Her er, hvordan du investerer i guld lige nu

Mens guldpriserne nærmer sig deres all-time highs, stiger aktiekurserne endelig også for minedriftsselskaber. Her finder du fonde, hvormed du kan deltage i denne tendens.

Valerio Baselli 07/05/2024
Facebook Twitter LinkedIn

A picture of stacked gold bars

Den 12. april nåede spotprisen for guld en historisk højde på $2.431 per ounce. Siden da er værdien af det ædle metal faldet let til omkring $2.300 - et niveau, der stadig er historisk højt. I løbet af de sidste syv måneder har afkastet været omkring 25%.

"Guld har allerede håndteret det faktum, at den pengepolitiske lempelse fra den amerikanske centralbank for 2024 ikke vil være så betydelig som forventet, og alligevel fortsætter sin opadgående trend," forklarer Ned Naylor-Leyland, manager af Jupiter AM Gold & Silver Fonden. "Dette antyder, at andre faktorer er på spil, såsom tilbagevenden af en betydelig efterspørgsel efter fysisk guld, især fra Kina og Mellemøsten. Denne bølge af fysiske køb kan være udløst af en kombination af forskellige grunde, herunder bekymringer om inflation og stigende geopolitiske spændinger i Mellemøsten."

Interessant nok er der i løbet af det sidste år strømmet 11,7 milliarder dollar fra kundemidler fra børsnoterede fonde (ETC'er) med ædelmetaller, senest i april med en månedlig historisk højde. Dette er fortjenestehjemtagninger, og disse investeringskøretøjer er tydeligvis ikke drivkraften bag den globale stigning i guldprisen.

 

 

Hvem køber al dette guld?

Kina er blevet en af verdens vigtigste købere af guld. Kinas Guldforening (CGA) rapporterede, at landets guldforbrug i 2023 næsten nåede 1.090 tons, hvilket svarer til en stigning på 8,73% sammenlignet med året før. En anden indikator for den samlede efterspørgsel efter guld i Kina, Shanghai Gold Exchange (SGE), rapporterede en stigning i efterspørgslen på 95% i januar 2024 sammenlignet med året før.

"Bag den rekordstore efterspørgsel fra Kina skjuler sig en interessant demografisk forskydning," fortsætter Ned Naylor-Leyland. "Yngre købere i alderen 25-34 år har øget deres andel af de samlede guldkøb fra 16% til 59% i 2023. Nedgangen i aktiemarkederne og lokale ejendomsvurderinger har bidraget til opkomsten af den yngre generation, men det er investeringsformen, der viser den sande natur af den demografiske forskydning. De yngre købere i Kina vælger at købe etgrams guldstykker for at bevare deres formue på lang sigt."

Ifølge en note fra Bert Flossbach, medstifter af Flossbach von Storch, "ville guld dog især profitere af negative reale renter, som Japan stadig har og sandsynligvis har brug for på lang sigt. I USA derimod ligger den reale rente for inflationsbundne obligationer på +2%, og den skal falde markant for, at guld igen bliver attraktivt for amerikanske investorer som en inflationssikring."

Men frem for alt mener Flossbach, at "det ikke er muligt at lave seriøse forudsigelser om guldprisen. I løbet af de sidste 10 år har investorerne kunne glæde sig over en årlig stigning i guldprisen på mere end 8% i euro. Med henblik på fremtiden bør vi ikke forvente en lignende vækst. For os er det primære ved guldinvesteringer ikke afkastet, men dets forsikringsmæssige karakter som en del af en diversificeret investeringsstrategi."

Er det tid til at kigge på guldaktier?

Mens værdien af fysisk guld er steget kraftigt, har aktiekurserne for virksomhederne, der udvinder og markedsfører det, kun fulgt langsomt med.

En simpel sammenligning af to ETF'er fra samme fondsforvalter, der er rettet mod disse to investeringsklasser, nemlig iShares Physical Gold ETC (PPFB) og iShares Gold Producers ETF (ISOE), illustrerer forskellen tydeligt: Sidstnævnte steg med 17,7% sidste år, mens førstnævnte kun steg med 2,5%.

På den anden side ser det ud til, at der er sket noget i de seneste tre måneder, da iShares ETC på fysisk guld er steget med 14,4%, og ETF'en på aktier fra guldmineselskaber er steget med 20,4%.

 

 

"Efter at have været undervurderet i forhold til det gyldne metal i årevis, har NYSE Arca Gold Miners Index og MVIS Global Juniors Gold Miners Index siden marts udviklet sig markant bedre end guld. Dette kunne være begyndelsen på en længe ventet vending for guldmineaktier," siger Imaru Casanova, porteføljeforvalter for guld og ædelmetaller hos VanEck.

Generelt er afkastene af fysisk guld og guldmineaktier korrelerede på lang sigt, men ikke på kort sigt. Ligesom guldprisen stiger, bliver det billigere at grave efter guld. Mineaktier kan stige markant, når guldprisen stiger, men det er ikke altid tilfældet. Traditionelt set er mineaktier mere volatile og forstærker bevægelserne i det gyldne metal, som du også kan se i den ovenstående graf.

"Outperformere inden for sektoren skal også vise en grundlæggende positionering og en solid strategi, der omsætter stigende guldpriser til forbedret likviditet og højere afkast, hvilket igen muliggør vækst,“ fortsætter Casanova. "Organisk vækst er ikke let i guldssektoren."

"At søge efter nye guldforekomster eller at definere/udvide eksisterende forekomster er en vanskelig, langvarig og kapitalkrævende proces. For at udvide deres base af reserver og mineressourcer markant, skal virksomhederne normalt erhverve andre virksomheder eller aktiver. Alt i alt gælder: Jo mere fremskredet et projekt er, desto højere er dets værdiansættelse, og desto hurtigere vokser virksomheden." 

 

 

Dette indlæg blev oprindeligt offentliggjort på italiensk den 6. maj 2024.

Abonnér på Morningstar.dk og få adgang til tusinde af analyser:

Tilmeld dig her

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser