Forrygende aktieår i Norden

De nordiske lande har leveret stærke aktieafkast igen i 2006. Men i et usikkert 2007 kan det være værd at notere sig, at svenske aktier er særligt konjunkturfølsomme, og kan blive blandt taberne, hvis tiderne for alvor vender.

Las Olsen 02/01/2007
Facebook Twitter LinkedIn

Også 2006 blev et fremragende år for nordiske aktier. Investorer dér nåede i gennemsnit særdeles solide afkast, både absolut set og set i forhold til andre lande. Af de 23 etablerede industrilande, som indgår i det toneangivende MSCI World aktieindeks, er det norske, svenske og danske marked henholdsvis nummer fire, fem og seks, målt på afkastet sidste år – kun overgået af Spanien, Irland og Portugal.

Den gennemsnitlige fond i Morningstar-kategorien ’Norden – Aktier’ præsterede et afkast i 2006 på 27 procent, omregnet til danske kroner. Det var fjerde år i træk, tallet var over 20 procent. Nordiske aktier har været en forrygende investering i den periode.


Fire svenske forklaringer

Men der er ikke nogen speciel grund til at tro, at det vil blive ved med at gå sådan. Morningstars chefanalytiker i Sverige, Jonas Lindmark, peger på, at Nordens klart største marked kan stå over for en noget vanskeligere periode.

Jonas Lindmark ser fire hovedårsager til, at svenske aktier er steget mere end så mange andre. Og af de fire årsager kan i hvert fald et par stykker hurtigt vende og blive til faktorer, der trækker børsen i Stockholm nedad.

For det første har Sverige en større andel af konjunkturfølsomme selskaber end gennemsnittet andre steder. De store svenske industrivirksomheder er følsomme over for udviklingen internt i virksomheder over hele verden, og nyder især godt af, når de andre virksomheder investerer i ny kapacitet. Det har gavnet svenske aktionærer på det seneste, hvor verdensøkonomien har oplevet det kraftigste opsving i hen ved 30 år. Men følsomheden over for konjunkturerne kan vende sig til en ulempe, hvis der kommer et alvorligt tilbageslag – som mange frygter, ikke mindst for amerikansk økonomi.

For det andet har svenske virksomheder, set under et, haft en stærkere vækst deres overskud, hvilket trækker aktiekurserne opad. Også på det område kan et globalt tilbageslag ramme Sverige ekstra hårdt den anden vej.

For det tredje nyder svenske aktier godt af den generelle tendens til, at investorer er blevet mere positive over for europæiske aktier, og mere skeptiske over for amerikanske.

For det fjerde tiltrækker det svenske marked mange penge udefra, og andelen af svenske aktier ejet af udlændinge er stigende. I forhold til de hjemlige, er de udenlandske investorer typisk en del mere kortsigtede.


Kan vende til ulemper

Jonas Lindmark påpeger, at mange af de faktorer, der har trukket svenske aktier op, hurtigt kan vende og trælle den anden vej. Det viser blandt andet erfaringen fra kursfaldende i 2000-2002, der ramte Sverige hårdt. Dengang var forklaringerne blandt andet den store andel af konjunkturfølsomme selskaber, brat tilbagegang i virksomhedernes overskud og udsalg fra udenlandske investorer, der ville have pengene hjem igen.

Forklaringerne på udviklingen i Sverige kan ikke direkte overføres til danske forhold. Danmark har relativt mange selskaber, der ikke er særlig følsomme over for konjunkturerne – så som medicinalvirksomheder. Den kraftige fremgang for danske aktier er ikke mindst knyttet til den globale tendens til store kursstigninger for små selskaber. Dem er der relativt mange af herhjemme.

En nylig undersøgelse fra Morningstar af forventningerne hos nogle af Europas førende investeringsforvaltere viste, at et klart flertal af eksperterne forventer, at den tendens er slut nu. Store selskaber vil stige mere end små i år, mener 84 procent af dem.

Til gengæld peger mange også på, at der fortsat er rigtig mange penge sat af til virksomhedsopkøb fra kapitalfonde og andre virksomheder. Og tilsyneladende er en hel del danske virksomheder blandt dem, der kunne blive mål for opkøb. Det kunne give fornyet fremgang herhjemme.


Husk at rebalancere

Har man fonde med svenske eller nordiske aktier blandt sine investeringer, er det værd at overveje, om niveauet er det rigtige. De senere års massive kursstigninger kan have ført til, at de fonde nu udgør en betydeligt større procentdel af éns investeringer, en man oprindeligt havde tænkt sig.

Tidspunktet kan således være velvalgt til at rebelancere – altså tage noget af gevinsten hjem på de markeder, som det svenske, hvor det er gået godt. Og dermed opnå en vis beskyttelse mod et eventuelt tilbageslag.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Las Olsen  Las Olsen

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings