Nye markeder i pose og sæk

Private investorer har store summer investeret i fonde fra nye aktiemarkeder, men også almindelige globale aktiefonde kan have betydelige andele i de eksotiske markeder, måske uden investorerne er opmærksomme på det.

Karsten Henriksen 26/04/2010
Facebook Twitter LinkedIn

Investeringer i nye og eksotiske markeder som Kina, Indien, Afrika fylder stadig mere i investorernes porteføljer. Og der er noget for en hver smag. Alene på det danske marked for investeringsforeninger findes der et bredt udvalg af fonde, der enten har specialiseret sig i at investere i et enkelt udviklingsland, som eksempelvis Kina og Rusland – eller i bredere eksponering mod de nye regioner, som eksempelvis hele Fjerneøsten, Østeuropa eller Latinamerika. Der findes ligeledes 17 fonde indenfor kategorien Globale Nye Markeder, som henvender sig til investorer, der gennem en enkelt fond får eksponering mod de nye markeder, uden at skulle forholde sig til om det er i Kina, Rusland eller Brasilien det rykker for tiden.

De nye aktiemarkeder udgør knap 10 pct. af verdensmarkedet, når man måler ud fra indekset MSCI AC World. Ser man på danskernes opsparing via investeringsforeninger, så er andelen i nye markeder betydeligt over de 10 pct. alene når man tæller fonde sammen fra de globale og regionale nye markeder. Det er ikke nødvendigvis skidt, men derimod et udtryk for en vis risikovillighed blandt investorerne. Der er tale om gennemsnit, så mens nogle helt holder sig fra nye aktiemarkeder, så er der andre som har ganske betydelige investeringer i regionerne.

Det er en udbredt opfattelse blandt markedsdeltagere og kommentatorer, at de nye markeder med Kina i spidsen vil komme til at udgøre en betydelig større del af verdensmarkedet i fremtiden. I det perspektiv ser en overvægt i disse markeder ud som et fornuftigt og visionært træk, så længe man som investor er forberedt på, at den kommende vækst og kursudvikling kan komme med nogle gevaldige bump hen ad vejen. Det nytter således ikke noget, at være overvægtet i sådanne markeder, hvis man paniksælger når de falder, for så havner man i den velkendte statistik over private investorer, som køber på toppen og sælger på bunden.


Stor forskel på globale fonde

Faktisk har investorerne endnu mere investeret i nye aktiemarkeder, end man umiddelbart kan regne sig frem til ved at se på investeringerne i fonde fra nye markeder, Kina osv. Måske er nogle af disse investorer endda slet ikke klar over det. En stor del af aktieformuerne i danske investeringsforeninger er nemlig investeret via almindelige globale aktiefonde, som hverken bærer eksotiske navne eller på anden måde antyder investeringen i vækstmarkederne. I disse fonde er der særdeles stor forskel på, i hvor høj grad der investeres i nye aktiemarkeder. Nogle globale fonde har slet intet i nye markeder, mens andre har ganske betydelige andele placeret i de risikable markeder. Navnet på fondene giver ikke nogen som helst indikation af dette. Eksempelvis har Danske Invest Indeks Verden kun investeringer i etablerede aktiemarkeder, mens kollegaen Handelsinvest Verden har knap 30 pct. i nye aktiemarkeder. Begge bærer samme navn, men risikoen er ganske forskellig. Næsten alle variationer mellem de to yderpunkter findes på det danske marked. Ud af 55 globale aktiefonde vi har set nærmere på, har 14 fonde over ti pct. i nye aktiemarkeder og 15 fonde har slet ikke investerer i nye markeder.

Ser man på den generelle udvikling i globale aktiefonde, så er den gennemsnitlige andel i nye markeder steget gennem de senere år, dog med undtagelse af 2008, hvor den ekstra risiko resulterede i større kursfald end det generelle aktiemarked og dermed var medvirkende til en midlertidig lavere andel i globale porteføljer, indtil markederne atter begyndte at stige.


Tjek din samlede portefølje

Hvorvidt en overvægt i nye aktiemarkeder er en god ide eller ej, er op til den enkelte investor at afgøre. Det kommer helt an på tidshorisont, risikovillighed, samt hvilke forventninger man har til fremtiden. Man bør derimod være bevidst om porteføljens samlede andel i nye aktiemarkeder. Det er ikke kun globale fonde der kan have betydelige andele i nye markeder, også fonde med europæiske aktier kan have østeuropæiske aktier med i porteføljen. For at man som investor kan tage oplyste investeringsbeslutninger, bør man som minimum kende til den samlede porteføljes indhold, når man kombinerer alle de aktiefonde og enkelt aktier man har investeret i. Det er også vigtigt at tjekke fordelingen mindste en gang om året, ide investeringerne i de enkelte fonde har det med at ændre sig over tid. Handels Invest Verden havde eksempelvis, i modsætning til i dag, kun en beskeden andel i nye markeder for et par år siden.

Overblikket får man nemt på morningstar.dk, hvor man hurtigt kan indtaste de fonde og aktier man har investeret i og derefter klikker på X-Ray. På få sekunder får man en komplet opdeling på regioner, sektorer og meget mere. Men vigtig i denne sammenhæng er, at man under regionsfordeling kan se præcis, hvor meget af den samlede portefølje, der ligger i nye markeder og dermed om man har investeret i både pose og sæk.

Så meget af porteføljen er investeret i nye aktiemarkeder (pct.)
Globale fonde Seneste portefølje Ultimo 2009 Ultimo 2008 Ultimo 2007 Ultimo 2006
World Wide Invest* 33,7
Handelsinvest Verden 29,7 24,7 6,3 0,5 0,0
BankInvest Global Equities (Ethical) 19,3 19,4 9,6 7,2 4,1
Jyske Invest Favorit Aktier 17,1 12,9 5,7 14,3 13,4
BankInvest Basis Aktier 16,5 16,6 8,5 7,7 6,3
Nordea Invest Global Vækst 14,6 7,8 1,4 5,8 4,4
Carnegie WorldWide/Globale Aktier 14,4 14,4 6,1 11,1 6,0
Carnegie WorldWide/Emerging Growth 13,5 13,5 14,4 32,1 17,0
Danske Invest Verden Akkumulerende 13,2 13,0 9,4 7,3 0,3
Jyske Invest Aktier Pension 13,0 12,5 8,9 16,6 5,4
*Ny fond

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Karsten Henriksen  Karsten Henriksen

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings