Sådan gik investeringsåret 2011

2011 har været et begivenhedsrigt år, men også et uforudsigeligt investeringsår. Obligationsfondene er årets vindere mens aktiefondene har haft det svært.

Facebook Twitter LinkedIn

2011 nærmer sig med hastige skridt sin afslutning, og inden champagne propperne springer og fyrværkeriet brager kan vi passende gøre status på investeringsåret 2011 i de danske investeringsforeninger.

Året startede egentligt ganske godt for investorerne, og forventningerne var høje ovenpå et investeringsmæssigt fornuftigt 2010. Mange håbede nok på, at et ord som "finanskrise" så småt var ved at forsvinde i horisonten. Årets første måneder bød på en forholdsvis flad udvikling på finansmarkederne, til trods for markante naturkatastrofer og politisk ustabilitet flere steder i Mellemøsten. Henover sommeren vendte udviklingen og den finansielle uro begyndte for alvor at spidse til. 2011 har på mange områder budt på markante begivenheder, men den altoverskyggende overskift er uden tvivl den europæiske gældskrise, hvilket også har været afgørende for hvordan det er gået de forskellige investeringsforeninger i 2011.


Årets vindere
2011's absolutte vindere er uden tvivl obligationsfondene, der på grund af den store usikkerhed har været en meget populær investering i andet halvår. De danske renter er i øjeblikket presset ned i rekordlave niveauer, da Danmark i forbindelse med den europæiske gælds uro har fået prædikatet af, at være en "sikker havn". Det skyldes, at vi står uden for euro'en, hvis fremtid har været et af det mest omdiskuterede emner i 2011. Internationale investorer har fået større interesse for de danske obligationer og det er noget de hjemlige obligationsfonde har nydt særdeles godt af, i form af tocifret afkast i flere af de danske fonde. Af tabellen her på siden fremgår det tydeligt, at obligationerne har været årets afkastmæssige vindere. I top listen findes dog også enkelte aktiefonde, øverst. Nordea Invest HealthCare, der investerer i sundhedsaktier som også har haft et stærkt år, som en af de eneste aktiesektorer med positive afkast i år.

Mens investorerne i 2011 er søgt mod de mere sikre obligationsinvesteringer, har de reduceret deres aktiebeholdninger. Tendensen har klart været at investorerne i kølvandet på stigende nervøsitet på aktiemarkedet har valgt at nedbringe risikoen.

Året begyndte ellers med en noget anden stemning, hvor hverken ECB eller Nationalbanken havde større bekymringer for den europæiske økonomi. På daværende tidspunkt var bekymringen i højere grad inflation, da man havde følelsen af, at det var begyndt at gå rigtig godt, hvorfor ECB efterfulgt af Nationalbanken i to omgange valgte at hæve renten i løbet af første halvår. Henover sommeren blev det dog klart, at der var alvorlige problemer i Sydeuropa, der skulle tages hånd om.


En europæisk krise
Den situation vi har set i 2011 kan i høj grad betegnes som en europæisk krise, men dermed ikke sagt at resten af verden er gået fri, for selvfølgelig hænger den globale økonomi sammen. Krisen har dog på ingen måder ramt så bredt som vi eksempelvis så det i 2008, hvor verdensindekset fik barberet knap 40 pct. af sin værdi. I år er det blevet til et mere beskedent tab på omkring 7 pct., mens USA ser ud til at slutte året i status quo, i modsætning til 2008, hvor tabet var på 35 pct.

