Risikoens mange ansigter

Risiko kan være et vanskeligt begreb at forholde sig til når man investerer. Mange fristes derfor til primært at kigge efter afkastet, men det er vigtigt også at få risikoen med.

Facebook Twitter LinkedIn

Høje afkast er typisk den vigtigste salgsparameter når foreningerne markedsfører deres fonde. Og forståeligt nok, da det at opnå et afkast er den primære grund til at investere. Når det er sagt er det dog i realiteten mindst lige så vigtig at forholde sig til den risiko der er forbundet med en given investering. Der har været gentagende eksempler på perioder over flere år, hvor risikoen ved investering ikke har været iøjefaldende, og mange derfor næsten har fortrængt at markedet kan falde. I stærk kontrast hertil, har vi også oplevet perioder hvor risikoen pludselig bliver meget synlig, eksempelvis under finanskrisen, hvor stort set alle aktier var i frit fald. Efterfølgende har vi været inde i en periode på et par år, hvor markederne er kommet sig efter krisen, men særligt de store gældproblemer i Europa minder os om hvor sort det egentlig så ud for ikke så lang tid siden.

Hvad enten markederne stiger eller falder, er det væsentligt, at man er bevidst om risikoen ved den fond, man er ved at investere i. At vurdere risikoen i en fond kan virke vanskeligt, men hvis man følger en række simple principper kan man nå langt. Finanskrisen har faktisk også gjort det nemmere at vurdere en fonds risiko, i og med at man ved blot at se på afkastgrafen kan få en god ide om fondens risiko, ved at se hvor meget den tabte sidste gang det gik hård for sig på markederne.


Grundlæggende principper

Helt overordnet kan investeringer inddeles i forskellige aktivklaser, med forskellig risiko. Den groveste opdeling sker typisk ved at skelne mellem aktier og obligationer, hvor aktieinvesteringer normalt betegnes som mere risikofyldte. Går man lidt mere i dybden er der flere principper der gør sig gældende for både aktier og obligationer. Der skelnes normalt mellem investering i nye markeder og etablerede markeder, hvor sidst nævnte er mere stabile både når det handler om aktier og obligationer. På samme vis opfattes investering i små virksomheder mere risikofyldt, end investering i store, mens valueaktier normalt ses som mere stabile end vækstaktier.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

For at se denne artikel registrér dig som Morningstar Basis-medlem

Registrér dig gratis
TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Fleron Hansen  

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookies