God sommer for danske fonde

Investorer, der har investeret i afdelinger med danske aktier har haft en noget uensartet sommer. For mens regnen har silet ned over det meste af landet må solen siges at have skinnet over det danske aktiemarked.

Facebook Twitter LinkedIn

”Du danske sommer, jeg elsker dig….”. Sådan har mange investorer formentligt sunget i de sidste par måneder.

For selv om solen ikke just har vist sit ansigt mange gange og varmen er gået det meste af landet forbi, er der alligevel én befolkningsgruppe, som har haft en ganske udmærket sommer; De danske investorer.

Generelt har de fleste investeringsafdelinger med aktier vist pæne takter hen over sommeren. Investeringsafdelinger indenfor nogle af de rigtigt store Morningstar Kategorier som f.eks. investeringsafdelinger, der investerer i store europæiske selskaber – i kategorien ’Europa Large Cap Aktier’ – og investeringsafdelinger, der investerer i store selskaber på globalt plan – i kategorien ’Global Large Cap Aktier’ - har således belønnet deres investorer med gennemsnitlige afkast på hhv. 11 pct. og 10 pct. set over de seneste tre måneder.

Endnu bedre er det dog gået for investorer, der har investeret penge i investeringsforeninger, der investerer i danske aktier. Disse fonde har hen over den udeblevne sommer i de seneste tre måneder givet et gennemsnitligt afkast på 16,3 pct.

Set over hele år 2005 har det danske aktiemarked faktisk givet langt bedre afkast end de to førnævnte. Over denne periode har aktieafdelinger med danske aktier givet et afkast på gennemsnitligt 32,0 pct., hvilket er mere end dobbelt så meget som for de to førnævnte store kategorier.


Ny rekord

Dels er de mindre og mellemstore danske selskaber på fondsbørsen stormet frem de seneste år og har i en periode skabt pænere afkast end aktierne i KFX-indekset med de 20 største danske børsnoterede selskaber.

Men især de seneste tre måneder er også de største aktier begyndt at røre på sig. Således har KFX-indekset over de seneste tre måneder givet et afkast på over 18,5 pct.

Stigningen i det toneangivende indeks over de seneste måneder har også betydet, at indekset nu har slået sin fem-år gamle rekord, hvor det højeste niveau indtil for nyligt havde heddet indeks 355. Ikke alene har indekset slået sit eget tidligere højeste niveau, - aktierne er også fortsat op siden og KFX-indekset ligger nu over indeks 370.

I den seneste måned er indekset steget med over 6 pct., hvilket er et godt stykke over indeksene for henholdsvis mellemstore og små selskaber på Fondsbørsen, som har givet afkast på omkring 2,0 og 3,5 pct.

Set over hele det seneste år er det dog stadigvæk investeringsafdelingerne med Small Cap selskaber, der har klaret sig klart bedst. Bedst er det gået for BankInvest Small Cap, der har givet investorerne et afkast på over 76 pct. Herefter er der et godt stykke ned til afkastet for den næstbedste fond i det seneste år, hvor Dexia Invest Small Cap har givet et afkast på 63,5 pct.

Top 10 et år - Morningstar Kategorien™ 'Danmark - Aktier'
Fondnavn Managerens navn Afkast 1 år i pct. Morningstar Rating™
BankInv.Dk Small Cap Akt. Anders Lund 76,8
Dexia Invest Danske Small Cap Aktier Ej oplyst 63,5
Nykredit Invest Danske aktier Peter Holt 63,1
SEBinvest Afdeling 7 Danske Aktier Peter Bundgaard 59,2
Nykredit Portefølje Danske Aktier (PAL) Peter Holt 59,1
Merchant Invest Danske Small Cap Aktier Hans Kjaer 57,4
BankInv.Danske Akt. Anders Lund 55,7
Merchant Invest Fokus Danske Aktier Hans Kjaer 50,6
Carnegie WorldWide/Danske Aktier Kim Korsgaard Nielsen 49,9
Merchant Invest Danske Aktier Hans Kjaer 48,1
Kategoriens gennemsnit 49,0
Bund 10 et år - Morningstar Kategorien™ 'Danmark - Aktier'
Fondnavn Managerens navn Afkast 1 år i pct. Morningstar Rating™
Sparinvest KFX aktier Thomas Bjørn Jensen 41,0
Lån & Spar Rationel Invest - Afdeling Danmark Toni Jensen 41,6
BankInv.KFX Akt. Kenneth Haslund 43,0
Alm. Brand Invest Danske Aktier Ej oplyst 43,2
Alfred Berg Danmark Allan Nielsen 43,3
Sydinvest Danmark Niels Skovvart 44,6
Danske Invest Danmark Hans Kjaer 44,9
Midtinvest Danmark Ej oplyst 45,1
EGNS-INVEST Danmark Janne Kjaer 45,3
Nordea Invest Danmark Ej oplyst 46,5
Kategoriens gennemsnit 49,0Luft under vingerne

At BankInvest for alvor er begyndt at vise tænder på den danske investeringshimmel vidner år-til-dato tabellen også om.

I denne tabel kan man på tværs af samtlige investeringsforeninger se, hvem der har skabt det bedste eller dårligste afkast i forhold til, hvad man ville have fået ved en investering i en gennemsnitlig fond i den pågældende kategori, hvori investeringsafdelingen ligger. Der bliver her sammenlignet med samtlige mere end 25.000 fonde på europæisk plan, som Morningstar indhenter data for.

I denne tabel finder man for Morningstar Kategorien ’Danmark – Aktier’ hele to BankInvest afdelinger, der da også er de eneste repræsentanter for kategorien i tabellen.

Således har BankInvests to danske afdelinger – BankInvest Danske Small Cap og BankInvest Danske Aktier – givet afkast i indeværende år på henholdsvis 17,6 pct. og 7,1 pct. mere end for gennemsnittet af afdelingerne i kategorien.

Bedst i tabellen er SparInvest Danske Provinsbanker, der må siges at have været noget af et eventyr for de investorer, som har været hoppet med på vognen i ordentlig tid.

Sparinvest Danske Provinsbanker er den eneste danske investeringsforening, som er placeret i Morningstar Kategorien ’Finans – Aktier’. Dermed bliver afdelingen også udelukkende målt op imod andre europæiske fonde, der fokuserer strategien på at investere i finansielle aktier.

Disse øvrige fonde må med misundelse kigge lagt efter afkastet hos Sparinvest Danske Provinsbanker. For de danske ”små”-banker har skabt helt utrolige resultater i de seneste år. Og fra at have været opfattet som kedelige defensive aktier, der for år tilbage var prissat væsentligt under de reelle indre værdier, der lå i bankerne, har aktierne for alvor fået investorernes interesse og opmærksomhed og aktierne er nu steget til over den indre værdi i bankerne. Aktierne på mindre danske provinsbanker er dermed i de seneste år steget langt mere end man har oplevet det andre steder i Europa.

Sparinvest Danske Provinsbanker er også den danske investeringsafdeling, som over de seneste tre år har skabt det absolut højeste afkast til investorerne. Afkastet i denne periode har været på ikke mindre end 210 pct.

I spidsen af tabellen, som på mange områder kan identificere hvem der er gode til at forvalte midlerne i forhold til sammenlignelige konkurrenter, blander der sig også Jyske Invest Favorit Aktier, der ligger i kategorien ’Globale Large Cap aktier’. Afdelingen har skabt et merafkast i forhold til de øvrige fonde på 15,7 pct.

Dermed er der forsat tæt løb om at blive den bedste til at skabe merafkast til investorerne i forhold til konkurrenterne.

10 bedste fonde siden årets start
Fondnavn Morningstar Kategori™ ÅTD merafkast* Kategoriens afkast åtd Morningstar Rating™
Sparinvest DK Provinsbanker Finans - Aktier 20,8 10,9
BankInv.Dk Small Cap Akt. Danmark - Aktier 17,6 32,0
Jyske Invest Favorit Aktier Globale Large Cap - Aktier 15,1 13,7
SEB Inst. Alpha Europa Large Cap - Aktier 11,0 16,2
SEBinv. Afdeling 3 Henrik Hviid´s Favoritvirksomheder Europa Large Cap - Aktier 9,5 16,2
SEBinvest Afdeling 10 - Vækst Temaer Globale Mid/Small Cap - Aktier 8,8 16,6
Sparinvest Cumulus EUR Lav Risiko - Balanceret 8,6 4,4
Dexia Invest Europæiske Ejendomme Fast Ejendom - Aktier 8,2 17,2
Carnegie WorldWide/Globale Aktier Globale Large Cap - Aktier 7,3 13,7
BankInv.Danske Akt. Danmark - Aktier 7,1 32,0
10 ringeste fonde siden årets start
Fondnavn Morningstar Kategori™ ÅTD merafkast* Kategoriens afkast åtd Morningstar Rating™
BankInv.Thailand Akt. Asien ex. Japan - Aktier -12,0 22,6
ValueInvest Japan Japan Mid/Small Cap - Aktier -10,6 14,0
Danske Invest Pension (PAL) - USA Valutasikret Nordamerika Large Cap - Aktier -10,4 11,9
Danske Invest Engros Østeuropa Konvergens Central- og Østeuropa - Aktier -8,9 34,3
Alm. Brand Invest Europæiske Aktier Europa Large Cap - Aktier -8,8 16,2
SEB Inst. High-Yield Bonds USD Højrente - Obligationer -8,8 9,6
Nordea Invest High Yield Bonds USD Højrente - Obligationer -8,7 9,6
Merchant Invest Globale Kreditobligationer USD Højrente - Obligationer -8,1 9,6
TEMA Kapital Nordiske Aktier Norden - Aktier -8,1 25,0
Gudme Raaschou High Yield USD Højrente - Obligationer -8,1 9,6

*: ÅTD Merafkast beregnes som afkastet for fonden fratrukket det gennemsnitlige afkast for kategorien (hele europa). Tallet angiver på tværs af samtlige investeringsfonde, hvem der har været bedst eller dårligst til at skabe et afkast til investorerne i forhold til gennemsnittet for sammenlignelige fonde inden for fondens egen kategori. KUN fonde der har eksisteret siden d. 1/1-2005 er taget med

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ricky Steen Rasmussen  Ricky Steen Rasmussen

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser