Naturlig overvægt af danske aktier

Ser man på danske fonde, som investerer i europæiske aktier, er der en tendens til, at de generelt har klaret sig bedre end deres europæiske kollegaer.

Danske fonde, der investerer i europæiske aktier har generelt gjort det rigtigt godt i det seneste år. Blandt fondene i Morningstar Kategorien ’Europa Large Cap Blend – Aktier’ er det på ét års sigt blevet til afkast på mellem 22,0 og 36,3 procent.

Men det er ikke kun, når man ser på de absolutte tal, at fonde har gjort det godt. Også når man kigger på performance relativt til deres europæiske konkurrenter, der investerer inden for samme investeringsunivers, har de danske fonde klaret sig godt.

Blot fem danske fonde i kategorien har reelt set klaret sig dårligere end gennemsnittet af samtlige europæiske fonde i samme kategori. Derimod har de 18 resterende fonde, der er at finde i kategorien, klaret sig bedre.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

For at se denne artikel registrér dig som Morningstar Basis-medlem

Registrér dig gratis

Om forfatteren

Ricky Steen Rasmussen  Ricky Steen Rasmussen

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Terms of Use        Privacy Policy        Cookies