Tid til at tænke skat

Nytåret er atter ved at nærme sig, og det betyder at man igen skal til at tænke over de skattemæssige konsekvenser af sine investeringer. I år er der endda et ekstra incitament til at kikke nærmere på skatten, da reglerne laves om fra nytår.

Facebook Twitter LinkedIn

Når man sidder op til nytår og skal gøre skatteregnskabet op for årets investeringer og beslutte sig for, om det bedst kan betale sig at sælge nogle investeringer eller ej, er det i år en god idé at bruge lidt ekstra tid.

Fra nytår laves reglerne nemlig om. Det kan betyde, at det der før hen ville have været det mest hensigtsmæssige at gøre rent skattemæssigt, måske alligevel ikke vil være en god idé.

Ændringerne kommer til at berøre folk med investeringer for frie midler. Pensionsinvestorer bliver derimod ikke berørt af ændringerne.

Af de væsentligste ændringer bliver en ophævelse af både 100.000 kroners grænsen og 3-års reglen.

Begge regler har været udskældte igennem lang tid, da de er blevet anset for at være nogle af de mest hæmmende regler for at få en fri og udbredt aktiekultur i Danmark.

Investorerne har ganske enkelt haft for svært ved at finde ud af, hvilken skattesats man ville blive ramt af, og det har afholdt mange fra at forsøge sig ud i investeringens kunst.


Ophævelse af reglerne

De to omtalte regler blev i sin tid indført for at gavne aktiemarkederne, - de skulle beskytte den lille investor, der ønskede langsigtet at investere i børsnoterede selskaber. Men reglerne har igennem længere tid været ønsket ændret, da flere og flere er begyndt at investere, ligesom beløbene, der investeres for, er blevet større.

Ophævelsen af reglen om 100.000 kroners grænsen betyder, at investorerne ikke længere har nødigt at tænke på, hvor stor en samlet sum, som man har investeret. De nye skatteregler kommer altså ikke direkte til at handle om, hvor stor den samlede portefølje for frie midler er.

100.000 kroners reglen er blevet reguleret hvert år og i år er satsen på 136.600 kr. For ægtefæller gælder der, at grænsen er det dobbelte, - godt 273.000 kr.

Ophævelsen af tre-års reglen betyder samtidigt, at man ikke længere har nødigt at tænke over, hvor lang tid man holder sine investeringer, - dette gælder dog kun investeringer foretaget fra det nye år.

Tidligere har det været sådan, at gevinster på aktier/fonde ejet i mere end tre år var skattefri, hvis man som investor holdte sig under 100.000 kroners grænsen. Derimod blev gevinster på aktier holdt under tre år beskattet som kapitalindkomst, hvilket kunne betyde en beskatning på op mod 59 procent.

Var man som investor over 100.000 kroners grænsen blev gevinster på aktier holdt under tre år ligeledes beskattet som kapitalindkomst.

Gevinster på aktier/fonde holdt mere end tre år blev derimod beskattet som aktieindkomst med en skatteprocent på 43 procent.

Disse regler med 100.000 kroner grænse og tre-års regler har i tilfælde ført til, at det bedre har kunnet betale sig at holde aktierne i perioder, hvor man har vidst, at aktiekursen ville falde end det har kunnet belønne sig at sælge aktierne, - udelukkende fordi man ikke har skullet af med ligeså stor en skattebetaling hvis man har ventet med salget.


De nye regler

De nye regler medfører alt andet lige, at det vil blive nemmere at være investor fremover.

Gevinsterne vil dog fortsat blive beskattet med to forskellige satser: 28 eller 43 pct.

Gevinster op til 44.300 kr. vil blive beskattet med 28 pct. mens alt herudover beskattes med 43 pct. Dette er uanset ejertiden på de enkelte aktier.

Opgørelsen af aktiegevinster vil blive gjort pr. kalender-år.

Selv om skattereglerne bliver ændret, så der er tale om mere enkle regler, betyder de to forskellige skattesatser alligevel, at investorer bliver nødt til at tænke taktisk, når der skal realiseres gevinster.

Står man for eksempel i en situation fremover i december måned, hvor man allerede har realiseret gevinster for ca. 44.000 kr., kan det måske være en fordel at vente med at realisere yderligere gevinster til året efter.

Tager man en situation, hvor investor står overfor at skulle bruge pengene til at købe noget for, og derfor gerne vil realisere sine aktier, som i december har en gevinst på ca. 40.000 kr., så vil et salg inden nytår blive beskattet med 43 procent, hvilket betyder at investor kommer af med 17.200 kr. i skat.

Venter han med at sælge til det nye år vil skattesatsen blive på 28 prcoent, svarende til 11.200 kr.

Der er altså tale om en gevinst efter skat på 6.000 kr., hvis denne investor venter med at sælge (og ikke har yderligere gevinster i det nye år, da han så også vil komme op og betale den høje skatteprocent af disse yderligere gevinster).


Overgangsregler

Det der gør det særligt interessant for investorerne op til nytår i år er, at man kan tænke yderligere taktisk. For selv om reglerne kommer til at gælde fra nytår, vil der være en overgangsperiode for de nuværende investorer, som ellers ville blive ramt uretfærdigt hårdt.

Det betyder, at man stadigvæk fremover skal kunne sælge aktier holdt i mere end 3 år skattefrit, såfremt man ved årsskiftet 2005/06 har holdt sig under 100.000 kroners grænsen.

Det har faktisk en del konsekvenser for nuværende investorer.

Det betyder nemlig, at investorer, der ligger under 100.000 kroners reglen med fordel inden årsskiftet kan supplere op med investeringer, så man ligger lige under grænsen, der som tidligere nævnt er på 136.600 kr. for enlige og på 273.100 kr. for ægtepar

På den måde kan man efter 3 år sælge skattefrit, - køber man derimod efter årsskiftet vil de samme gevinster blive beskattet med minimum 28 procent.

På samme måde kan man som investor der ejer for mere end 100.000 kroners grænsen overveje, om det måske bedre kan betale sig at sælge nogle aktier inden nytår og komme under grænsen. Selv om salget vil være skattepligtigt, vil de øvrige beholdninger i porteføljen (hvis man når under 100.000 kroners grænsen inden årsskiftet) kunne sælges skattefrit efter 3 års ejertid.

Hvor kedeligt det end kunne lyde her i perioden op til jul og nytår, er det altså blevet tid til at tænke skat……

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ricky Steen Rasmussen  Ricky Steen Rasmussen

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser