Hedge i samlet portefølje

Nøjagtigt som man bør have både obligationsafdelinger og aktieafdelinger i sin samlede portefølje, bør man heller ikke gå uden om de nye interessante hedgeforeninger.

Facebook Twitter LinkedIn

Som det fremgår af tabellerne her på siden, har de danske obligationsafdelinger det seneste år skabt ganske pæne afkast på mellem 12,1 pct. for den bedste afdeling og ned til 3,7 pct. for afdelingen med det laveste afkast.

Sammenlignet med afdelinger, der investerer i danske aktier, hvor afkastene har ligget mellem 41,9 og 21,7 pct., har de danske obligationer selvfølgeligt ikke været særligt attraktive som investeringsobjekt. I det hele taget, er obligationer næppe et investeringsobjekt af interesse, hvis man har en ambition om at blive rig på relativ kort sigt.

Til gengæld har obligationer den egenskab, at risikoen ved obligationerne er forholdsvis begrænset. Så hvor aktierne kan svinge voldsomt i værdi, vil obligationer – alt andet lige – vise væsentligt færre udsving i afkastet.

Samtidigt reagerer aktier og obligationer forskelligt på en lang række forskellige økonomiske tendenser og trends i samfundet. Netop derfor bør en god solid portefølje, hvor man ønsker at opnå et pænt og stabilt afkast, indeholde både investeringsafdelinger med obligationer og investeringsafdelinger med aktier. Herunder bør man så ligeledes vælge en række afdelinger med forskellige investeringsobjekter indenfor både aktivtyperne obligationer og aktier.

Top 10 et år - Morningstar Kategorien™ 'DKK Øvrige - Obligationer'
Fondnavn Managerens navn Afkast 1 år i pct. Morningstar Rating™
Sparinvest Lange obligationer Erik Kjærgaard 12,1
Danske Invest Lange Danske Lars Detlefsen 10,9
Nykredit Invest Lange obligationer Henrik Jørgensen 10,8
Danske Invest Pension - Lange Obligationer Frede Røndbjerg 10,7
Nordea Invest Lange obligationer Ej oplyst 10,6
BG Invest Lange Pensionsobligationer Frede Røndbjerg 10,2
BankInv.Lange Dk Obl. Christian Meyersahm 9,9
Dexia Invest Lange Danske Obligationer Ej oplyst 9,7
Nykredit Almen Bolig Invest B B Claus Hvidegaard 9,4
Midtinvest 8 Lange Danske obligationer Ej oplyst 9,1
Kategoriens gennemsnit 7,7
Bund 10 et år - Morningstar Kategorien™ 'DKK Øvrige - Obligationer'
Fondnavn Managerens navn Afkast 1 år i pct. Morningstar Rating™
Lån & Spar Rationel Invest - Afdeling Akkumulerende Toni Jensen 3,7 -
BG Invest Erhverv Kommuner 4 Ej oplyst 5,1
Danske Invest Erhverv Kommuner 4 Mogens Haue Pedersen 5,1
Midtinvest 3 Danske Obligationer udloddende Ej oplyst 5,5
Lån & Spar Rationel Invest - Afdeling Obligationer Toni Jensen 5,7
Danske Invest Stabil Frede Røndbjerg 5,8 -
Sydinvest Fonde Lars Bo Jensen 5,8 -
BG Invest Fonde Steen Hjort Ipsen 6,0
Nordea Invest Direct Ej oplyst 6,4
Nordea Invest Special Mellemlange obligationer Ej oplyst 6,4 -
Kategoriens gennemsnit 7,7Ny foreningstype

I folketinget er der nu vedtaget en ny lov om hedgeforeninger i Danmark. Dermed kommer der en helt ny type foreninger på markedet.

Hedgeforeninger er på en lang række punkter væsentligt forskellige i forhold til de investeringsafdelinger, som de fleste private investorer allerede kender til.

Én af forskellene er fokuseringen på afkast. Almindelige investeringsforeninger er for det meste bundet op på regler om, at formuen skal være mere eller mindre fuldt ud investeret i forskellige værdipapirer inden for det område, som foreningen operer inden for.

Hedgeforeninger har derimod nogle væsentligt bredere investeringsrammer. Disse foreninger kan investere mere bredt i både aktier og obligationer, men for den sags skyld også valuta og forskellige former for afledte finansielle instrumenter.

Dermed har hedgeforeningerne også den mulighed, at de rent faktisk kan fokusere på absolutte afkast og ikke på relative afkast. Årsagen til dette er, at hedgeforeningerne via forskellige investeringer, rent faktisk kan opnå afkast på trods af de samlede underliggende markedsbevægelser. Selv om markederne generelt falder, har hedgeforeningerne alt efter deres strategi, mulighed for at skabe positive afkast.

Almindelige investeringsforeninger, som de fleste kender dem, vil derimod skabe afkast på baggrund af, hvilken vej markedsudviklingen vender. Derfor bliver almindelige investeringsforeninger alt andet lige nødt til at satse på relative afkast i forhold til markedsudvikling og i forhold til konkurrenter. Investeringsforeningerne går efter at ”slå” markedet eller konkurrenterne målt på afkast og risiko.


Bør indgå samlet

Netop fordi kursudviklingen og dermed afkastet på hedgeforeninger bevæger sig uafhængigt af de investeringsforeninger, der findes i investorernes porteføljer i dag, bør man ikke gå uden om hedgeforeningerne i porteføljen.

For i de situationer, hvor man kan komme ud for, at både almindelige investeringsforeninger med obligationer og aktier falder i kurser, kan der stadig være hedgeforeninger, der skaber positive afkast. Ud fra et samlet porteføljesynspunkt kan hedgeforeninger dermed være med til at skabe en mere stabil udvikling og for den sags skyld også et større afkast.

Det er dog i den sammenhæng vigtigt at huske på, at ligesom hedgeforeningerne kan skabe positive afkast på trods af faldende markeder, kan de samme hedgeforeninger for den sags skyld også skabe negative afkast på trods af, at de samfundsøkonomiske tendenser viser sig gunstige og både obligations- og aktiemarkederne stiger.

En investering i en hedgeforening vil derfor ofte ske ud fra en vurdering af porteføljemanagerens samlede evner indenfor sit investeringsområde, og ikke ud fra en vurdering af de samlede markedsbevægelser.

At sige at alle hedgeforeninger er højrisikable, vil være forkert. Det kommer helt an på den enkelte forenings strategi og investeringsmetoder. Og der er typisk meget stor forskel på strategien i de enkelte fonde.

Men der vil i mange tilfælde være en større risiko ved investering i hedgeforeninger, end der typisk vil være ved investeringer i almindelige investeringsforeninger.

Derfor er der også meget stor forskel på vurderingerne om, hvor meget hedgeforeninger samlet bør indgå i private og institutionelle investorers porteføljer. Nogle mener 5 pct., mens andre mener helt op mod 30 pct.

I en analyse, som Morningstar af lavet blandt knapt 40 europæiske investeringsforeninger, er den samlede vurdering, at lige omkring 10 pct. af en investors samlede portefølje bør spredes til at dække hedgeforeninger.

Det kommer dog helt an på den enkelte investorers egen risikoprofil, hvor meget, der skal placeres i hedgeforeninger, hvis der overhovedet skal investeres i disse.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Ricky Steen Rasmussen  Ricky Steen Rasmussen

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved.

Brugervilkår        Fortrolighedspolitik        Cookie Settings        Offentliggørelser