Det brede Europa ligger med et tab i år på 13 pct. dvs. godt og vel det dobbelte af verdensindekset. Danmark er imidlertid blevet ramt noget hårdere med et tab på hele 17 pct. Kigger vi på det gns. afkast i Morningstar kategorien Danmark aktier, der giver os et billede af hvordan de danske fonde har klaret sig, så ser det faktisk endnu værre ud. De har nemlig været blandt de mest tabsgivende i 2011, selv i en bred sammenligning med f.eks. de nye markeder. Fondene har i snit tabt 24 pct. af formuen i år, og dermed mere end f.eks. de japanske, som blev ramt af naturkatastrofen i starten af året, der satte de japanske aktier en del tilbage. Forklaringen på, at de danske aktier rammes så hårdt, skyldes dels høje forventninger hos investorerne ved årets start, og dels meget store stigninger i 2010, hvor danske aktier steg 40 pct., mens det brede Europa kun nåede op på 11 pct. Dermed går det alt andet lige også hurtigere den anden vej, når stemningen skifter.

Selvom det har været et svært år for de danske aktiefonde, så findes der alligevel nogle der er gået mod strømmen og har leveret positive afkast. I toppen findes den tidligere nævnte sundhedsfond fra Nordea. Herudover er det primært fonde, der fokuserer på globale og amerikanske aktier som er blandt aktiefondene med positive afkast i år.

2011 har uden tvivl været et begivenhedsrigt år og det bliver spændende forsat, at følge udviklingen i 2012.

Top 10 aktiefonde med positivt resultat i 2011
Navn Kategori Rating Afkast 2011 i pct.
Nordea Invest HealthCare Sektor - Sundhed, Aktier 4 11,1
Sparindex Global Aktier Min. Risiko Index Aktier - Global Large Cap Blend - 10,1
Nordea Invest Stabile Aktier Aktier - Global Large Cap Value 5 8,3
MMI Health Care - BlackRock Sektor - Sundhed, Aktier 4 7,1
MS Invest Value Aktier Aktier - Global Large Cap Blend 5 6,0
Jyske Invest USA Aktier Aktier - USA Large Cap Blend 4 5,8
Nordea Invest USA Aktier - USA Large Cap Blend 3 5,1
Nordea Invest Global Value Aktier - Global Large Cap Blend 4 4,9
Sydinvest USA Aktier - USA Large Cap Blend - 4,7
BankInvest Globalt Forbrug Sektor - Privatforbrug, Aktier 5 4,7

Top 10 fonde i 2011
Navn Kategori Rating Afkast 2011 i pct.
Danske Invest Indeksobligationer Obligationer - EUR Indeks 4 12,4
Nordea Invest HealthCare Sektor - Sundhed, Aktier 4 11,1
Danske Invest Globale Indeksobligationer Obligationer - EUR Indeks - 11,1
Nykredit Invest Lange Obl (Erhverv) Obligationer - DKK Lange 4 11,0
Nykredit Invest Lange Obligationer Obligationer - DKK Lange 3 10,5
Nordea Invest Indeksobligationer Obligationer - EUR Indeks 4 10,3
SEBinvest Lange Obligationer Obligationer - DKK Lange 4 10,2
BankInvest Globale Indeksobligationer Obligationer - EUR Indeks 5 10,1
Sparindex Global Aktier Min. Risiko Index Aktier - Global Large Cap Blend - 10,1
Sparinvest Indeksobligationer Obligationer - EUR Indeks 4 10,1
Bund 10 fonde i 2011
Navn Kategori Rating Afkast 2011 i pct.
Nordea Invest Indien Aktier - Indien - -35,7
Jyske Invest Indiske Aktier Aktier - Indien 3 -35,2
Jyske Invest Tyrkiske Aktier Aktier - Tyrkiet 3 -33,5
Investin Amber Energy Alpha Sektor - Energi, Aktier 1 -28,8
Smallcap Danmark Aktier - Danmark 1 -27,9
Danske Invest Østeuropa Konvergens Aktier - Europa Nye Markeder 4 -27,6
Danske Invest Danmark Fokus Aktier - Danmark 3 -26,6
Alm. Brand Invest Nordiske Aktier Aktier - Norden - -26,5
Sydinvest BRIK Aktier - BRIK 4 -26,2
Danske Invest Danmark Small Cap Aktier - Danmark 3 -26,1

Kilde: Mornignstar Direct

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Fleron Hansen  

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser