Naturlig overvægt af danske aktier

Ser man på danske fonde, som investerer i europæiske aktier, er der en tendens til, at de generelt har klaret sig bedre end deres europæiske kollegaer.

Facebook Twitter LinkedIn

Danske fonde, der investerer i europæiske aktier har generelt gjort det rigtigt godt i det seneste år. Blandt fondene i Morningstar Kategorien ’Europa Large Cap Blend – Aktier’ er det på ét års sigt blevet til afkast på mellem 22,0 og 36,3 procent.

Men det er ikke kun, når man ser på de absolutte tal, at fonde har gjort det godt. Også når man kigger på performance relativt til deres europæiske konkurrenter, der investerer inden for samme investeringsunivers, har de danske fonde klaret sig godt.

Blot fem danske fonde i kategorien har reelt set klaret sig dårligere end gennemsnittet af samtlige europæiske fonde i samme kategori. Derimod har de 18 resterende fonde, der er at finde i kategorien, klaret sig bedre.

Spørgsmålet er så, om de danske porteføljemanagere og fonde reelt set er så meget bedre, eller om det skyldes tilfældigheder.

Der findes argumenter for begge sider. Ser man helt overordnet på samtlige danske fonde, har disse en Morningstar Rating over gennemsnittet.

Ser man på oktober måneds rating, havde de danske fonde således en gennemsnitlig rating på 3,27 mod et naturligt gennemsnit for europæiske fonde på 3,00. Faktisk var de danske fonde tredjebedst i Europa, kun overgået af finske og belgiske fonde.

Ser man på www.morningstar.dk, vil man da også kunne se, at de danske fonde indenfor denne uges kategori gennemsnitligt har en Morningstar Rating på 3,2 stjerner. Fondene har altså også inden for denne kategori klaret sig bedre end deres europæiske konkurrenter.


Domicil medbestemmende

En del af årsagen hertil, skal dog også søges i andre faktorer, end rent og skær dygtighed. For den demografiske domicil af fondene har også stor betydning for det relative afkast.

Dette virker måske en smule underligt. Men det er dog en klar tendens, når man ser på tværs af det europæiske fondsmarked.

Porteføljemanagere har en – ganske naturlig – tendens til at overvægte investeringer i de markeder, som de kender bedst.

Derfor er der også en tendens til, at franske fonde vil overvægte investeringer i Frankrig, Tyske fonde vil se meget mod, om der er nogle oplagte tyske selskaber, som der kan investeres i og danske fonde vil i mange tilfælde have en større andel af formuen placeret i danske aktier i forhold til andre europæiske fonde, for hvem det danske marked er mindre og formentligt sekundært.

Dette gælder helt generelt. Når det danske område indgår som en del af investeringsuniverset, er der ofte en tendens til, at man i danske fonde ser en overvægt af danske aktier.


Klar sammenhæng

Når man ser på udviklingen på aktiemarkederne i Europa, har det danske marked gået noget nær enegang og skabt rigtig pæne afkast til investorerne. Ser man således på fonde, der udelukkende investerer i danske aktier, har disse i det seneste år skabt afkast på mellem 32,5 og 62,5 procent.

Overfører man denne viden til denne uges tabel, er der faktisk en klar sammenhæng. For eksempel viste seneste portefølje for dennes uges vinder – ’Investin SRI-aktier’ – at der var investeret ikke mindre end 47,8 procent af formuen i Danmark.

Ser man på en anden af det seneste års top-performere har ’BankInvest Europæiske Aktier’ investeret mere end 6,5 procent i danske aktier, mens gennemsnittet blandt samtlige knapt 1.000 fonde i denne kategori blot har omkring 1,5 procent investeret i danske aktier.

Ser man på tallene kan de danske fonde gode performance imidlertid ikke forklares fuldkommen ud fra den faktor, at der investeres mere i danske aktier. Visse udenlandske fonde har også større dele placeret i danske aktier, uden at have gjort det ligeså godt.

Men det ser dog ud til at en del af denne mer-performance skyldes, at man har overvægtet det danske marked.


Naturlig investeringsmetodik

Der er ikke noget overraskende i at investere på egne markeder. Faktisk er det fuldkommen naturligt. For de selskaber, der findes på ens eget hjemmemarked, vil alt andet lige også være dem, man kender bedst.

Her kan man således lettest vurdere, om virksomheden reelt set er billigt eller dyrt prissat. Eller hvordan vækstscenariet reelt set ser ud for den enkelte virksomhed. Eller for den sags skyld bare noget så simpelt, at man bedre har muligheden for at møde ledelserne og vurdere, om man har tiltro til deres udmeldinger omkring fremtiden eller ej.

Det kan imidlertid skabe et problem for de enkelte investorer, da investorerne kan få en uønsket stor eksponering mod et enkelt investeringsmarked, når man i virkeligheden troede, at man fik en stor spredning i sine investeringer. Derfor vil det altid være en god idé at undersøge hvordan en investering i en fond passer ind med de andre investeringer i porteføljen. Dette og meget mere kan blandt andet gøres på www.morningstar.dk

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ricky Steen Rasmussen  Ricky Steen Rasmussen

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser