Kinesiske fokusområder

Kina er blevet en central spiller i den globale økonomi, hvorved interessen for at følge den kinesiske politiske udvikling er større end nogensinde. De næste uger vil give et godt praj om Kinas politiske linje i 2010.

Facebook Twitter LinkedIn

Kina er et land i rivende udvikling, hvilket set fra et investeringsmæssigt perspektiv, gør det til et interessant marked at holde øje med. På det danske fondsmarked findes fire fonde der udelukkende er fokuseret på kinesiske investeringer. I 2009 leverede de alle et fornuftigt absolut afkast på mere end 50 pct., mens der indtil videre i år har været lidt mindre fart på. Generelt må man sige, at Kina har formået at takle den globale krise i fin stil, hvilket blev slået fast da det lykkedes at opretholde en BNP vækst på 8 pct. sidste år.

De kinesiske forbrugere har gennem den finansielle krise spillet en afgørende rolle for økonomien. Selv på bunden af krisen, var det kinesiske privat forbrug stort set intakt. Det skyldes selvfølgelig ikke alene de kinesiske forbrugere, men i højere grad den kinesiske regering, der var blandt de første til at træffe foranstaltninger til understøttelse af økonomien. Derved formåede den kinesiske regering, blandt andet ved skattelettelser, at give forbrugerne et incitament til at øge forbruget. Tal for flere store detailhandlere indikerer at omkring en tredjedel af forbrugsvæksten i slutningen af 2009, var på produkter der nød godt af den kinesiske regerings incitamenter. Blandet andet blev der I 2009 solgt 13 mio. biler, hvilket har transformeret den ellers cykelglade nation til verdens bilmarked nummer et.

Politiske beslutninger har haft en markant indvirkning på økonomien de senere år, og denne indvirkning bliver bestemt ikke mindre i den nærmeste fremtid. Kina er blevet en vigtig spiller i den globale økonomi, og der er derfor også kommet fokus på hvordan den kinesiske politiske linje lægges fremadrettet.


Den politiske linje

Ud fra et globalt perspektiv, er interessen for den kinesiske udvikling taget markant til. De kommende to uger, vil derfor være præget af en vis spekulation omkring de politiske udmeldinger fra den kinesiske regering. Der vil uden tvivl være stort fokus på premierminister Wen Jiabao, når han skal beskrive det nuværende politiske standpunkt. Her vil analytikerne fokusere meget på Wen Jiabao’s ordvalg, og sammenholde det med tidligere udtagelser, hvor ord som ”proaktiv finanspolitik” og ”løs pengepolitik”, har været flittigt brug under den finansielle krise. Tilstedeværelsen af disse ord i officielle taler, har hidtil signaleret at det igangværende politiske skift i Kina, vil ske i et beskedent tempo.

Det mest sandsynlige er da også, at Kina fortsætter den politiske linje, og kun gradvist strammer op på finans- og pengepolitikken, for at forhindre en overophedning, men alligevel understøtte høje vækstrater i BNP de kommende år. Større ændringer i den politiske linje, bør kun komme på tale hvis den kinesiske regering ser markante ændringer i eksempelvis forventningerne til inflationen, og dermed bliver tvunget til at stramme hurtigere op.


Forbrugerne fortsat vigtige

Forbrugeren var som sagt en vigtigbrik i spillet om den høje vækst i Kina sidste år, det bliver derfor interessant at se om regeringen har nye forbrugsincitamenter med i tasken. Tidligere udtalelser peger på at der ikke røres ved tiltag som understøtter den private husholdning det kommende år. En udfordring består dog i, at den kinesiske regering brugte 2009 til at opfordre de kinesiske forbrugere til at fremskønne eventuelle planlagte investeringer. Det kan derfor ikke forventes at sidste års incitamentspakker vil have samme positive effekt på forbruget i 2010, da mange allerede har realiseret drømmen om de forbrugsgoder, der med fordel kunne anskaffes. En mulighed er derfor at den kinesiske regering udbygger omfanget af visse incitamentspakker, til eksempelvis at omfatte flere produktkategorier, for derigennem at skabe fornyet forbrugslyst i den private husholdning.


Fokus på urbanisering

Et andet vigtigt område, der uden tvivl skal diskuteres, er den fortsatte urbanisering i landet. På nuværende tidspunkt bor omkring halvdelen af verdens befolkning i byerne, et tal der forventes at stige til 70 pct. indenfor de næste fire årtier. Som klodens folkerigeste nation, kommer en markant del af denne udvikling til at foregå i Kina. Fokusområdet den kommende tid, vil derfor være at få accelereret urbaniseringen udenfor de store byer for at skabe vækst, hvilket i praksis gøres ved at foretage massive infrastrukturelle investeringer i de pågældende områder. Øget urbanisering styrker på sigt Kinas i forvejen massive arbejdsstyrke, mens de offentlige investeringer der underbygger urbaniseringen, understøtter væksten her og nu.

Det bliver spændende at følge den politiske udvikling i Kina, og se om landets regering formår at opretholde de høje vækstrater fremadrettet. De kommende ugers udmeldinger bør efterlade os med et godt billede af, hvad vi kan forvente os af Kina i 2010.

Danske Kina fokuseret fonde
Fond Manager Afkast ÅTD i pct. Års afkast 2009 i pct. Års afkast 2008 i pct. Års afkast 2007 i pct. Morningstar Rating™
Nordea Invest Kina Ej oplyst -1,02 51,13 - - -
Danske Invest Kina Louisa Lo -1,18 63,15 -44,69 29,30 5
Jyske Invest Kinesiske Aktier Allan Christensen -1,21 66,78 -48,03 50,36 3
Handelsinvest Kina Ej oplyst -1,90 50,11 -49,63 43,78 2

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Thomas Fleron Hansen  

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser