Hold øje med Europa

Der sker hele tiden forskydninger i sammensætningen af éns portefølje, når de enkelte investeringer stiger eller falder i værdi. Derfor er det vigtigt at se på sammensætningen af investeringerne jævnligt.

Facebook Twitter LinkedIn

I de sidste år – og især i løbet af 2005 – har man kunnet se de danske aktier træde op på den store klinge og sprinte fra de fleste øvrige aktiemarkeder i Europa.

Det har også betydet, at mange private investorer - udover at have tjent gode penge på investeringerne, hvilket de færreste formodentligt har noget imod - også på nuværende tidspunkt har en uønsket stor eksponering over for det danske aktiemarked.

Med andre ord vil stigninger eller fald i aktierne på Københavns Fondsbørs kunne få en uønsket stor effekt i forhold til udviklingen i den samlede formue.


Kig efter andet

Der er ingen tvivl om, at de danske aktier er af væsentlig interesse for de danske investorer, på trods af, at de danske aktier samlet set kun udgør en meget minimal del af hele verdens aktiemarkeder.

Der er flere årsager til dette. Noget af det vigtigste er, at udviklingen i de danske aktier i stor udstrækning også afspejler udviklingen i den danske økonomi under ét. Det vil også sige, at aktierne indgår i en ganske naturlig cyklus i forhold til danskernes private økonomiske situation.

Går det godt i Danmark, er der en tendens til, at vi bruger flere penge. Bruger vi flere penge, begynder det at gå godt for de virksomheder som producerer eller leverer de varer og ydelser, som vi køber.

Det fører til øgede overskud i virksomhederne, hvilket alt andet lige også vil betyde stigende aktiekurser. Dette fører igen til øget formue både for de investorer, der har investeret direkte for frie midler, og for dem, der har pensionsopsparing i et af pensionsselskaberne, der så til gengæld har investeret i aktier.

Hermed er vi altså tilbage ved, at den øgede formue kan føre til øget forbrug til gavn for virksomhederne og så videre.

Derfor kunne man selvfølgeligt også tænke sig, at danske aktier vil blive ved med at give gode afkast og levere bedre resultater end deres europæiske konkurrenter.

Der er da heller ikke udsigt til, at den danske vækst, der generelt præger samfundet, skulle aftage drastisk over de kommende år. Det ser godt ud for forbrugerne, for investorerne og for pensionsopsparerne og generelt er billedet forholdsvist lyserødt, hvis man tager de lange briller på.

Men mange af de danske aktier er imidlertid blevet forholdsvis dyre i forhold til deres europæiske konkurrenter.

Det gælder både når man sammenligner prisen på aktierne i forhold til de reelle bogførte værdier, der ligger i selskaberne, men også når man sammenligner hvor meget det rent faktisk koster at købe sig ind i overskuddet fra selskabet. Dette sidste udregnes typisk via nøgletallet Price/Earning, der reelt set måler prisen for én krones overskud fra selskabet.

Derfor er flere investorer også begyndt at kigge sig om efter andre og billigere aktier end de danske.


Tyskland trækker

At de danske aktier har kørt væsentligt bedre end i mange andre europæiske lande er der ikke noget at sige til, da den generelle vækst i de fleste andre lande har været meget lav.

Især den tyske økonomi, der er et trækplaster for de andre europæiske økonomier, har stået stille i lang tid. Også i andre europæiske lande har der været stilstand og derfor har disse lande presset på for at få den europæiske centralbank til at blive ved med at sænke renterne, så man kunne skyde gang i økonomien.

Nu ser det imidlertid ud til, at økonomien atter er ved at være tilbage på sporet, og væsentligst, at den tyske økonomi kan præsentere en ganske pæn vækst inden for en overskuelig fremtid.

Såfremt Tyskland får hjulene op i omdrejninger vil det have en positivt afsmittende effekt for de øvrige europæiske lande, da det alt andet lige vil medføre øget samhandel og eksportmuligheder.

En anden væsentlig ting, der gavner de europæiske selskaber under ét, er den stigende dollarkurs, som vi har været vidne til over det seneste lange stykke tid. Den svage dollar har tidligere betydet, at de amerikanske varer har været forholdsvis billigere at købe end mange europæiske varer.

Man har da også set, at der har været ganske godt gang i den amerikanske vækst – faktisk så meget, at den amerikanske centralbank bliver ved med at sætte renten op gang på gang for at tøjle den økonomiske vækst og deraf følgende inflation.

Efter at dollaren er steget er de europæiske varer igen blevet mere attraktive, hvilket har ført til øget omsætning og øget overskud i virksomhederne.


Husk kernen

Ser man på prissætningen af de europæiske aktier i forhold til for eksempel de amerikanske aktier er de europæiske da også attraktive. Flere eksperter taler om, at europæiske aktier generelt set er op mod 25 pct. billigere prissat end de amerikanske.

Vil man derfor omlægge porteføljen, så den ikke er så eksponeret overfor de danske aktier, der som tidligere nævnt er steget meget og derfor kan udgøre for meget i den samlede portefølje, har man umiddelbart ikke nødigt at kigge langt ud over landets grænser.

For selv om man vælger at omlægge i porteføljen, er det stadigvæk vigtigt at hovedparten er lagt i såkaldte kerne-afdelinger. Kerne-afdelinger er investeringsafdelinger, der investerer i nogle af de vigtigste, største og mest solide markeder, der er af væsentligst interesse for danske investorer. Faktisk bør hovedparten af afkastet fra den samlede portefølje stamme fra kerne-afdelinger.

Typiske kerneafdelinger for danske investorer er: Danske afdelinger, globale large cap afdelinger, japanske large cap afdelinger – og afdelinger i Morningstar Kategorien ’Europa Large Cap’.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ricky Steen Rasmussen  Ricky Steen Rasmussen

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser