Velkommen til det nye Morningstar.dk! Læs mere her om ændringerne på siden og hvordan vores nye funktionaliteter kan hjælpe dig med at opnå succes med dine investeringer. X

Lavere afkastforventninger efter 2. kvartals kursstigninger

Aktiemarkedets comeback har taget toppen af kurspotentialet, men især konkurrencestærke selskaber er fortsat attraktive

Efter betydelige kursfald på alverdens aktiemarkeder tidligere på året, var det dengang Morningstars generelle vurdering at mange aktier blev handlet med en betydelig rabat i forhold til aktiernes reelle værdi. De markante kursstigninger i andet kvartal har imidlertid indsnævret forskellen mellem pris og Morningstars kursestimater. Markedet er altså i dag knap så undervurderet som tidligere, der kulminerede med lavpunktet i marts.

Der er færre men stadig attraktive købsemner på aktiemarkedet blandt især de såkaldte ’wide moat’ aktier, eller oversat direkte til dansk aktier med ’bred voldgrav’. Det er selskaber med betydelige konkurrencemæssige fordele. Det gør dem mindre følsomme over for de økonomiske konjunkturer i forhold til flere af konkurrenterne uden denne markedsdominans og som derved har sværere ved at snuppe markedsandele fra de markedsførende selskaber. I gruppen af konkurrencestærke aktier er selskaber som fx Microsoft, Cisco og Eli Lily.

Det er hovedbudskabet fra Morningstars aktieanalytikere, som har analysedækning på mere end 2000 overvejende amerikanske aktier.


Lav kvalitet, men bedst afkast

Siden lavpunktet i marts er aktier med den dårligste kreditkvalitet af alle faktisk dem, der er steget mest. Dengang vurderede vi at den typiske aktie med begrænset økonomisk styrke havde et kurspotentiale på 25 pct. Den seneste tids kraftige kursstigninger blandt disse aktier har i mellemtiden udtømt det meste af potentialet. For selvom vi har hævet kursestimaterne for flere af aktierne, har kursstigningerne været endnu mere udtalte og det er vores vurdering af den typiske aktie i denne gruppe i øjeblikket er overvurderet.

Bedre er udsigterne blandt såkaldte ’wide moat’ aktierne. I den aktuelle lavkonjunktur, hvor der er fokus på nedbringelse af gæld, nationalbankerne sprøjter penge ud i systemet for at få gang i hjulene med risiko for potentiel stigende inflation og renter, er kvalitetsaktier ikke det værste at ligge inde med. Konkurrencestærke selskaber, som måske endda fastsætter markedsprisen på produkterne, kan nemlig i højere grad end andre selskaber kompensere for stigende råvarer og lønomkostninger. I marts vurderede vi at ’wide moat’ aktierne havde et kurspotentiale tæt ved 50 pct. Opturen har taget toppen af potentialet, men vi skønner fortsat et potentiale på godt 25 pct. Det gør ’wide moat’ kategorien til den mest attraktive i øjeblikket, og blandt de mest undervurderede aktier er American Express og Novartis.


Sundhedsaktier i stampe

For aktiemarkedet som helhed er stigningspotentialet reduceret fra 30 pct. i marts til små 10 pct. i dag. På brancheniveau er potentialet også blevet mindsket uden undtagelser. De største indsnævringer mellem priser og kursestimater er sket i den finansielle sektor. Frygten for flere konkurser og nationaliseringer er aftaget en anelse, og det smittede af på branchen. Det er vores vurdering at branchens kurspotentiale i øjeblikket er omkring de 10 pct.

Efter et flot 2008 for de recessionsstandhaftige sundhedsaktier blev andet kvartal et af de mere rolige for branchen. Aktierne kunne ikke følge trop med aktiemarkedet i øvrigt og til trods for et moderat afkast på små 6 pct. for sektorens fonde, var det alligevel i den lave ende. Til gengæld er sektoren nu den med størst stigningspotentiale ifølge Morningstars skøn.


Er forbrugslysten kommet tilbage?

Blandt forbrugsaktier er det vores vurdering at branchen i øjeblikket handles med et kurspotentiale i underkanten af 20 pct. Det skal ses i forlængelse af andet kvartal, hvor forbrugsfokuserede fonde i snit kastede 15 pct. af sig.

For bare få måneder siden virkede risikoen for en dramatisk økonomisk nedtur nærmest uundgåelig, men fornyet forbrugeroptimisme har reduceret sandsynligheden for et sådant scenarie. Om der blot er tale om optimisme og stigende forbrugertillid, som udmønter sig i reelt forbrug er efter Morningstar opfattelse mere tvivlsomt.

Faktorer som nemlig synes uundgåendelige er stigende ledighed kombineret med strammere kreditpolitik og lånemuligheder i banken, en høj gæld i forhold til indkomst og øget opsparing. Mange forbrugere har allerede mærket konsekvensen heraf, og det påvirker privatforbruget i en negativ retning.

Morningstar ser knap så gode afkastmuligheder i aktiemarkedet som tidligere, og markedet er i dag tættere på at være i ligevægt end for bare tre måneder siden. Det er ikke ensbetydende med at der ikke kan gøres gode køb, og især blandt markedsdominerende selskaber ser vi fortsat attraktive købsmuligheder.Pris / Fair Value estimat - Inddelt efter selskabernes konkurrencemæssige styrke
Konkurrencemæssig styrke Marts 2009 Juni 2009
Ingen 0,80 1,01
Begrænset 0,74 0,87
Markant 0,68 0,79
Alle aktier 0,77 0,92


Pris / Fair Value estimat - Inddelt efter sektorer
Sektor Marts 2009 Juni 2009
Finans 0,50 0,91
Materialer 0,64 0,95
Forretningsservice 0,66 0,85
Forbrug 0,67 0,85
Energi 0,69 0,95
Sundhed 0,60 0,73
Industri 0,55 0,87
Medie & Tele 0,64 0,83
Teknologi 0,64 0,90
Forsyning 0,75 0,93
Opgjort som median af Pris/Fair Value for alle analyserede aktier. Fair Value estimater er baseret på Morningstars værdiansættelse af aktierne
Det samlede antal analyserede aktier tæller godt 2000 overvejende amerikanske aktier.
Jo lavere tal, des større kurspotentiale jf. Morningstars vurdering. Et tal på 0.92 indikerer et afkastpotentiale på 8.7 pct.

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark