De sikre kort er årets store vindere

Markeds udvikling i år er noget nær et skoleeksempel på risikoen ved investering. Risikoen har gjort obligationerne til de store vindere, og de meste risikofyldte aktier til de store tabere.

Facebook Twitter LinkedIn

Der skrives ofte artikler om risikoen ved investering, og om hvor vigtig en god spredning i porteføljen er for det langsigtede afkast. Den nuværende markedssituation er et rigtigt godt eksempel på, hvordan aktier og obligationer udvikler sig meget forskelligt når usikkerheden tager til. En simple sortering på afkastet siden årets start blandt alle danske fonde, illustrerer egentligt dette ganske godt. Ser man på de 50 fonde der har klaret sig bedst siden årets start, er der med ganske få undtagelser tale om obligationsfonde. Rigtig mange af dem investerer i danske obligationer, og generelt har dem med den længste varighed klaret sig bedst. Sorterer man igen på afkastet siden årets start, så man nu ser de på de 50 fonde der har klaret det dårligst i år, er der også her en helt klar tendens. Blandt de ringeste fonde i år domineres billedet af fonde fra de nye markeder som generelt også opfattes som værende blandt de mest risikofyldte aktieinvesteringer. Det der måske kan overrasket nogen er, at vi også skal finde de danske aktiefonde blandt årets mest tabsgivende fondsinvesteringer. Fuldt på højde med de tab der er opnået i fonde der investerer i Indien, Kina, Latinamerika, Rusland osv. Her på siden ses en tabel over hvordan forskellige typer fonde i gennemsnit har klaret sig i år.

Som det ser ud i øjeblikket er fonde der placerer penge i helt almindelige stats- og realkreditobligationer de helt store vindere, de er normalt også et godt bud for dem der ikke ønsker at tage chancer med deres sparepenge. Risikoen for tab er langt mindre end i selv de mest stabile aktiefonde, og også betydelig mindre end i dem, der investerer i mere risikable erhvervs- og højrenteobligationer fra lande med mere tvivlsom kreditværdighed. Helt uden risiko er obligationerne dog ikke, hvilket også vil blive mere tydeligt når der igen kommer gang i økonomien og renterne begynder at stige.


Obligationer og risiko
Der findes en type risiko, som obligationer fra selv de mest kreditværdige lande og selskaber ikke kommer udenom, renterisikoen. En obligation fungerer typisk på den måde, at ejerne af obligationen får udbetalt et fast beløb hver termin, samt et større beløb når obligationen udløber. Det kan sammenlignes med at sætte penge i banken. I banken tilskrives der hvert år en rente, og man får selvfølgelig også pengene igen når de hæves. Til forskel fra almindelige obligationer kan renten på bankkontoen dog svinge afhængig af udviklingen i verdensøkonomien. Når bankrenten - og forventningerne til bankrenten stiger, bliver alternativet, obligationen, mindre interessant hvorfor obligationskurserne falder.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

For at se denne artikel registrér dig som Morningstar Basis-medlem

Registrér dig gratis
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Fleron Hansen  

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookies