Vi oplever i øjeblikket af og til problemer med registrering af brugere. Vi sætter pris på din tålmodighed, mens vi undersøger sagen.

Sydinvest Virksomhedsobligationers onde oktober

Mere end 600 mio. kr. tabt for investorerne i Sydinvest Virksomhedsobligationer i oktober. For hele året har tabet for investorerne nu rundet 1 mia. kr.

Facebook Twitter LinkedIn

Det er i tider som dem vi har i øjeblikket man vil opdage om porteføljen er sammensat fornuftig og afspejler ens reelle risikovillighed. Obligationer er ofte et effektivt middel, når risikoen i porteføljen skal ned, men det er ikke ligegyldig hvilke obligationer man kombinerer aktierne med.

Bortset fra fonde med korte statsobligationer, er mange obligationsfonde nemlig også faldet betydeligt i år. Helt galt er det gået for Sydinvest Virksomhedsobligationer, der investerer i obligationer udstedt af selskaber med lav kreditrating.

Investorerne har tabt mere end 40 pct. over de forgangne tre måneder, og for hele året kan tabet o

pgøres til godt 45 pct. Fonden er dermed den obligationsfond herhjemme som har klaret sig dårligst af alle i år.

Til sammenligning har det globale aktieindeks, MSCI World, tabt 39 pct. i år, og selv danske aktier, der har fået mange smæk i år ligger kun lige akkurat med marginalt lavere afkast end Sydinvest Virksomhedsobligationer.

Holder man resultaterne i Sydinvest Virksomhedsobligationer op mod fondens eget benchmark tabte den 13,3 pct. point mere end benchmark. For hele året er det stort set samme billede som gør sig gældende.


Junk bonds

Når man investerer i high yield obligationer, eller junk bonds som obligationer udstedt af selskaber med lav kreditrating også kaldes, løber man som investor en risiko for at selskabet ikke kan tilbagebetale gælden og renter. For at påtage sig denne risiko får man en merrente i forhold til hvad fx en opsparingskonto i banken, eller en statsobligation ville give i afkast. Tilbagebetaler selskabet uden videre gælden og renterne, har man derved tjent lidt ekstra i afkast.

Problemet opstår først, når selskaberne ikke længere kan honorere obligationsforpligtelserne, eller der i markedet er en forventning om at flere selskaber vil gå konkurs og efterlade investorerne tilbage med tab. Og det er netop det sidste, der er sket. Mange regner nemlig med at flere selskaber i den kommende tid ikke kan indfri deres gældsforpligtelser, og renten på junk bonds er derfor drønet i vejret. Hvor investorerne indtil for ganske nyligt blot krævede omkring 3 pct. point i merrente, så skal der nu hele 16-17 pct. til for at lokke investorerne, og det har presset kurserne på denne type obligationer gevaldigt.


Dårligste ramt hårdest

Om årsagen til den kedelige udvikling blandt junk bonds forklarer obligationschef i Sydinvest, Jørn Jeppesen, at lavkonjunktur og udsigten til recession har ramt obligationer med lav kreditkvalitet hårdt. Ifølge obligationschefen er selskabernes sædvanlige finansieringskilder gradvist blevet lukket til efterhånden som investorerne til stadighed er mere tøvende med at give lån til noget med den mindste snert af risiko. Det øger risikoen for at selskaberne ikke kan refinansiere deres obligationslån efterhånden som de udløber.

Inden for junk bonds grupperes obligationerne efter sandsynligheden for tilbagebetaling af de enkelte obligationsudstedelser. De mindst risikofyldte junk bonds defineres som spekulative investeringer med betragtelige faktorer af usikkerhed.

Den gennemsnitlige kvalitet af obligationerne i Sydinvest Virksomhedsobligationer defineres som obligationer med lille sikkerhed for tilbagebetaling, og ifølge Jørn Jeppesen er det årsagen til at fonden har klaret sig dårligere end benchmark. Der er nemlig blevet satset mere de dårligere obligationer mod til gengæld at få et højere afkast. Det er altså ikke lykkedes porteføljeforvalteren at tage bestik af markedssituationen og i tide tilpasse obligationsbeholdningen efter hvordan obligationerne rent faktisk har udviklet sig førend det var for sent og løbet var kørt.

Derudover har en undervægt i amerikanske junk bonds trukket ned i afkastet. De har givet knap så lave afkast som tilsvarende europæiske obligationer, som Jørn Jeppesen har haft større tiltro til og derfor satset mere på disse obligationer.


Ramt af indløsning

Efterhånden som investorerne har trukket følehornene til sig, er markedet for junk bonds blevet støvsuget for likviditet, i et i forvejen illikvidt markedet, og det har været svært at finde potentielle købere til obligationerne.

Investorerne i Sydinvest Virksomhedsobligationer er også blevet mere risikobevidste og mange valgte derfor at sælge deres investeringsbeviser i fonden i oktober. I alt blev der tilbagesolgt for knap 200 mio. kr. i sidste måned eller knap 10 pct. af fondens formue ved månedens begyndelse. Det har derfor været nødvendigt for porteføljeforvalteren at sælge ud af obligationsbeholdingen i et marked, hvor der stort set ikke har været købere. Det har presset prisen yderligere på de frasolgte obligationer. Det er et tab som de tilbageværende investorer må tage, men som Sydinvest har forsøgt at minimere ved at gøre det dyrere for investorerne at komme ud af fonden, da bølgerne gik højest.

Den effektive rente på junk bonds er nu højere end den har været længe, og tror man på at selskaberne vil klare skærene, kan det være fristende at investere i dem nu. Der er fortsat meget stor risiko forbundet med junk bonds, og om Sydinvest Virksomhedsobligationer vil hente det tabte hjem i forhold til konkurrenterne, må tiden vise.

Top 5 et år - Morningstar Kategorien™ ’EUR Højrente - Obligationer’
Fondnavn Managerens navn Afkast 1 år i pct. Morningstar Rating™
Nordea Invest High Yield Bonds Ej Oplyst -19,3 4
SEB Inst. High-Yield Bonds Ho C. Wang -20,3 4
Nykredit Invest Eng Højrente Europa Ej Oplyst -21,8 5
TRPInvest Global High Yield Bonds Ej Oplyst -22,1 4
Alfred Berg High Yield John Lupton -22,8 4
Bund 5 et år - Morningstar Kategorien™ 'EUR Højrente - Obligationer’
Sydinvest Virksomhedsobligationer Jørn Jeppesen -45,7 1
The Danish European High Yield Fund David Loubignac -34,3 -
Nordea Invest Special Euro High Yield Bonds Ej Oplyst -33,8 3
Jyske Invest Virksomhedsobligationer Henrik Lysdahl -33,8 2
Sparinvest High Yield Value Bonds Klaus Blaabjerg -32,7 -
Gennemsnit for Morningstar Kategorien™ ’EUR Højrente - Obligationer’ - -27,3 -

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA

Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA  

Chefanalytiker i Morningstar Danmark

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings