Investering i de nye markeder

De nye markeder har givet investorerne gode afkast i det seneste årti, og meget tyder på at udviklingen vil fortsætte, om end måske i et lavere tempo.

Facebook Twitter LinkedIn

De nye markeder har nydt godt af generelt fornuftige økonomiske og demografiske trends i 2000’erne, samtidig med at de politiske systemer og selskabernes arbejdsvilkår er forbedret betydeligt på mange nye markeder. Fonde med fokus på de nye markeder har haft gavn af disse fordelagtige forhold. Den typiske fond fra kategorien ’Globale Nye Markeder – Aktier’, har givet investorerne et årligt afkast på 5,6 pct. over de seneste ti år, mens den typiske Large Cap Blend fond til sammenligning ligger med et årligt tab på -3,7 pct.

De fleste eksperter er enige om at de økonomiske, demografiske, politiske og selskabsmæssige forhold på de nye markeder fortsat vil forbedre sig de kommende år. Der er derfor bestemt grund til at have forhåbninger om at de nye markeder også fremadrettet kan skabe attraktive afkast. Forventningerne gør naturligvis nye markedsfonde særdeles interessante, men med højere afkast følger også en større risiko. De nye markeder har oplevet et forholdsvist omtumlet første halvår af 2010 bl.a. bekymringer omkring den fremtidige vækst i Kina, samt inflationsfrygt i flere af de store nye markeder, har ramt afkastene. Mange af de brede nye markedsfonde tabte også op i mod to tredjedele i værdi fra sent 2007 til starten af 2009 under det globale aktieudsalg. Frygten for den globale recession, og usikkerheden i forhold til værdiansættelser skabte lokale udfordringer i mange af de nye markeder. Generelt set har brede fonde fra de nye markeder oplevet langt større udsving end nogen andre globale aktiekategorier, dog med undtagelse af lande- og regionsspecifikke nye markedskategorier.


Flere muligheder indenfor nye markeder

Investorer der vil satse på de fortsatte gunstige forhold i de nye markeder, har flere muligheder at vælge imellem med varierende risiko. Eksponering til de nye markeder kan grundlæggende opnås gennem tre forskellige typer fonde. Først og fremmest findes der de brede nye markedsfonde, som enten investerer globalt, eller alternativt i en specifik region på tværs af flere lande. Et eksempel på en sådan fond kunne være Danske Invest Nye Markeder, fra kategorien ’Globale Nye Markeder’. Fondens investeringer er fordelt på Latinamerika med 31 pct., 13 pct. i de nye europæiske markeder, 5 pct. i Afrika og mere end 45 pct. i Asien.

Med denne type fonde opnås en vis spredning, og dermed også en større stabilitet kontra eksempelvis landespecifikke nye markedsfonde, der typisk har noget større kursudsving og dermed også risiko. På ti års sigt har kategorien ’Globale Nye Markeder - Aktier’ eksempelvis en standardafvigelse på 22 pct., mens en lande kategori som ’Rusland – Aktier’ ligger med 33 pct. i standardafvigelse. Kategorien ’Tyrkiet – Aktier’ er helt oppe på 47 pct., hvilket vidner om meget markante udsving.


Obligationer kan være et alternativ

Ønsker man eksponering til de nye markeder uden at tage helt så meget risiko som aktiefondene ofte kræver, så kan man i stedet vende blikket imod obligationer fra de nye markeder. Obligationsfonde med fokus på de nye markeder investerer typisk i en blanding af stats- og virksomhedsobligationer. Obligationsfondene får gavn af de samme faktorer som også gør aktieinvesteringerne interessante i de pågældende lande. Obligationer fra nye markeder oplever i disse år en stigende popularitet, og det er der bestemt ikke noget at sige til. Kategorien ’Nye markeder – Obligationer’ har de seneste ti år givet et årligt afkast på 6,6 pct., altså 1 pct. mere end den brede nye markedets aktiekategori. Fordi obligationer generelt er mindre risikofyldte end aktier, er obligationer fra de nye markeder væsentligt mindre kursfølsomme end deres aktiemodsætninger. Over de seneste ti år er risikoen i kategorien ’Nye markeder – Obligationer’ under det halve af risikoen for tilsvarende aktiefonde.

Eksponering til de nye markeder bør benyttes som supplement til porteføljen, alt efter den enkeltes risikotolerance. Selvom de højere afkast kan virke fristende, skal man være opmærksom på at risikoen er højere på de nye markeder sammenlignet med den vestlige verden.

År til dato afkast - Udvalgte Morningstar Kategorier
Navn År til dato afkast i pct. 5 års afkast ann i pct. 10 års afkast ann i pct. Standardafvigelse 5 år i pct. Standardafvigelse 10 år i pct.
Tyrkiet - Aktier 27,02 9,44 4,83 41,96 47,00
Nye Markeder - Obligationer 15,22 5,34 6,57 9,30 9,50
Rusland - Aktier 13,70 12,20 19,67 34,93 32,86
Europa Nye Markeder - Aktier 11,45 6,49 9,26 29,57 26,43
Globale Nye Markeder - Aktier 10,65 9,76 5,61 23,26 22,35
Latinamerika - Aktier 9,22 17,79 11,71 28,23 27,05
Brasilien - Aktier 6,83 20,04 - 31,92 -
BRIK - Aktier 6,65 14,77 - 26,82 -
Globale Large Cap Growth - Aktier 4,98 0,05 -5,26 15,39 16,52
Globale Large Cap Blend - Aktier 4,34 -0,76 -3,70 14,98 15,48
Globale Large Cap Value - Aktier 4,10 -1,03 -2,54 14,80 14,91
Kina - Aktier 4,07 17,03 9,41 26,59 23,94

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Fleron Hansen  

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings