Den finansielle uro trækker penge ud af aktiefondene

Markedsnervøsiteten sætter sine spor på investorernes køb og salg af fonde. Interessen for de mest risikable fonde er aftaget, og i stedet søges mod mere sikre investeringer

Facebook Twitter LinkedIn

Nervøsiteten på de finansielle markeder har efterhånden sat sine spor hos investorerne. Interessen for mere eksotiske aktiefonde er kølnet og alene i juli reducerede investorerne deres beholdninger af investeringsbeviser i hjemlige aktiefonde med fokus på nye markeder med mere end 1 mia. kr. Det samlede tilbagesalg i disse fonde passerer dermed 2,5 mia. kr. i år.

Interessen samler sig nu om mere sikre investeringer. Godt 3,5 mia. kr. valgte investorerne i juli at placere i danske fonde som investerer i de mindst risikable værdipapirer – typisk danske obligationer.

Vi ser nærmere på, hvordan investorerne har navigeret ud og ind af de danske investeringsforeninger midt i markedsturbulensen.


Først aktier - nu obligationer
Efter finanskrisen bundede ud på aktiemarkederne i løbet af foråret 2009, vendte investorernes interesse for mere risikofyldte investeringer gradvist tilbage. Aktiefonde fra hjemlige investeringsforeninger fik i 2009 19 mia. kr. nye penge fra investorerne, mens obligationsfondene måtte tage godt 8 mia. kr. retur. Tendensen ændrede sig gradvist i løbet af sidste år, hvor interessen for aktiefonde aftog mod slutningen af året, mens obligationsfondene oplevede pæn efterspørgsel.

Da vi tog hul på 2011 var der pæn interesse for aktiefondene fra hjemlige investeringsforeninger. Efter første halvår havde investorerne købt nye investeringsbeviser i aktiefondene for mere end 3 mia. kr. Det var blandt andet globale aktiefonde som var i høj kurs, men noget kunne tyde på at investorerne fortrød for alene i juli tilbagesolgte de investeringsbeviser i aktiefonde for stort set samme beløb.

Udover udviklingslandene er det gået hårdt ud over fonde med fokus på fjernøstlige aktier. Danske fonde i de to aktiekategorier har måttet realisere et samlet tilbagesalg fra investorerne på mere end 5,2 mia. kr. i år.

Globale valuefonde er også blandt årets hjemlige tabere – målt på tilbagesalg. De hjemlige fonde i kategorien startede ellers året flot og fik tiltrukket 700 mio. kr. i nye penge fra investorerne, men siden da er det gået stærkt i modsat retning. I de efterfølgende fire måneder nåede tilbagesalget op på 2 mia. kr. Her er det gået værst ud over den fem stjernede fond, Nordea Invest Stabile Aktier, hvor investorerne har reduceret beholdningerne med mere end 1,1 mia. kr. i år.

I stedet for aktiefonde er det igen obligationsfondene som agerer trækplaster for danske investorer. I juli gik godt 4 mia. kr. nye penge til obligationsfondene, men også balancerede fonde, som både investerer i aktier og obligationer, fik 1,3 mia. kr. henover måneden.

Det er især fondene med danske obligationer som nu er efterspurgte. Morningstars tre danske obligationskategorier fik i omegnen af 3,2 mia. kr. i nye indskud fra investorerne. De lavest ratede virksomhedsobligationer var også i høj kurs blandt investorerne i juli måned. Knap 1,8 mia. kr. blev det til, men det var én enkelt fond fra Danske Invest som trak det meste af læsset som følge af interne porteføljejusteringer i foreningens pensionsprodukter.


Ny interesse for balancerede fonde
Balancerede fonde nyder i øjeblikket stor efterspørgsel fra investorerne. Siden årets start og frem til og med juli har investorerne i hjemlige balancerede fonde øget deres beholdninger med 6,4 mia. kr., og det gør aktivklassen til den mest efterspurgte i år. Til sammenligning fik balancerede fonde 800 mio. kr. sidste år, og havde tilbagesalg på 3,4 mia. kr. i 2009, så alt tyder på et særdeles godt 2011 for fondene som kombinerer aktier og obligationer.

På den balancerede front er Jyske Invest den helt store vinder. Tidligere i år lancerede foreningen tre nye balancerede fonde og til trods for deres korte levetid er fondene allerede vokset med mere end 6,5 mia. kr. De mange penge kommer i stor stil fra de såkaldte ’bankpuljer’ fra kunder i Jyske Bank, hvor kunderne i øjeblikket anbefales at flytte deres pensionsopsparing til de mere fleksible og gennemsigtige fonde fra Jyske Invest.

I år er der også efterspørgsel efter Nykredit Invests balancerede produkter, men slet ikke på samme niveau som hos Jyske Invest, mens der har været tilbagesalg fra investorerne i flere af Nordea Invests balancerede fonde.


Obligationer fra højrentelande ramt
Lidt overraskende er obligationsfondene med fokus på højrentelandene også blevet ramt i form af tilbagesalg fra investorerne. Obligationerne har – modsat aktiemarkedet - holdt stand og leveret forholdsvis fornuftige afkast henover sommeren, men investorerne valgte alligevel at trække godt 400 mio. kr. ud af hjemlige fonde i løbet af juli. For hele året er tilbagesalget i disse fonde i omegnen af 5 mia. kr., så interessen for de ellers så populære højrentefonde er sat på hold for en stund.

Hvordan investorerne vælger at placere opsparingen i den resterende del af 2011 afhænger givetvis af udviklingen på finansmarkederne. Fortsætter aktierne med at falde, kan vi meget vel se et fortsat tilbagesalg til fordel for de traditionelt mere sikre obligationsfonde. Omvendt hvis aktierne formår at komme igen i form af stigende kurser, kan pengene meget vel søge tilbage til aktiefondene.

Sådan har investorerne handlet danske fonde - opdelt på aktivklasser
Aktivklasse Juli* År-til dato* 12 mdr.*
Balancerede fonde 1.336 6.451 7.999
Aktiefonde (3.008) 89 (12.085)
Obligationsfonde 4.462 (7.640) 11.136
I alt 2.790 (1.100) 7.050

Sådan har investorerne handlet danske fonde - opdelt på Morningstar kategorier
Top 5 - Morningstar kategori Juli* År-til dato* 12 mdr.*
EUR Lav Risiko - Balanceret 688 4.304 5.772
USA Large Cap Blend - Aktier (67) 4.126 2.890
DKK Korte Obligationer 812 3.907 13.074
Globale Højrenteobligationer - Lokalvaluta (14) 2.332 6.076
Østeuropa - Aktier 39 2.153 1.465
Bund 5 - Morningstar kategori Juli* År-til dato* 12 mdr.*
Globale Højrenteobligationer - EUR fokus (322) (7.260) (7.968)
Asien ex Japan - Aktier (273) (2.616) (2.365)
Globale Nye Markeder - Aktier (1.009) (2.598) (393)
EUR Indeksobligationer 143 (2.218) (4.545)
EUR Fleksible - Obligationer 17 (2.207) 694

Sådan har investorerne handlet danske fonde - opdelt på efter risiko
Kvartil 3 års gns. standardafvigelse Juli* År-til dato*
25 pct. mindst risikofyldte fonde 3,5 3.565 917
25 pct. næstmindst risikofyldte fonde 14,7 124 (11.754)
25 pct. næstmest risiofyldte fonde 23,3 (748) 6.308
25 pct. mest risikofyldte fonde 29,9 (1.800) (3.740)
Uklassificeret - 1.644 6.879

Kilde: Morningstar Direct
* Viser det estimerede nettoflow i mio. kr.
Alle tal opgjort pr. 31/7/2011

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings