedste afkast. For at være blandt top 10 pct. til nordiske aktier skulle de tre porteføljeforvaltere præstere et positivt afkast som oversteg 7,2 pct. for perioden. Gappet mellem Amber Nordic Alphas realiserede afkast og top 10 pct. grænsen er dermed mere end 23 pct. point samlet set for hele perioden.

Billedet ser ikke bedre ud for Amber Energy Alpha. Snarere tværtimod. Amber benytter her MSCIs globale energiindeks som benchmark. Siden opstart er Ambers energifond nede med et samlet tab på -54 pct., mens benchmark ’kun’ tabte -7 pct. i perioden. Det er en underperformance på 47 pct. point. Den typiske fond i kategorien tabte -15,3 pct. og selvom det er betydeligt under benchmark, så er det stadig langt bedre end Amberfonden. Ambers afkast i perioden er faktisk det dårligste af samtlige fonde i kategorien med energifonde. Det blev dermed ikke til markedets bedste, men derimod markedets dårligste afkast. For at være blandt de 10 pct. bedste til energiaktier skulle afkastet være bedre end -10,7 pct.


Skæv omkostningsstruktur
Som nogle af de få på det danske fondsmarked benytter Amberfondene performanceafhængig omkostningsstruktur. Ideelt set bør sådan en struktur efter Morningstars opfattelse betyde, at der betales mere når fondene leverer gode resultater og kun et mininum af omkostninger, når afkastene halter efter markedet. Amber havde skruet strukturen sådan sammen, at der blev betalt meget høje omkostninger, når det gik godt, men stadig høje omkostninger, når det gik skidt.

Afkastet i 2008 for Ambers energifond var et af de dårligste blandt danske aktiefonde, men omkostningerne var alligevel i den høje ende til trods for en dårlig relativ og absolut præstation. Den gns. omkostningsprocent over de seneste fire kalenderår er 3,5 pct. for Ambers energifond og 3,7 pct. for Nordic Alpha. Det er høje niveauer i betragtning af at resultaterne ikke er imponerende. Ifølge Morningstars oplysninger er der kun én hjemlig aktiefond med et højere omkostningsniveau i de fire år end de to Amberfonde.

Den typiske energifond i Morningstars database koster 1,9 pct. om året og en typisk nordisk aktiefond kan erhverves til 1,7 pct. om året.

Ifølge Nykredit er Amberfondenes performanceafhængige omkostningsstruktur blevet ændret pr. 1/1/2011 efter ønske fra en række investorer.


Corporate Governance i front
Det er til enhver tid foreningens bestyrelse, der har ansvaret for at investorernes interesser sikres bedst muligt. Det omfatter bl.a. at sikre aftaler mellem foreningen og eksterne interessenter alene indgås ud fra investorernes hensyn.

Bestyrelsesformand for foreningen Investin er professor Jesper Lau Hansen. Han beskæftiger sig bl.a. med kapitalmarkedsret og corporate governance. Corporate governance kan defineres på flere måder, men nogle vil argumentere for at det handler om at varetage aktionærernes interesser bedst muligt. I foreningsregi kan aktionærerne sidestilles med medlemmerne.


Hvad sker der nu?
I januar sidste år lancerede Amber – også under Investin – en ny fond med fokus på globale aktier. Bestyrelsen har også indstillet til at denne fond lukkes ned via en fusion med Nykredit Invest Globale Fokusaktier. Der er lagt op til at Nordic Alpha fusioneres med Nykredit Invest Nordiske Fokusaktier, mens Energy Alpha likvideres og provenuet tilbagebetales til investorerne.

Nykredit offentliggjorde i maj sidste år at de havde købt Amber Fondsmæglerselskab med henblik på at styrke deres kompetencer inden for aktieforvaltning. Ifølge Nykredit er fondsmæglerselskabet Amber nu lukket ned og forvaltningen af Amberfondene varetages nu reelt set af Nykredit, men med de samme porteføljerådgivere.

Hos Nykredit forvalter Mogens Vad desuden Nykredit Invest Nordiske Fokusaktier. Morten Gregersen og Rasmus Cederholm er også i spidsen for Nykredit Invest Globale Fokusaktier og Klima & Miljø. Ifølge Nykredit følger investeringsstrategi og omkostningsniveau her Nykredits traditioner.

Sådan er det gået Amberfondene Energy Alpha og Nordic Alpha
Fond/Indeks Akk. afkast 21. dec 2007 til 16. maj 2012 Afkast 2011 Afkast 2010 Afkast 2009 Afkast 2008 Omk. % 2011 Omk. % 2010 Omk. % 2009 Omk. % 2008
Investin Amber Energy Alpha -54,2 -29,1 25,3 36,5 -62,4 2,40 4,74 5,02 2,06
MSCI World/Energy -7,2 3,2 19,8 22,3 -35,0
Investin Amber Nordic Alpha -16,3 -20,7 23,2 60,7 -48,3 2,06 4,14 6,91 1,97
MSCI Nordic Countries -18,0 -15,4 34,0 42,4 -51,2

Afkast i pct. i dkk. Akk. afkast fra 21 dec. 2007 er totalafkastet siden fondenes opstart og frem til og med 16. maj 2012

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser