Exchange Traded Funds

Fortalere for prisbillige fonde har længe været tilhængere af de såkaldte Exchange Traded Funds, men spørgsmålet er om de overser noget.

Facebook Twitter LinkedIn

Det vel nok mest åbenlyse alternativ til traditionelle fonde er de såkaldte Exchange Traded Funds, eller bare ETF’ere, er gang på gang blevet fremhævet i medierne på det seneste. Startskuddet til den megen medieomtale var en rapport tidligere i år fra en arbejdsgruppe under Finanstilsynet.

I rapporten blev private investorer anbefalet på egen hånd at kaste sig ud på aktiemarkedet og samtidig helt holde sig væk fra fonde, som prøver at slå markedet. Argumentet var at sådanne fonde er for dyre, og at de alligevel ikke kunne indfri målsætningen om bedre afkast. Modstandere af aktiv forvaltede fonde fik blod på tanden og har siden slået på trommerne for bl.a. ETF’erne med argumenterne om, at de er langt billigere og dermed mere attraktive end almindelige fonde. Det lyder næsten for godt til at være sandt, så det er det måske også, men det vender vi tilbage til.

Senest har Finanstilsynet med deres netop offentliggjorte risikomærkning af investeringsprodukter lavet et decideret benspænd for ETF fonde. De er kommet i rød bås – den værste af dem alle – og er nu i fællesskab med skibs- og ejendomsanparter, futures og andre former for finansielle instrumenter. Definitionen på den røde bås er produkter, hvor investorer kan tabe mere end indskuddet, eller svært gennemskuelige produkter. ETF fonde opfylder ingen af de to kriterier, og inddelingen er efter Morningstars bedste overbevisning, helt urimelig.

Det mest åbenlyse alternativ, de almindelige investeringsforeninger, er placeret i gul bås og ifølge Finanstilsynet mindre risikofyldt end ETF’erne. De to produkter bør efter Morningstars opfattelse som minimum være i samme bås, selvom det stadig virker helt ulogisk at fonde, der udelukkende investerer i danske statsobligationer skal have samme risikomærkning som fx fonde kun med tyrkiske aktier.


Stigende popularitet

ETF fondene er børsnoterede produkter og kan handles på udenlandske børser. Typisk er de noteret på flere børser som fx i London og Frankfurt, og selvom der endnu ikke er nogen på børsen i København, så er de lettilgængelige for danske investorer.

På global plan har ETF’erne om nogen formået at tiltrække sig opmærksomhed og ikke mindst nye kunder. I starten af sidste årti var det samlede marked for ETF’ere godt 45 mia. dollars, men i dag er formuen tæt ved svimlende 1.500 mia. dollars. Aktiefokuserede ETF’ere stadig udgør langt den største del af markedet, men især ovenpå finanskrisen er andre aktivklasser som fx obligationer og råvarer også ved at få fodfæste.

Det boomene marked har tiltrukket stadig flere udbydere af ETF’ere, som vil have en bid af kagen, men det er endnu få udbydere som dominerer markedet. iShares er langt den største med en markedsandel omkring de 40 pct. Herefter følger State Street og Vanguard med markedsandele på henholdsvis 17 og 11 pct.

Udvalget af ETF fonde er i takt med formuen ligeledes vokset betydelig og der er efterhånden et par tusinde at vælge imellem på de europæiske børser, og mere end 5.000 på global plan. For investorerne er der altså rig mulighed for at få lige præcis den vare man er ude efter. Kunne man tænke sig at investere i vietnamesiske aktier, ja så kan det lade sig gøre med relativ få klik på pc’eren, ligesom sydafrikanske og koreanske aktier også kun er få klik væk. ETF’erne giver altså selv private investorer en rækkevidde, som hidtil kun har været forbeholdt store institutionelle investorer.


Omkostninger

Blandt tilhængerne af ETF fonde er argumenterne oftest, at de er langt billigere end traditionelle fonde, uanset om det er aktive fonde eller indeksbaserede. Det lyder da også besnærende, når tilhængerne fremhæver eksempler på omkostningsprocenter på 0,1 pct. for at få adgang til amerikanske aktier eller 0,2 pct. for at komme med på bølgen i udviklingslandene.

Det er få traditionelle fonde, som kan matche sådanne omkostninger, men her skal man huske på at de to produkter ikke er ens. Traditionelle fonde varetager en række administrative opgaver, som fx daglig emission og indløsning, som ETF’erne har valgt at outsource. Man kan altså ikke sammenligne omkostninger i ETF’ere og traditionelle fonde medmindre det sker på et identisk grundlag og husker at medtage de ydelser, som hos ETF fondene er outsourcet til andre.


Nye ETF nøgletal fra Morningstar

Morningstar har udviklet en række nye nøgletal, som skal få det reelle billede af ETF fondenes omkostninger frem i lyset. Det viser sig nemlig at dem der reklamerer med de laveste officielle omkostninger ikke nødvendigvis er de billigste. For ETF’ere med amerikanske aktier viser vores analyser, at der ofte er op til 0,3 pct. i skjulte omkostninger udover omkostningsprocenten, og for globale aktier og obligations ETF fonde bliver intervallet langt større.

Fx har de to ETF fonde SPDR S&P 500 og iShares S&P 500 Index begge en omkostningsprocent på 0,09 pct., men Morningstar estimerer den samlede omkostning i SPDR til 0,14 mod 0,08 pct. i iShares. En af forklaringerne er, at SPDR ikke låner sine værdipapirer ud til andre investorer for ad den vej at skabe en ekstra indkomst som kan reducere omkostningerne. Der er også forskel på, hvor meget af indtægten fra aktieudlån som ETF fondene giver tilbage til investorerne. iShares beholder eksempelvis selv 40 pct. af indtægten, mens andre giver det hele tilbage til investorerne.

Et andet eksempel er iShares MSCI Emerging Markets. Dens officielle omkostningsprocent er 0,69 pct., men ifølge Morningstars nye omkostningsnøgletal er den reelle omkostning 1,3 pct. og derved langt højere. Derimod er den reelle omkostning i Vanguards Emerging Markets ETF sølle 0,01 pct. for tiden.

Selvom omkostningsbilledet ser noget anderledes ud, når alle omkostninger inddrages, så er ETF fonde alt andet lige stadig attraktive, og kan være et glimrende supplement til porteføljen. På grund af skatteregler egner produktet sig bedst til pensionsmidler for danske private investorer, og vil man investere for frie midler bør man gå efter obligations ETF’ere, hvor den skattemæssige forskelsbehandling til danske fonde er mindst. Det er stadig kun muligt at købe ETF fonde på udenlandske børser, så man bør desuden tage handels- og depotomkostninger med i betragtning inden der investeres. Tjek ETF fondene ud på Morningstar.dk, hvor man også vil opdage at de er let gennemskuelige.

Klik på billedet for større visning

Kilde: Morningstar Direct

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings